Strona: Seminaria / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Seminaria

Tematyka seminariów KSEiT

2018

 • 2018-03-07 – Grzegorz Pitera, Implementacja koncepcji układowych (zeroenergetyczny system KWANTUM)
 • 2018-03-07 – Mateusz Chamera, Wojciech Lichoń, Baza projektów układowo antenowych  (zeroenergetyczny system KWANTUM)
 • 2018-03-07 – Piotr Jankowski-Mihułowicz,„Charakterystyka podłoży szklanych dostarczonych przez ML System Sp. z o.o.
 • 2018-05-22 – Kazimierz Kamuda, Koncepcja układu monitorowania i rejestracji parametrów pracy paneli PV
 • 2018-07-20 – Piotr Jankowski Mihułowicz, Mariusz Węglarski, Podsumowanie etapu II. Uwagi dla etapu III (zeroenergetyczny system KWANTUM)
 • 2018-09-11 – Piotr Jankowski Mihułowicz, Mariusz Węglarski, Omówienie zagadnień technicznych związanych z realizacją bieżącego badania przemysłowego  (zeroenergetyczny system KWANTUM)
 • 2018-09-11 – Grzegorz Pitera, Mariusz Węglarski, Modele układowe autonomicznego, półpasywnego identyfikatora-czujnika RFID

2017

 • 2017-04-26 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Mariusz Węglarski, Wyroby tekstroniczne z interfejsem RFID
 • 2017-10-11 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Mariusz Węglarski, Wprowadzenie w tematykę projektu Uwarunkowania syntezy zintegrowanego z obiektem, autonomicznego, półpasywnego identyfikatora-czujnika RFID, przeznaczonego do wykorzystywania w systemie obejmującym proces produkcji, dystrybucji, instalacji, eksploatacji, serwisu/konserwacji i utylizacji paneli fotowoltaicznych
 • 2017-10-11 – Grzegorz Pitera: Koncepcje układowe systemu sterowania (zeroenergetyczny system KWANTUM)
 • 2017-11-22 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Mariusz Węglarski, Koncepcja integracji z obiektem autonomicznego, półpasywnego identyfikatora-czujnika RFID
 • 2017-11-29 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Charakterystyka przedmiotu badań i koncepcji modelu komunikacyjnego w zakresie zagadnień techniki RFID
 • 2017-11-29 – Kazimierz Kamuda, Patryk Chmura, Scenariusze pracy układu monitorowania PV
 • 2017-11-29 – Wojciech Lichoń, Mateusz Chamera: Koncepcja układu antenowego (zeroenergetyczny system KWANTUM)

2015

 • 2015-01-14 – Marek Gotfryd, Bartosz Pawłowicz, Aktualne postępy i przyszłe cele prac grantowych
 • 2015-01-14 – Grzegorz Tomaszewski, Mariusz Pilecki, Prace zrealizowane w ramach grantu NCBiR
 • 2015-01-14 – Kazimierz Kamuda, Wiesłąw Sabat, Dariusz Klepacki, Mariusz Skoczylas, Opracowanie stanowiska laboratoryjnego i weryfikacja doświadczalna parametrów układu pozyskiwania energii z systemów teletransmisyjnych
 • 2015-01-14 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Postępy prac badawczych realizowanych w 2014 r. w zakresie demonstratora API-RFID HF/UHF
 • 2015-01-14 – Wiesław Sabat, Prezentacja efektów prac zrealizowanych w ramach 7, 8 i 9 zadania etapowego – okres od 15.01.2014 do 5.12.2014
 • 2015-01-21 – Mariusz Węglarski, Realizacja prac w 2015 r.


2014

 • 2014-01-08 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Postępy prac badawczych
 • 2014-05-07 – Grzegorz Błąd, Pozyskiwanie energii elektrycznej do zasilania autonomicznych struktur mikroelektronicznych
 • 2014-05-14 – Kazimierz Kamuda, Wykorzystanie wyników badań w ramach grantu PBS1/A3/3/2012 – zagadnienia prawne
 • 2014-05-16 – Kazimierz Kamuda, Jerzy Potencki, Modelowanie kanału radiowego współczesnych systemów telekomunikacyjnych
 • 2014-05-21 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Mariusz Węglarski, Realizacja prac badawczych przez Zespół WZ PRz
 • 2014-06-04 – Dariusz Klepacki, Odporność systemów rozproszonych na pole elektromagnetyczne o dużym poziomie radiacji
 • 2014-06-11 – Seminarium WZ PRz: uszczegółowienie przedmiotu, obszaru i metod badań w zakresie charakterystyki uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania standardu elektronicznego kodu produktu w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena potencjału rynkowego identyfikatora RFID (zgodnego z wymaganiami EPC) i możliwości jego komercjalizacji
 • 2014-06-12 – Dariusz Klepacki, Badania EMC w Ośrodku Rzeszowskim
 • 2014-06-18 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Obszar badań naukowych i współpraca z przemysłem w zakresie techniki radiowej identyfikacji obiektów RFID
 • 2014-06-18 – Włodzimierz Kalita, Seminarium SEP
 • 2014-06-18 – Mariusz Węglarski, Zintegrowana technologia elektroniczna w obszarze działalności Zakładu
 • 2014-06-18 – Wiesław Sabat, Kazimierz Kuryło, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda, Obszar badań naukowych i współpraca z przemysłem w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
 • 2014-06-27 – Damian Kawalec, Uwarunkowania transmisji energii w propagacyjnych, wielokrotnych systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID o zdeterminowanym, trójwymiarowym obszarze poprawnej pracy z wykorzystaniem fazowo sterowanego układu antenowego 

2013

 • 2013-01-22 – Pilecki Mariusz, Technologia cienkowarstwowa z wykorzystaniem napylarki firmy PREVAC
 • 2013-02-04 – Jankowski-Mihułowicz Piotr, Wyznaczanie podstawowych parametrów pasywnych i półpasywnych chipów pasma UHF
 • 2013-02-21 – Lichoń Wojciech, Numeryczny model anteny
 • 2013-02-21 – Pitera Grzegorz, Przegląd mikrokontrolerów Ultra Low Power
 • 2013-02-28 – Kawalec Damian, Obszar poprawnej pracy w systemach propagacyjnych
 • 2013-02-28 – Tomaszewski Grzegorz, Pozyskiwanie energii z pola elektromagnetycznego systemu RFID
 • 2013-03-14 – Gotfryd Marek, Opracowanie wpływu parametrów protokołu komunikacyjnego w łączu transponder- czytnik na konsumpcję energii przez identyfikator
 • 2013-03-21 – Pilecki Mariusz, Wyznaczenie uwarunkowań układowych realizacji bloków gromadzenia (magazynowania) energii
 • 2013-07-04 – Wałach Tadeusz, Opracowanie bazy materiałowej dla realizacji laboratoryjnego modelu identyfikatora RFID w technologiach PCB i LTCC
 • 2013-07-04 – Wałach Tadeusz, Opracowanie parametrów procesów oraz sprzętowej i programowej konfiguracji urządzeń linii technologicznych PCB i LTCC
 • 2013-07-18 – Potencki Jerzy, Zdefiniowanie uwarunkowań technologiczno-konstrukcyjnych w odniesieniu do systemu pozyskiwania energii z pola elektromagnetycznego systemu RFID
 • 2013-07-25 – Mariusz Skoczylas, Identyfikator ze zintegrowanymi czujnikami różnych wielkości fizycznych oraz sprzętowo-programową możliwością konfigurowania ich współdziałania
 • 2013-07-25 – Klepacki Dariusz, Synteza uwarunkowań energetycznych pozyskiwania energii z bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych pracujących w pasmach UHF warunkach laboratoryjnych; Synteza uwarunkowań propagacji fal elektromagnetycznych w pasmach UHF w warunkach laboratoryjnych
 • 2013-07-30 – Sabat Wiesław, Synteza uwarunkowań energetycznych pozyskiwania energii z bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych pracujących w pasmach UHF; Synteza uwarunkowań propagacji fal elektromagnetycznych w pasmach UHF; Wyznaczenie efektywności transformacji energii w paśmie UHF dla modelowego układu anteny systemu RFID – modelowanie; Wyznaczenie efektywności transformacji energii w paśmie UHF dla modelowego układu anteny systemu RFID – weryfikacja doświadczalna
 • 2013-10-01 – Mariusz Skoczylas, Identyfikator ze zintegrowanymi czujnikami różnych wielkości fizycznych oraz sprzętowo-programową możliwością konfigurowania ich współdziałania, cz.II

 2012

 • 2012-11-08 – Grzegorz Błąd, Pozyskiwanie energii elektrycznej do zasilania autonomicznych struktur mikroelektronicznych
 • 2012-11-15 – Damian Kawalec, Uwarunkowania transmisji energii w propagacyjnych, wielokrotnych systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID o zdeterminowanym, trójwymiarowym obszarze poprawnej pracy z wykorzystaniem fazowo sterowanego układu antenowego
 • 2012-11-22 – Grzegorz Tomaszewski, Energy harvesting – pozyskiwanie energii ze środowiska.
 • 2012-11-29 – Mariusz Pilecki Energy harvesting - gromadzenie pozyskanej energii
 • 2012-12-05 – Piotr Jankowski-Mihułowicz, Podstawowe zagadnienia związane z techniką RFID, zdefiniowano podstawowe pojęcia i przyjęto ujednolicone nazewnictwo
 • 2012-12-12 – Mariusz Węglarski, Autonomiczny sensor RFID – możliwe ścieżki realizacji koncepcji przyjętych w projekcie
 • 2012-12-19 – Mariusz Węglarski, Zintegrowana technologia hybrydowa w systemie radiowej identyfikacji obiektów RFID – podstawowe i szczegółowe założenia projektu oraz zakładany przebieg jego realizacji
 • Stanowisko do badania wpływu uwarunkowań telekomunikacyjnych na efektywność procesu nawigacji obiektu dynamicznego przy uwzględnieniu zróżnicowanej struktury geometryczno-materiałowej otoczenia – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Stanowisko do badań dynamicznych systemów identyfikacji RFID – dr inż. Bartosz Pawłowicz
 • Wybrane zagadnienia nanotechnologii, cz.1 – dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz
 • Modelowanie procesu identyfikacji w dynamicznym systemie RFID – dr inż. Bartosz Pawłowicz
 • Uwarunkowania telekomunikacyjne interaktywnej nawigacji autonomicznych obiektów dynamicznych w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej z wykorzystaniem antykolizyjnego systemu radiowej identyfikacji – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • System identyfikacji obiektów dynamicznych - symulacje i weryfikacja doświadczalna – dr inż. Bartosz Pawłowicz
 • Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemu identyfikacji bezstykowej w warunkach dynamicznych zmian lokalizacji identyfikatorów – dr inż. Bartosz Pawłowicz
 • Wybrane zagadnienia nanotechnologii, cz.2 – dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz
 • Wybrane zagadnienia nanotechnologii, cz.3 – dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz
 • Obszar poprawnej pracy w systemach RFID – dr inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz
 • Integralność sygnałów w heterogenicznych strukturach mikroelektronicznych – dr inż. Wiesław Sabat
 • Odporność systemów rozproszonych na pole elektromagnetyczne o dużym poziomie radiacji – dr inż. Dariusz Klepacki
 • Konfiguracyjno-transmisyjne uwarunkowania integralności sygnałów w szeregowych różnicowych magistralach komunikacyjnych – dr inż. Kazimierz Kamuda
 • Przewodzone zaburzenia niskiej częstotliwości – harmoniczne napięć i prądu – dr inż. Kazimierz Kuryło
 • Pozyskiwanie energii elektrycznej do zasilania autonomicznych struktur mikroelektronicznych – dr inż. Grzegorz Błąd
 • Zintegrowane mikro- i nanotechnologie elektroniczne – dr inż. Mariusz Węglarski
 • Uwarunkowania transmisji energii w propagacyjnych, wielokrotnych systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID o zdeterminowanym, trójwymiarowym obszarze poprawnej pracy z wykorzystaniem fazowo sterowanego układu antenowego – D. Kawalec
 • Energy harvesting - pozyskiwanie energii ze środowiska – G. Tomaszewski
 • Energy harvesting - gromadzenie pozyskanej energii – M. Pilecki
 • Wybrane zagadnienia nanotechnologii – dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz
 • Sensor RFID – dr inż. Mariusz Węglarski

  2011

 • Kognitywistyczne aspekty w budowie bazy danych systemu nawigacji autonomicznego obiektu z wykorzystaniem techniki RFID – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Mikroelektroniczne systemy do pozyskiwania (z otoczenia), zarządzania i magazynowania (mikroenergii) energii (elektrycznej) – dr inż. Grzegorz Błąd
 • Identyfikacja źródeł wyższych harmonicznych po stronie dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej – dr inż. Kazimierz Kuryło
 • Zastosowanie równań całkowych Fredholma do modelowania pojemności w strukturach hybrydowych – dr inż. Bogusław Wisz
 • Technologia hybrydowa – dr inż. Mariusz Węglarski
 • Konfiguracyjno-transmisyjne uwarunkowania integralności sygnałów w szeregowych różnicowych magistralach komunikacyjnych – dr inż. Kazimierz Kamuda
 • Propagacja zaburzeń przewodzonych o częstotliwościach radiowych w złożonych systemach przewodów – dr inż. Dariusz Klepacki
 • Uwarunkowania propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w mikroelektronicznych strukturach hybrydowych i systemach rozproszonych – dr inż. Wiesław Sabat
 • Lokalizacja obiektu mobilnego – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy wielokrotnego systemu bezstykowej identyfikacji obiektów w warunkach dynamicznych zmian lokalizacji identyfikatorów – mgr inż. Bartosz Pawłowicz
 • Obszar poprawnej pracy w systemach radiowej identyfikacji obiektów RFID – dr inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz
 • Wybrane aspekty lokalizacji obiektów ruchomych w przestrzeni – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Modelowanie procesu identyfikacji w dynamicznym systemie RFID – mgr inż. Bartosz Pawłowicz
 • Interaktywna nawigacja i sterowanie autonomicznego obiektu z wykorzystaniem techniki RFID – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Wybrane zagadnienia nanotechnologii – dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz
   

 2010

 • Uwarunkowania telekomunikacyjne interaktywnego sterowania autonomicznych obiektów dynamicznych w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej z wykorzystaniem antykolizyjnego systemu radiowej identyfikacji obiektów RFID – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Ocena możliwości realizacji miniaturowych drukowalnych elementów do magazynowania energii i czujników odkształcenia z wykorzystaniem materiałów kompozytowych z nanorurkami – dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • Estymacja własności i parametrów cieplnych w mikroukładach wielowarstwowych realizowanych w technice LTCC – analiza i kształtowanie pól temperatury, charakterystyka termiczna wybranych rozwiązań – dr inż. Mariusz Węglarski
 • Opracowanie modeli matematycznych (symulacyjnych) wybranych kabli – dr inż. Dariusz Klepacki
 • Charakterystyka warstwy fizycznej łączy specjalizowanych magistral komunikacyjnych (CAN, USB, Ethernet, ARINC 429) pod kątem wyznaczania parametrów jednostkowych linii transmisyjnych – dr inż. Kazimierz Kamuda
 • Analiza propagacji znormalizowanych rodzajów zaburzeń EM w strukturach mikroelektronicznych układów hybrydowych wykonanych na podłożach ceramicznych i metalowych – dr inż. Wiesław Sabat
 • Implementacja matematycznego modelu pojemności do sensorów pojemności o strukturze siatkowej – dr inż. Bogusław Wisz
 • Analiza modulacji PR-ASK, opis matematyczny, wyznaczenie widma i własności energetycznych – dr hab. inż. Marek Gotfryd, prof. PRz
 • Opracowanie procedur warunkujących wyznaczanie obszaru poprawnej pracy wielokrotnych systemów RFID z uwzględnieniem wymagań EPC dla systemów indukcyjnie sprzężonych i propagacyjnych – dr inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz
 • Synteza modeli matematycznych algorytmów komunikacyjnych i obszaru poprawnej pracy systemu radiowej identyfikacji obiektów RFID – mgr inż. Bartosz Pawłowicz

 2009

 • Kodowanie źródłowe w telewizji cyfrowej – system MPEG-2 – dr hab. inż. Marek Gotfryd, prof. PRz
 • Technologie scalania - dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz
 • Zastosowanie technologii RFID w inteligentnym budynku do usprawnienia mobilności osób niepełnosprawnych – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Superkondensatory – technologia, własności, zastosowanie – dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • Programowalne układy cyfrowe – dr inż. Tadeusz Wałach.
 • Technika druku strumieniowego w strukturach mikroelektronicznych – dr inż. Mariusz Węglarski
 • Interaktywne sterowanie semi-autonomicznych obiektów dynamicznych w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej z wykorzystaniem antykolizyjnego systemu ich radiowej identyfikacji – mgr inż. Mariusz Skoczylas
 • Technika druku strumieniowego – urządzenia – dr inz. Grzegorz Błąd
 • Technologie Mentor Graphics – dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • Identyfikacja źródeł wyższych harmonicznych w sieci elektro-energetycznej – dr inż. Kazimierz Kuryło

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję