Strona: Publikacje / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Publikacje

Projekt API-RFID NCBR PBS I (2012-2015)

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Skoczylas Mariusz, Węglarski Mariusz, Modelling and Design of HF RFID Passive Transponders with Additional Energy Harvester, “International Journal of Antennas and Propagation” 2013, ISSN 1687-5869, doi:10.1155/2013/242840, Vol. 2013, pp. 1-10, IF (2012): 0.683
 2. Kalita Włodzimierz, Skoczylas Mariusz, Węglarski Mariusz: „The Use of RFID Transponders Equipped with Built-in Sensors in Navigation Systems”, “Przegląd Elektrotechniczny”, 2013, No. 2b, pp. 234-239, ISSN 0033-2097, IF (2011): 0.244
 3. Janeczek Kamil, Jakubowska Małgorzata, Kozioł G., Jankowski-Mihułowicz Piotr: Passive UHF RFID-Enabled Sensor System for Detection of Product’s Exposure to Elevated Temperature, „Metrology and Measurement Systems”, 2013, ISSN: 0860-8229, Vol. XX, No 4, pp. 591-600; IF( 2012): 0.982
 4. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: Determination of Passive and Semi-Passive Chip Parameters Required for Synthesis of Interrogation Zone in UHF RFID Systems, "Elektronika ir Elektrotechnika" (Electronics and Electrical Engineering), 2014, ISSN: 1392-1215, Vol. 20, No. 9, pp. 65-73, IF (2013): 0.445
 5. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz: The Impedance Measurement Problem in Antennas for RFID Technique, "Metrology and Measurement Systems", 2014, ISSN: 0860-8229, Vol. XXI, No 3, pp. 509-520, IF (2013): 0.609
 6. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Węglarski Mariusz: Antenna Design for Semi-Passive UHF RFID Transponder with Energy Harvester, “Radioengineering”, 2015, ISSN 1210-2512, Vol. 24, No. 3, pp. 722-728, IF (2014): 0.653 
 7. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz, Pitera Grzegorz, Kawalec Damian, Lichoń Wojciech: Development Board of the Autonomous Semi-Passive RFID Transponder, “Bulletin of the Polish Academy of Sciences”(ISSN: 0239-7528), 2016, Vol. 64, No. 3, pp. 647-654, IF (2015): 1.087, (DOI: 10.1515/bpasts-2016-0073) 
 8. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: A Method for Measuring the Radiation Pattern of an UHF RFID Transponders, “Metrology and Measurement Systems” (ISSN: 0860-8229), 2016, Vol. 23, No. 2, pp. 163-172, IF (2015): 1.140, (DOI: 10.1515/mms-2016-0018) 
 9. Damian Nowak, Andrzej Dziedzic, Zbigniew Żaluk, Henryk Roguszczak, Mariusz Węglarski, Mechanical properties of SMD interconnections on flexible and rigid substrates, „Soldering & Surface Mount Technology” (ISSN: 0954-0911), 2016, Vol. 28, Iss 1, pp. 27 – 32, IF (2015): 0.913 (http://dx.doi.org/ 10.1108/SSMT-10-2015-0036)
 10. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Synteza anteny czytnika/programatora pasma UHF jako etap procesu wyznaczania obszaru poprawnej pracy w systemach RFID, “Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, 2013, ISSN: 1230-3496, nr 8-9, s. 1077-1084
 11. Gotfryd Marek, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Pawłowicz Bartosz, Węglarski Mariusz, Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID, Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia (Ed. A.R. Pach, Z. Rau, M. Wągrowski), 2013, ISBN 978-83-264-4255-1, Część I, s. 135-165, Wolters Kluwer Polska SA
 12. Grzegorz Tomaszewski, Ocena efektywności przetwarzania energii pola elektromagnetycznego w układzie P2110, “Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskie - Elektrotechnika”, 2013, ISSN 0209-2662, z. 33, s. 287-298 (DOI: 10.7862/re.2013.21)
 13. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Synteza mikropaskowej anteny czytnika/programatora RFID pasma UHF, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", 289, Elektrotechnika", 2013, ISSN: 0209-2662, z. 33, s. 133-146 (DOI: 10.7862/re.2013.9)
 14. Gotfryd Marek, Pawlowicz Bartosz. Modeling of a dynamic RFID system, "Computers and Communications (ISCC), 2013 IEEE Symposium on", 2013, pp.747-752 (DOI: 10.1109/ISCC.2013.6755038)
 15. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz, Impedance Matching Between Antenna and Chip in RFID Transponder of UHF Band (Dopasowanie impedancyjne pomiędzy anteną i chipem w identyfikatorze RFID pasma UHF); "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 41-43
 16. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz, RFID Technique in Remote Control System (Technika RFID w systemie zdalnego sterowania), "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 21-23
 17. Potencki Jerzy, Ryczek A., Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz, Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej, "Przegląd Elektrotechniczny", 2014, ISSN 0033-2097, No. 9, pp. 211-216
 18. Skoczylas Mariusz, Kamuda Kazimierz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Węglarski Mariusz, Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems, "Proc. SPIE 9291", 2014, ISSN: 0277-786X, 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors, 92910O, August 19 (DOI: 10.1117/12.2074208)
 19. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Modelling of Properties of Multilayer Inductances Fabricated in Different Microelectronics Technologies, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 30-32
 20. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Direct Current Method of Supercapacitors Parameters Identification, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 33-35
 21. Kamuda Kazimierz, Skoczylas Mariusz, Święch Jerzy, Kalita Włodzimierz, Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych (Software implementation of CAN-bus controller in local sensor networks), "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 6, pp. 8-11
 22. Sabat Wiesław, Kuryło Kazimierz, Klepacki Dariusz, Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych, "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2014, ISSN 032-4140, Nr 8, s. 660-663
 23. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Conditions of Investment Decision-Making in Area of RFID Technology, " Innovation, Technology transfer and Education. Proceedings of CBU International Conference Proceedings", 2014, ISSN: 1805-9961, Vol. 2, pp. 55-64, 2014 (DOI: 10.12955/cbup.v2.446)
 24. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Decyzje strategiczne w obszarze techniki RFID jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa, "Ekonomiczne Wyzwania Współczesności. Przedsiębiorstwo" (Ed. Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., Kruk H.), 2014, ISBN 978-83-7531-197-6, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 11-17
 25. Bembenek Bogusław, Jankowska-Mihułowicz Marzena: Decision-making in the Cluster under conditions of risk, "Journal of Business Management”, 2014, ISSN 1691-5348, No. 8, pp. 35-44
 26. Bembenek Bogusław, Piecuch Teresa, Ziółkowski Bożydar: The implementation of RFID technology in the industrial cluster as an indication of entrepreneurial and sustainable development, Economic and Social Development, "The 8h International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy, Book of Proceedings", ed. I. Filipovic, G. Kozina, F. Galetic, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North in Koprivnica, Varazdin - Zagreb 2014, ISBN: 978-953-6125-14-2, pp. 477-487
 27. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Measurements of Dynamic RFID System, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 10-11
 28. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Twardzik Sebastian, Simulation of Dynamic RFID System, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 12-14
 29. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Influence of Communication Protocol on Energy Consumed by RFID Tag, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 15-17
 30. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz, Włodzimierz Kalita: Autonomous sensor with RFID interface, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 18-22
 31. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Węglarski Mariusz: Synthesis of Omnidirectional Read/Write Device Antenna for UHF RFID System, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 23-24
 32. Tomaszewski Grzegorz, Potencki Jerzy, Wałach Tadeusz, Pilecki Mariusz: Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 25-27
 33. Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 50-52
 34. Potencki Jerzy, Szuba Jacek, Tomaszewski Grzegorz, Wałach Tadeusz: Experimental optimization of laser cutting process parameters to prepare stencil printing for mounting SMD electronic components on inkjet printed flexible circuit, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 53-55
 35. Pilecki Mariusz, Błąd Grzegorz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 56-58
 36. Kamuda Kazimierz, Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Skoczylas Mariusz, Kuryło Kazimierz, Reizer Paweł, Power consuming properties of ADC converter of C8051F9xx microprocessor family for application in sensor systems of semi-passive identifier "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN: 0033-2089, Vol. 3, pp. 59-62
 37. Kamuda Kazimierz, Klepacki Dariusz, Sabat Wiesław, Skoczylas Mariusz, Maj Krzysztof: Własności energetyczne szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI, „Przegląd Elektrotechniczny”, Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN 0033-2097, z. 9, s. 93-96
 38. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Pawłowicz Bartosz, Pitera Grzegorz: Zagadnienie wymiany danych w systemie RFID pasma HF z autonomicznym identyfikatorem półpasywnym, „Przegląd Elektrotechniczny”, Wydawnictwo Sigma NOT; 2015, ISSN 0033-2097, z. 9, s. 74-77
 39. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Węglarski Mariusz: Numerical Model of Directional Radiation Pattern Based on Primary Antenna Parameters, „International Journal of Electronics and Telecommunications”, 2015, ISSN  0867-6747, Vol. 61, No. 2, pp. 191-197
 40. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: Interrogation Zone Determination in HF RFID Systems with Multiplexed Antennas, „Archives of Electrical Engineering”, 2015, ISSN: 0004-0746, Vol. 64, No. 3, pp. 459-470
 41. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz: Flexible Antenna Design For HF RFID Semi-Passive Transponder In Ink-Jet Technology, "Przegląd Elektrotechniczny", 2015, ISSN 0033-2097, No. 4, pp. 1-5
 42. Tomaszewski Grzegorz, Potencki Jerzy, Dudek Marek, Druk strumieniowy jako metoda wytwarzania elastycznych obwodów drukowanych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika”, 2015, ISSN 0209-2662, z. 34, s. 259-274
 43. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Pitera Grzegorz, Aktywne, pasywne i półpasywne systemy RFID, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Elektrotechnika”, 2015, ISSN 0209-2662, z. 34, s.243-258
 44. Bembenek Bogusław, The development and application of RFID within high-tech clusters - contemporary challenge in the context of Knowledge-Based Economy, „Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe”, A. Hazak (Ed.), 2015, ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, pp. 1-12
 45. Chudy-Laskowska Katarzyna, Kmiotek Krystyna, Piecuch Teresa, Innovation implementation in Polish enterprises exemplified by RFID technology, „Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe”, A. Hazak (Ed.), 2015, ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, pp. 1-14
 46. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Gębarowski Marcin, Ziółkowski Bożydar, Chudy-Laskowska Katarzyna, Determinants of investment decision-making in the RFID area in Poland, „Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe”, A. Hazak (Ed.), 2015, ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, pp. 1-18
 47. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Chudy-Laskowska Katarzyna, Cognitive limitations in making investment decisions in Polish enterprises, „Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe”, A. Hazak (Ed.), 2015, ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, pp. 1-15
 48. Strojny Janusz, Application of RFID Technology (Radio Frequency Identification) - economic and social aspects at the example of the Municipal Water Management Enterprise, „Proceedings of 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe”, A. Hazak (Ed.), 2015, ISSN 2382-6797, Tallinn, Estonia, pp. 1-7
 49. Kmiotek Krystyna, Chudy-Laskowska Katarzyna, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Managing supportive conditions for innovation implementation in Polish companies – the role of managers (the example of RFID technology), „International Forum on Knowledge Asset Dynamics”, 2015, Bari, Włochy, pp. 1941-1952
 50. Bembenek Bogusław, Zastosowanie RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw w klastrze logistycznym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2015, ISSN: 1231-2037, nr 5, s. 1-15
 51. Bembenek Bogusław, The transfer of RFID technology for strengthening competitiveness of the companies of an industrial cluster, [w:] Managing intellectual capital and innovation for sustainable and inclusive society. „Proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) and Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM) Joint International Conference”, ed. V. Dermol, A. Trunk, M. Smrkolj, ToKnowPress, „International School for Social and Business Studies”, 2015, ISBN: 978-961-6914-13-0, Bari - Bangkok - Celje - Lublin, s. 901-912
 52. Gębarowski Marcin, Autonomiczny półpasywny identyfikator RFID jako nowy produkt na rynku (kontekst działań promocyjnych), w: J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.), Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, „Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej”, Rzeszów 2015, s. 35-44
 53. Gębarowski Marcin, Wykorzystanie rozwiązań RFID w niestandardowych działaniach promocyjnych, w: O. Gugnin, H. Hall, L. Witek (red.), Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami – determinanty, funkcje, strategie, „Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej”, Rzeszów 2015, s. 39-45
 54. Piecuch Teresa, Przedsiębiorczość i innowacje w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2015, nr 6, s. 64-79; ISSN 0860-6846
 55. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Węglarski Mariusz, The Idea of Enhancing Directional Energy Radiation by a Phased Antenna Array in UHF RFID System, International Journal of Electronics and Telecommunications (ISSN 0867-6747), 2016, Vol. 62, No. 2, pp. 115-120 (DOI: 10.1515/eletel-2016-0015)
 56. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz, Determination of the Material Relative Permittivity in the UHF Band by Using T and Modified Ring Resonators, „International Journal of Electronics and Telecommunications” (ISSN 0867-6747), 2016, Vol. 62, No. 2, pp. 129-134 (DOI: 10.1515/eletel-2016-0017)
 57. Strojny Janusz, Primienienie technologii radioczastotnogo opriedielenia - ekonomiczeskije i socialnyie aspekty (grant NoPBS1/A3/3/2012), Institucionalnij Wektor Ekonomićnogo Rozwitku – Institutional Vector of Economic Development (Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of the "Classical Private University”), 2015, z. 8 (1), s. 251-259
 58. Gierczak Mirosław, Markowski Piotr, Żaluk Zbigniew, Dziedzic Andrzej, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Ink-Jet Printed Conductive Films — Geometrical and Electrical Characterization, „Proc. of 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)”, Pilsen, Czech Republic, 2016, pp. 392-397 (DOI: 10.1109/ISSE.2016.7563227)
 59. Ziółkowski Bożydar, Piecuch Teresa, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Chudy-Laskowska katarzyna. Rozwój systemów RFID w przedsiębiorstwach. Wyniki badań metodą delficką, pod red. nauk. Ziółkowski Bożydar, Jankowska-Mihułowicz Marzena, „Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej”, Rzeszów 2016, (ISBN 978-83-7934-059-0, e-ISBN 978-83-7934-068-2) – monografia (http://oficyna.portal. prz.edu.pl/pl/otwarty-dostep/monografie/2016/ziolkowski-bozydar-marzena-jank/
 60. Tomaszewski Grzegorz, Wałach Tadeusz, Potencki Jerzy, Pilecki Mariusz: The Influence of Sintering Conditions on the Inkjet Printed Paths Resistance, „International Journal of Electronics and Telecommunications” (ISSN:  0867-6747),2016, Vol. 62, No. 2, pp. 135-140 (DOI: 10.1515/eletel-2016-0018)
 61. Ziółkowski Bożydar, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Chudy-Laskowska Katarzyna, Piecuch Teresa, Determinanty strategii sukcesu dostawców systemów RFID z API – wyniki badań metodą delficką, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192), 2016,
 62. Gotfryd Marek, Lichoń Wojciech, Pawłowicz Bartosz, The issue of data exchange in the UHF band RFID system with an semi-passive transponder, „International Journal of Electronics and Telecommunications” (ISSN: 2300-1933), 2016, Vol 62, No 2, pp. 141-146 (DOI: 10.1515/eletel-2016-0019)

 Wystąpienia konferencyjne i seminaria

 1. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz, RFID Technique in Remote Control System, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 2. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz, Impedance Matching Between Antenna and Chip in RFID Transponder of UHF Band, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 3. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Modelling of Properties of Multilayer Inductances Fabricated in Different Microelectronics Technologies, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 4. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Direct Current Method of Supercapacitors Parameters Identification, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 5. Urbański Krzysztof, Swierczyński R. A Standalone Device for Power Measurement in Energy Harvesting Applications; 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 6. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian: Synteza anteny czytnika/programatora pasma UHF jako etap procesu wyznaczania obszaru poprawnej pracy w systemach RFID, XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013, 4-6 września 2013, Politechnika Gdańska
 7. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr: Conditions of Investment Decision-Making – Technology Transfer in RFID Area, International Conference on Innovation, Technology transfer and Education, February 3-5, 2014, Prague Czech Republic
 8. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: Zastosowanie techniki RFID w obszarze aktywności społeczno-gospodarczej, Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 18.06.2013 Rzeszów, stanowisko wystawiennicze o pracach NCBR PBS
 9. Tomaszewski Grzegorz, „Ocena efektywności przetwarzania energii pola elektromagnetycznego w układzie P2110”, I Podkarpacka Konferencja Naukowa Doktorantów, 6-7.09.2013. Rzeszów
 10. Węglarski Mariusz, Jankowski-Mihułowicz Piotr: Autonomous sensor with RFID interface, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 11. Klepacki Dariusz, Sabat Wiesław, Kamuda Kazimierz, Kuryło Kazimierz, Wisz Bogusław, Signal Integrity In Electronic Circuits And Communication Interfaces, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 12. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Twardzik Sebastian, Simulation of Dynamic RFID System, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 13. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Measurements of Dynamic RFID System, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 14. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Influence of Communication Protocol on Energy Consumed by RFID Tag, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 15. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz., Węglarski Mariusz, Determination of the Material Relative Permittivity in the UHF band by using T and Modified Ring Resonators, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 16. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Węglarski Mariusz: Synthesis of Omnidirectional Read/Write Device Antenna for UHF RFID System, Elektronika; 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 17. Tomaszewski Grzegorz, Potencki Jerzy, Wałach Tadeusz, Pilecki Mariusz, Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 18. Sabat Wiesław,Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 19. Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Analysis of electromagnetic fields distibution in RFID systems in ideal conditions, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 20. Potencki Jerzy, Szuba Jacek, Tomaszewski Grzegorz, Wałach Tadeusz, Experimental optimization of laser cutting process parameters to prepare stencil printing for mounting SMD electronic components on inkjet printed flexible circuit, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 21. Pilecki Mariusz, Błąd Grzegorz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Determination of supercapacitors leakage resistance variation, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 22. Pilecki Mariusz, Błąd Grzegorz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 23. Kamuda Kazimierz, Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Skoczylas Mariusz, Kuryło Kazimierz, Reizer Paweł, Power consuming properties of ADC converter of C8051F9xx microprocessor family for application in sensor systems of semi-passive identifier, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 24. Węglarski Mariusz, Grzegorz Tomaszewski, Potencki Jerzy, Kalita Włodzimierz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Wałach tadeusz, Pilecki Mariusz: Electronic material spreading on various substrates in ink-jet technology, 5th EuroTraining Train-the-Trainers "Nanotechnology for Electronics" course, Rzeszów, 2014.09.25
 25. Tomaszewski Grzegorz: Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology, Practical demonstration and laboratory visit, 5th EuroTraining Train-the-Trainers "Nanotechnology for Electronics" course, Rzeszów, 2014.09.25, demonstracja problemów badawczych na stanowisku technologicznym.
 26. Węglarski Mariusz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz: Flexible Antenna Design For HF RFID Semi-Passive Transponder In Ink-Jet Technology, XI Symposium of Magnetic Measurements SPM, Częstochowa - Woźniki, 2014.10.21
 27. Węglarski Mariusz, Jankowski-Mihułowicz Piotr: Interrogation Zone Determination in HF RFID Systems with Multiplexed Antennas, XI Symposium of Magnetic Measurements SPM, Częstochowa-Woźniki, 2014.10.21
 28. Skoczylas Mariusz, Kamuda Kazimierz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Węglarski Mariusz: „Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems”, 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors COE, Łódź, 22-25.06.2014
 29. Kamuda Kazimierz, Skoczylas Mariusz, Święch Jerzy, Kalita Włodzimierz: Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych (Software implementation of CAN-bus controller in local sensor networks), 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors COE, Łódź, 22-25.06.2014
 30. Sabat Wiesław, Kuryło Kazimierz, Klepacki Dariusz, Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych,XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM, XIX Międzynarodowa Konferencja Metrologów MSM, Sztokholm, 13-16.09.2014
 31. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Conditions of Investment Decision-Making – Technology Transfer in RFID Area, International Conference on Innovation, Technology transfer and Education, Prague, Czech Republic, 3-5.02.2014
 32. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Zastosowanie systemu RFID z autonomicznym półpasywnym identyfikatorem RFID (API) w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym –uwarunkowania decyzyjne (PBS1/A3/3/2012), Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki, Warszawa TransPoland, 05-07.11.2014
 33. Bembenek Bogusław, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Strategic decision-making in the business cluster under conditions of risk and uncertainty, 7th International Scientific Conference – RISEBA, Business and uncertainty: challenges for emerging markets, Riga, April 24-25, 2014, Riga International School of Economics and Business Administration
 34. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Decisiveness as intercultural competences of managers, XXXV APEAA International Scientific Conference „Diversities? Inequalities? Challenges in the Construction of an Inclusive Society”, Faro, 10-11.04.2014
 35. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Bembenek Bogusław, Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki, Warszawa TransPoland, 05-07.11.2014, prowadzenie badań ankietowych
 36. Bembenek Bogusław, Jankowska-Mihułowicz Marzena, XVII Konferencja IPMA Polska, pt. Skuteczne sposoby na trudne projekty, Warszawa, 6-7.11.2014, prowadzenie badań ankietowych
 37. Bembenek Bogusław, Konferencja Trans & Log – Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie – Warszawa, 7.11.2014, prowadzenie badań ankietowych
 38. Bembenek Bogusław, Konferencja Benchmarking klastrów - edycja 2014, Warszawa, 13-14.11.2014, prowadzenie badań ankietowych
 39. Bembenek Bogusław, Piecuch Teresa, Konferencja Office Management, Warszawa, 19.11.2014, prowadzenie badań ankietowych
 40. Piecuch Teresa, Chudy-Laskowska Katarzyna, Konferencja IT Academic Day, Rzeszów, 27.11.2014, prowadzenie badań ankietowych
 41. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Węglarski Mariusz, Koncepcja kierunkowania energii w systemie RFID pasma UHF za pomocą fazowego układu antenowego czytnika/programatora, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8-12.06.2015, poster
 42. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Pawłowicz Bartosz, Pitera Grzegorz, Zagadnienie wymiany danych w systemie RFID pasma HF z autonomicznym identyfikatorem półpasywnym, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8-12.06.2015, poster
 43. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: Metoda pomiaru charakterystyki promieniowania identyfikatora RFID funkcjonującego w paśmie UHF, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8-12.06.2015, poster
 44. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz, Pitera Grzegorz, Kawalec Damian, Lichoń Wojciech, Demonstrator autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8-12.06.2015, poster
 45. Tomaszewski Grzegorz, Wałach Tadeusz, Potencki Jerzy, Pilecki Mariusz, Wpływ warunków synteryzacji na rezystancję ścieżek wykonanych techniką druku strumieniowego, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8–12.06.2015, poster
 46. Gotfryd Marek, Lichoń Wojciech, Pawłowicz Bartosz, Zagadnienie wymiany danych w systemie RFID pasma UHF z identyfikatorem półpasywnym, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8–12.06.2015, poster
 47. Kamuda Kazimierz, Klepacki Dariusz, Sabat Wiesław, Skoczylas Mariusz, Maj Krzysztof, Własności energetyczne szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 8–12.06.2015, poster
 48. Tomaszewski Grzegorz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz, Lichoń Wojciech, Inkjet-Printed Flexible RFID Antenna for UHF RFID Transponder, 39th International Microelectronics and Packaging Conference, Gdańsk, 20-23.09.2015, poster
 49. Kamuda Kazimierz, Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Potencki Jerzy, Wiesław Sabat, Skoczylas Mariusz, Efficiency measurements of energy harvesting from teletransmission systems for model autonomous semi-passive RFID identifiers, 39th International Microelectronics and Packaging Conference, Gdańsk, 20-23.09.2015, poster
 50. Wiesław Sabat, Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Conditioned Factors Of Homogenous Electromagnetic Field Distribution In Semi-Anechoic Chamber, 39th International Microelectronics and Packaging Conference, Gdańsk, 20-23.09.2015, poster
 51. Sabat W., Kuryło K., Klepacki D., K. Kamuda, Aspekty pozyskiwania energii z systemu RFID UHF, X Krajowe Warsztaty EMC, Politechnika Wrocławska, Wrocław 24-25.06.2015; publikacja wybrane prezentacje, s. 203-209, referat
 52. Klepacki D., Sabat W., Kuryło K., K. Kamuda, Wybrane Aspekty Harvestingu RF, X Krajowe Warsztaty EMC, Politechnika Wrocławska, Wrocław 24-25.06.2015, publikacja wybrane prezentacje, s. 210-217, referat
 53. Gębarowski Marcin, Autonomiczny półpasywny identyfikator RFID jako nowy produkt na rynku (kontekst działań promocyjnych), Konferencja Naukowa Współczesny marketing – na styku teorii i praktyki, Rzeszów-Polańczyk, 25-27 czerwca 2015 r., Polska, referat
 54. Gębarowski Marcin, Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, 2-7 czerwca 2015 r., Szczecin-Podgora, Polska-Chorwacja, prezentacja
 55. Kmiotek Krystyna, Kmiotek Krystyna, Chudy-Laskowska Katarzyna, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Managing supportive conditions for innovation implementation in Polish companies – the role of managers (the example of RFID technology), FKAD 2015 – International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 10th edition on the theme of Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots, Polytechnic University of Bari, Instiute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, Arts for Business Institute, 10-12 czerwca 2015 r., Bari, Włochy, prezentacja
 56. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Cognitive limitations in making investment decisions in Polish enterprises. 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, Tallinn, Estonia, 14-16 June 2015, Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology, the Society for the Study of Emerging Markets (USA), Association for the Study of East European Economies and Cultures (USA), Eesti Pank (Central Bank of Estonia), prezentacja
 57. Piecuch Teresa, Innovation implementation in Polish enterprises exemplified by RFID technology, 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, Tallinn, Estonia, 14-16 June 2015, Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology, the Society for the Study of Emerging Markets (USA), Association for the Study of East European Economies and Cultures (USA), Eesti Pank (Central Bank of Estonia), prezentacja
 58. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Determinants of investment decision-making in the RFID area in Poland. 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, Tallinn, Estonia, 14-16 June 2015, Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology, the Society for the Study of Emerging Markets (USA), Association for the Study of East European Economies and Cultures (USA), Eesti Pank (Central Bank of Estonia), prezentacja
 59. Gębarowski Marcin, Determinants of investment decision-making in the RFID area in Poland, The 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, 14-16 June 2015 r., Tallinn, Estonia, Tallinn University of Technology - Tallinn School of Economics and Business Administration, Society for the Study of Emerging Markets, udział w dyskusji
 60. Bembenek Bogusław, The transfer of RFID technology for strengthening competitiveness of the companies of an industrial cluster, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society - Bari, 27-29 maja 2015, University of Bari Aldo Moro, Kasetsart University Thailand, Maria Curie-Sklodowska University, International School for Social and Business Studies
 61. Bembenek Bogusław, The cooperation between academia and business within knowledge-driven clusters - in the aspect of the smart specialization concept, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban and Regional Economics - Katowice, 11-12 czerwca 2015, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, European Regional Science Association (ERSA)
 62. Bembenek Bogusław, The development and application of RFID within high-tech clusters - contemporary challenge in the context of Knowledge-Based Economy, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Economic Challenges in Enlarged Europe, 14-16 czerwca 2015, Tallinn, Estonia, Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology in collaboration with the Society for the Study of Emerging Markets (USA), Association for the Study of East European Economies and Cultures (USA) and Eesti Pank (Central Bank of Estonia)
 63. Gierczak M., Żaluk Z., Dziedzic A., Jankowski-Mihułowicz P.: Electrical and geometrical Properties of Conductive Films Ink-Jet Printed on Flexible Substrate, 39th International Microelectronics and Packaging Conference, Gdańsk, 20-23.09.2015, poster
 64. Nowak Damian, Dziedzic Andrzej, Żaluk Zbigniew, Roguszczak Henryk, Węglarski Mariusz: Investigation of mechanical properties of SMD interconnections on flexible and rigid substrates, 39th International Microelectronics and Packaging Conference, Gdańsk, 20-23.09.2015, poster
 65. 2015-11-04 – seminarium naukowe w ZSEiT PRz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, prezentacja istoty opracowanej metody badawczej i uzyskanych wyników weryfikacji doświadczalnej w zakresie wyznaczania charakterystyki promieniowania identyfikatorów RFID pasma UHF. Zaprezentowane wyniki scharakteryzowano jako etap prac w zakresie przygotowywanego wniosku habilitacyjnego dla osiągnięcia naukowego pt.: "Definicja, charakterystyka i wyznaczanie parametrów warunkujących proces syntezy obszaru poprawnej pracy w systemach radiowej identyfikacji obiektów". W trakcie seminarium zaznaczono, że prace częściowo zrealizowano w ramach projektu PBS1/A3/3/2012, a podczas ich realizacji wykorzystano aparaturę zakupioną w wyniku realizacji projektów: a) „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej”, nr POPW.01.03.00-18-012/09, współfinansowanego ze środków UE w ramach PO RPW 2007-2013, Priorytet I, Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3, Wspieranie Innowacji; b) "Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej", nr UDA-RPPK.01.03.00-18-003/10-00, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WP 2007-2013; Rzeszów, referat.
 66. 2015-11-27 – Jankowski-Mihułowicz Piotr – wykład proszony pt. Systemy bezprzewodowej transmisji danych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień radiowej identyfikacji obiektów i techniki antenowej, spotkanie w laboratorium RFID PRz zorganizowane w ramach przedmiotu pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych dla uczniów IV roku technikum (w zawodzie technik elektronik) z Zespołu Szkół Energetycznych im. Generała Władysława Sikorskiego. W trakcie wykładu zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PBS1/A3/3/2012; Rzeszów, referat.
 67. 2015-12-08 – seminarium szkoleniowe w PZL Mielec Sp. z o.o., Jankowski-Mihułowicz Piotr,. Mariusz Węglarski Mariusz, szkolenie w ramach umowy „Opracowanie koncepcji pomiarów wybranych parametrów anten montowanych na statkach powietrznych przy wykorzystaniu możliwości systemu sprzętowo - programowego (ETS-Lindgren, Keysight/Agilent i in.) stanowiącego wyposażenie aparaturowe zaplecza badawczego PZL Mielec SP. z o. o.”, na którym zostały również przekazane informacje o badaniach prowadzonych w ramach projektu PBS1/A3/3/2012; Mielec, referat.
 68. 2016-03-16 – Tomaszewski Grzegorz, Badanie uwarunkowań realizacji w druku strumieniowym wybranych struktur antenowych dla układów pozyskiwania energii, prezentacja własnej działalności naukowej w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie; Warszawa, referat
 69. 2016-05-10 – prezentacja działalności firmy Softech Poland, Zbyszko Rok (Softech) w ramach spotkania OBID Distribution Partner Meeting 2016, w trakcie wystąpienia przekazano informacje o wynikach prac projektu PBS1/A3/3/2012; został omówiony układ demonstratora przekazany firmie Softech nieodpłatnie do dalszego wykorzystania podczas prac badawczo-rozwojowych z FEIG ELECTRONIC GmbH, które umożliwią w przyszłości obsługę w czytnikach/programatorach nowych funkcji użytkowych urządzenia opracowanego w ZSEiT PRz w ramach umowy PBS1/A3/3/2012; Weilburg, Germany, referat
 70. 2016-06-03 – Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz, seminarium pn. „Wybrane zagadnienia techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID” w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID w sieciach handlowych”, umowa PRz nr RE/U-16323 z AT RETAIL LAB S.A., Warszawa; w seminarium uczestniczyli przedstawiciele firmy HAXON ID BANK oraz AT RETAIL LAB; w trakcie spotkania zostały przekazane informacje o badaniach prowadzonych w ramach projektu PBS1/A3/3/2012; Rzeszów, referat
 71. 2016-09-16 – Ziółkowski Bożydar, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Chudy-Laskowska Katarzyna, Piecuch Teresa, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących systemy RFID z API – wyniki badań metodą delficką, „Konf. Naukowa Innofuture. Przedsiębiorczość, zarządzanie, ekoinnowacyjność”; Rzeszów, referat
 72. 2016-09-25 – Tomaszewski Grzegorz, Potencki Jerzy, Wałach Tadeusz, Drops Generation in Inkjet Printing of Flexible Electronic Circuits, „40th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference”; Wałbrzych, plakat
 73. 2016-09-25 – Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Analysis of Conducted Disturbances in Flyback AC-DC Converters, „40th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland 2016 Conference”; Wałbrzych, plakat
 74. 2016-10-20/21 - Jankowska-Mihułowicz Marzena, Chudy-Laskowska Katarzyna, Constraints in investment decision making in the field of RFID – opinions of Polish managers. Marketing management, trade, financial and social aspects of business, “The 4th International Scientific Conference in Košice”, Košice, The Slovak Republic (The conference organizers: University of Economics in Bratislava – Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Management, Department of Commercial Business, Department of Corporate Financial Management) referat
 75. 2016-10-20/21 - Jankowska-Mihułowicz Marzena, Chudy-Laskowska Katarzyna, Kmiotek Krystyna, Behaviour of Polish managers while making investment decisions in the field of RFID. Marketing management, trade, financial and social aspects of business, “The 4th International Scientific Conference in Košice”, Košice, The Slovak Republic (The conference organizers: University of Economics in Bratislava – Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Management, Department of Commercial Business, Department of Corporate Financial Management) referat
 76. 2016-10-20 – Jankowski-Mihułowicz Piotr, Definicja, charakterystyka i wyznaczanie parametrów warunkujących proces syntezy obszaru poprawnej pracy w systemach radiowej identyfikacji obiektów, przed Radą Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, złożonym do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.09.2016 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję