Strona: Programy badawcze / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Programy badawcze

Projekty inwestycyjne

 • 2009 – 2011 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.3 „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej”; udział ZSEiT - Zespół laboratoriów badawczych EMC, RFID, TMiO
 • 2007– 2011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej”; udział ZSEiT - Zespół Laboratoriów Badawczych EMC, TiBŚ, TMiO
 • 2006 – 2007 Zadanie inwestycyjne „Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej”, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
 • 2000 Grant aparaturowy „Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - w zakresie badania propagacji zakłóceń przewodzonych”; zestaw aparatury do badań odporności na znormalizowane rodzaje zakłóceń przewodzonych

Projekty badawcze od roku 2000

 • 2012 – 2015  Grant NCBR, Program Badań Stosowanych I, kierownik projektu: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz, temat: „ Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID”
 • 2011 – 2012 Grant promotorski, kier. prof. PRz Włodzimierz Kalita, realizacja pracy doktorskiej mgr inż. Mariusz Skoczylasa pt: „Uwarunkowania telekomunikacyjne interaktywnej nawigacji autonomicznych obiektów dynamicznych w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej z wykorzystaniem antykolizyjnego systemu radiowej identyfikacji”
 • 2008 – 2011 Grant promotorski, kier. prof. PRz. Marek Gotfryd, zakończony rozprawą doktorską mgr. inż. Bartosza Pawłowicza „Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemu bezstykowej identyfikacji obiektów w warunkach dynamicznych zmian lokalizacji identyfikatorów”
 • 2008 – 2012 Projekt badawczy Commission of the European Communities: HIRF SE – Hihg Intensity Radiated Field Synhetic Environment, 7 Program Ramowy UE, Europejskie Konsorcjum z udziałem Politechniki Rzeszowskiej (44 uniwersytety, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego z 11 krajów)
 • 2007 Projekt w ramach Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji- platforma współpracy i gospodarki, nowych technologii i wsparcia eksperckiego dla rozwoju Podlasia (współfinansowany ze środków 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego); „Ogólna koncepcja struktury i zakresu działania zintegrowanego zespołu placówek badawczo-rozwojowych RFID”, realizacja ZSEiT na zalecenie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Białymstoku
 • 2007 – 2009 Grant badawczy „Uwarunkowania propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w strukturach i rozproszonych systemach mikroelektronicznych układów hybrydowych”, MNiSzW
 • 2007 – 2008 Narodowy Program Foresight Polska 2020, realizowany na zlecenie MNiSzW przez Konsorcjum Koordynujące (Instytuty: Podstawowych Problemów Techniki i Nauk Ekonomicznych PAN oraz Pentor Research International), prof. PRz Włodzimierz Kalita - ekspert zewnętrzny
 • 2006 – 2008 Grant badawczy z Min. Skolstva RS i Slovenska Akademia Vied. „Potential LTCC keramiký v oblasti 3D tvarovaných modulo a ich aplicatia v mikrosistemoch a senzo-roch”, współpraca ZSEiT z TU Kosice
 • 2006 – 2007 Grant badawczy Europ. Fund. Rozwoju Regionalnego FORESIGHT „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego” realizowany przez KPZIE PRz; udział ZSEiT w badaniach panelowych
 • 2005 – 2006 Grant promotorski, kier. prof. PRz. Jerzy Potencki zakończony pracą doktorską dr. inż. Grzegorza Błąda „Dyskretny model RC niestacjonarnego zagadnienia brzegowego wymiany ciepła w wielowarstwowych mikroelektronicznych strukturach grubowarstwowych”
 • 2004 – 2005 Grant promotorski, kier. prof. PRz. Włodzimierz Kalita, zakończony pracą doktorską dr. inż. Mariusza Węglarskiego „Wyznaczanie cieplnych własności komponentów mikroukładu grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury przy impulsowym wymuszeniu elektrycznym”
 • 2003 – 2005 Grant badawczy z Min. Skolstva RS i Slovenska Akademia Vied. „Progresivne trendy rozvoja viacvrstvovych modulov s vysokou hustotou integracie na baze LTCC, współpraca ZSEiT z TU Kosice
 • 2001 – 2003 Grant badawczy „Opracowanie podstaw technologii oraz badania procesów degradacyjnych wysokoomowych struktur warstwowych”, współpraca ZSEiT z OBR Kraków
 • 2001 – 2002 Grant promotorski, kier. prof. PRz. Włodzimierz Kalita, zakończony pracą doktorską dr. inż. Wiesława Sabata „Uwarunkowania propagacji zakłóceń przewodzonych w hybrydowych strukturach mikroelektronicznych”
 • 2000 – 2002 Grant badawczy z Min. Skolstva RS i Slovenska Akademia Vied. „Výskum a vyvojviacvstvovych nekonven tvarovaných modulov na baze nizkoteplotne výpalovnej keramiky pre oblast’ hybridných senzorov a prepojavicich technologii v elektronike”, współpraca ZSEiT z TU Kosice

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję