Strona: Dzień dzisiejszy / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Dzień dzisiejszy

Działalność badawczo-naukowa jest prowadzona przez 3 zespoły: kompatybilności elektromagnetycznej, systemów radiowej identyfikacji obiektów oraz mikro-i nanotechnologii elektronicznych, dysponujące kompleksem 3 zintegrowanych tematycznie, profesjonalnych laboratoriów badawczych.

Zespół EMC realizuje od wielu lat badania, które stworzyły podstawę do podjęcia i kontynuacji kompleksowych prac teoretycznych i eksperymentalnych w zakresie identyfikacji procesów propagacji zakłóceń w systemach elektronicznych oraz uwarunkowań odporności zakłóceniowej tych systemów. Tematycznie obejmują: analizę uwarunkowań odporności zakłóceniowej i emisji zakłóceń w elektronicznych strukturach planarnych, systemach magistral oraz interfejsów komunikacyjnych, a także analizę generacji i propagacji zaburzeń przewodzonych, małej częstotliwości, w sieciach zasilających niskiego i średniego napięcia oraz sposobów przeciwdziałania skutkom wywołanym przez te zaburzenia.
Zespół EMC dysponuje nowo wybudowanym w 2007 r., przy wsparciu Władz Politechniki Rzeszowskiej oraz regionalnych (Marszałka Województwa i Wojewody Podkarpackiego), a także regionalnych podmiotów gospodarczych i koordynatora Naukowej Sieci Tematycznej EMC-Net, ze środków Funduszu Rozwoju Nauki i Technologii Polskiej oraz własnych Uczelni, profesjonalnym laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, z zainstalowaną komorą bezechową firmy TDK, o polu pomiarowym w odległości trzech metrów, pozwalającą na pomiary emisji i odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie częstotliwości do 18GHz. Wyposażenie pomiarowe laboratorium, zakupione w ramach projektów badawczych (w tym promotorskich) MNiSW i inwestycyjnych z udziałem funduszy EU (PO RPW i RPO WP), w łącznej wysokości ponad 10 mln zł., umożliwia badania odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości do 6GHz, pomiar emisji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie częstotliwości do 18GHz oraz badania ich odporności na szereg znormalizowanych zaburzeń przewodzonych, zgodnie z wymaganiami zharmonizowanych norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
Wyposażenie to obejmuje aparaturę kontrolno-pomiarową czołowych producentów światowych urządzeń i systemów do badań w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Zapewniło ono zespołowi duże możliwości samodzielnej realizacji lub udziału w projektach badawczych, krajowych i zagranicznych (m.in. badawczy projekt MNiSW badania uwarunkowań propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w strukturach i rozproszonych systemach mikroelektronicznych układów hybrydowych oraz udział w realizowanym przez konsorcjum międzynarodowe projekcie HIRF SE (High Intensity Radiated Field - Synthetic Environment) w ramach 7 PR Unii Europejskiej, przy ścisłej współpracy z Zakładami Lotniczymi „PZL-Mielec” Sp. z o.o.). Więcej...

Zespół RFID od kilkunastu lat kontynuuje kompleksowe badania teoretyczno-eksperymentalne w zakresie wieloaspektowej analizy zagadnień identyfikacji obiektów, których efektem jest unikalna metoda syntezy zdeterminowanego, trójwymiarowego obszaru poprawnej pracy systemu RFID, adekwatnego zarówno dla statycznych, wielokrotnych procesów automatycznej identyfikacji, jak również dla aplikacji z dynamiczną zmianą lokalizacji i orientacji identyfikatorów, umieszczonych na znaczonych obiektach, a także – systemów nawigacji autonomicznych obiektów, z wykorzystaniem tego rodzaju identyfikatorów. 
Organizowane od podstaw, z wykorzystaniem środków własnych oraz w ramach projektu PO RPW (na łączną kwotę ponad 3 mln zł.), profesjonalne laboratorium RFID, zlokalizowane w nowo wzniesionym budynku laboratorium EMC, jest wyposażone, m.in. w opracowane, unikalne stanowisko, umożliwiające prowadzenie badań eksperymentalnych i aplikacyjnych systemów RFID, jednocześnie w obszarze ich uwarunkowań polowych, elektrycznych i komunikacyjnych. Konstrukcja stanowiska zapewnia niezależny dobór identyfikatorów oraz czytników/programatorów i ich anten do dowolnie zadanego procesu automatycznej identyfikacji, w pełnym paśmie częstotliwości dla systemów RFID bliskiego i dalekiego zasięgu. Możliwe jest także prowadzenie badań w zakresie efektywności układów zespołów antenowych i całych systemów, funkcjonujących w stanach statycznych i dynamicznych, co zapewnia wykorzystanie stanowiska do badań, ukierunkowanych na realizację komercyjnych procesów automatycznej identyfikacji obiektów, gdzie zasadniczym celem jest wyznaczanie obszaru poprawnej pracy dowolnego systemu RFID. Ponadto, laboratorium jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę, obejmującą: komorę pomiarową z ruchomymi platformami, zestaw przenośników taśmowych do badań dynamicznych procesów automatycznej identyfikacji obiektów, zestaw różnorodnych układów czytników/programatorów, anten układów RWD, identyfikatorów, specjalizowanego oprogramowania RFID, układy dopasowania impedancyjnego i strojeniowe dla nowo opracowywanych anten, analizator widma z możliwością analizy protokołów komunikacyjnych RFID (pasmo 8 GHz), generator wektorowy z możliwością syntezy ramek protokołów komunikacyjnych RFID, oscyloskop o paśmie 12,5 GHz, antenowy system pomiarowy z pozycjonerem 3D i wektorowym analizatorem sieci o paśmie do 26 GHz. To zaplecze badawcze w obszarze techniki RFID jest funkcjonalnie zintegrowane z laboratorium technologii mikro- i nanoelektronicznych, gdzie istnieje efektywna możliwość realizacji układów czytników/programatorów, struktur identyfikatorów radiowych, ich układów antenowych itp., a także z profesjonalnym laboratorium EMC, zapewniającym badania komponentów systemów RFID, w tym anten, zarówno w aspekcie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, jak też charakterystyk i parametrów użytkowych w pełnym zakresie częstotliwości, adekwatnym dla tych systemów. Ponadto, zespół zgromadził obszerną bazę światowej literatury naukowej, w skład której wchodzi największy w kraju, uczelniany zasób zagranicznej książki naukowej z dziedziny techniki RFID. Więcej...

Zespół technologii mikro- i nanoelektronicznych (HYBRID), sięga swoim rodowodem początków istnienia Katedry, ale wskutek przeobrażeń, jego dzisiejsza baza badawcza, zarówno w aspekcie wiedzy ludzi, jak też poziomu technologicznego wyposażenia, początków tych w niczym nie przypomina. Zespół dysponuje nowo budowanym i organizowanym, profesjonalnym laboratorium, zapewniającym prowadzenie kompleksowych badań w zakresie syntezy, w pełnym cyklu rozwojowym, a więc z przewidywanym etapem prac prototypowych, systemów elektronicznych z wykorzystaniem zintegrowanej technologii hybrydowej.
Wyposażenie laboratorium, dzięki funduszom, uzyskanym m.in. w ramach inwestycyjnych projektów regionalnych (RPO WP i PO RPW, w łącznej wysokości 7 mln zł), umożliwia wytwarzanie i badanie struktur hybrydowych z wykorzystaniem wszystkich, podstawowych technologii: LTCC, konwencjonalnej technologii warstwowej, z wykorzystaniem podłoży ceramicznych i elastycznych, technologii nanoszenia warstw (precyzyjny sitodruk, drukowanie strumieniowe – ink-jet, ekspozycja materiałów światłoczułych, napylanie próżniowe i in.), montażu komponentów dyskretnych, nieobudowanych oraz w obudowach SMD i BGA, i wreszcie – wielowarstwowej technologii PCB. Wspomaganie montażu struktur hybrydowych oraz inspekcję ich jakości, zapewniają m.in. mikroskopowe i kamerowe systemy optyczne, kamera termowizyjna o dużej rozdzielczości, ultraszybka głowica z detektorem IR oraz mikroskopy sił atomowych. Więcej...

Historia ...

Pliki do pobrania

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję