Strona: Publikacje naukowe / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Publikacje naukowe

Dorobek naukowy pracowników Katedry jest dostępny pod adresem:

Aktualne zastrzeżenia patentowe

1. Patent nr Pat. (w toku), przyznany w dniu 2018.10.04 na wynalazek „Tekstroniczny identyfikator RFID”, autorstwa Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., nr zgłoszenia: P.420898, data zgłoszenia: 2017.03.19, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

2. Patent nr Pat. 220427, przyznany w dniu 2014.12.08 na wynalazek pt. „System autonomicznej lokalizacji bezkolizyjnego sterowania ruchem obiektów mobilnych w przestrzeni z przeszkodami z wykorzystaniem radiowej identyfikacji obiektów”, autorstwa Kalita W., Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Skoczylas M., nr zgłoszenia P-389862 z dnia 2009.12.11, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dorobek do 2014 roku

2014

 1. Sabat W., Kuryło K., Klepacki D.: Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych t.60, s.660-663, 2014 WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.8 Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 2. Kuryło K., Sabat W.: Analiza mechanizmów generacji zaburzeń elektromagnetycznych w wybranych zespołach napędowych maszynek, model MM2000 firmy Zelmer 2014 Typ: 05.07, Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 3. Klepacki D., Sabat W., Kamuda K., Kuryło K.: Analysis of electromagnetic fields distribution in RFID systems in ideal conditions
  2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 4. Kalita W., Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Autonomous sensor with RFID interface 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 5. Skoczylas M., Kamuda K., Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Węglarski M.: Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems t.9291, 2014 SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, PROCEEDINGS OF SPIE Typ: 01.04, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 1.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%
 6. Ivakhiv O., Hotra Z., Helzhyskiy I., Volynuk D., Cherpak V., Stakhira P., Michalcewicz J., Simokaitiene J., Tomkeviciene A., Grazulevicius J., Błąd G.: Characteristics of Blue Carbazole Based Organic Light-Emitting Diodes with Electron Injection Layer s.261-263, 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%, 9.09%
 7. Klepacki D., Sabat W., Kamuda K., Kuryło K.: Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 8. Pilecki M., Błąd G., Potencki J., Tomaszewski G.: Determination of supercapacitors leakage resistance variation 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 9. Pilecki M., Błąd G., Potencki J., Tomaszewski G.: Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 10. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Pitera G., Lichoń W.: Determination of the Material Relative Permittivity in the UHF band by using T and Modified Ring Resonators 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 11. Jankowska-Mihułowicz M., Jankowski-Mihułowicz P.: Decyzje strategiczne w obszarze techniki RFID jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa [w:] Ekonomiczne Wyzwania Współczesności .Przedsiębiorstwo, (pod red.) Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., Kruk H. s.11-18, Gdańsk, 2014 FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 12. Potencki J., Szuba j., Tomaszewski G., Wałach T.: Experimental optimization of laser cutting process parameters to prepare stencil printing for mounting SMD electronic components on inkjet printed flexible circuits 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 13. Kuryło K., Klepacki D., Sabat W., Kamuda K.: Generation of higher current harmonics in electronic balasts used in fluorescent lamps 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 14. Pawłowicz B., Gotfryd M.: Influence of Communication Protocol on Energy Consumed by RFID Tag 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 15. Jankowska-Mihułowicz M., Jankowski-Mihułowicz P.: Conditions of investment decision-making in area of RFID technology [w:] Innovation, Technology transfer and Education. Proceedings of CBU International Conference Proceedings, (pod red.) . s.55-64, Prague (Praga), 2014 CENTRAL BOHEMIA UNIVERSITY, CZECH REPUBLIC Typ: 02.02, Zasięg: , Liczba punktów: 5.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 16. Tomaszewski G., Potencki J., Wałach T., Pilecki M.: Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 17. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Determination of Passive and Semi-Passive Chip Parameters Required for Synthesis of Interrogation Zone in UHF RFID Systems t.20, s.65-73, 2014 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LITWA, Elektronika Ir Elektrotechnika, z.9 Typ: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 15.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 18. Wisz B.: Matematyczny trójwymiarowy model pojemności pasożytniczych w strukturach ścieżek przewodzących mikroelektronicznych układów warstwowych s.288-291, 2014 SIGMA NOT WYD. CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH, Przegląd Elektrotechniczny, z.12 Typ: 01.07, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 10.00, Udziały: 100.00%
 19. Pawłowicz B., Gotfryd M.: Measurements of Dynamic RFID System 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
 20. Chapran M., Hotra Z., Helzhyskiy I., Potencki J.: Modern state of white organic light-emitting diodes 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 21. Błąd G., Hotra Z., Fechan A., Mykytyuk Z., Sushynsky O., Vistak M.: Modification of Liquid Crystalline Phases by Nanomaterial Dopants for the Electronic Devices Elements 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 22. Stakhira P., Kus S., Khomyak S., Cherpak V., Volynuk D., Novoselov Y., Hotra Z., Potencki J., Hlushyk L.: P-Channel Organic Field Effect Transistors Based on Pyrazoline Phenyl Derivatives s.264-266, 2014 Typ: 08.06, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%
 23. Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Skoczylas M., Reizer P., Kuryło K.: Power consuming properties of ADC converter of C8051F9xx microprocessor family for application in sensor systems of semi-passive identifier 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%, 16.67%
 24. Kamuda K., Skoczylas M., Święch J., Kalita W.: Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych s.8-11, 2014 WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6/2014 Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 25. Gotfryd M., Pawłowicz B., Twardzik S.: Simulations of Dynamic RFID System 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 26. Hotra Z., Potencki J., Grigorczak I., Lukianiec B., Pawlov S., Politański L., Makhniy V.: Submikronni ta nanorozmirni struktury elektroniky s.839, 2014 MINISTERSTWO OSWITY I NAUKI UKRAINI Typ: 02.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 14.29%, 14.29%, 14.29%, 14.29%, 14.29%, 14.29%, 14.29%
 27. Kawalec D., Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Synthesis of Omnidirectional Read/Write Device Antenna for UHF RFID System 2014 Konferencja: 38th International IMAPS-CPMT Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Czarna, 21-24 September 2014 Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 28. Kalita W., Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M., Skoczylas M.: System autonomicznej lokalizacji bezkolizyjnego sterowania ruchem obiektów mobilnych w przestrzeni z przeszkodami z wykorzystaniem radiowej identyfikacji obiektów 2014 Typ: 06.01, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 25.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 29. Jankowski-Mihułowicz P., Pitera G., Węglarski M.: The Impedance Measurement Problem in Antennas for RFID Technique t.XXI, s.509-520, 2014 POLISH ACADEMY OF SCIENCE COMMITTEE ON METROLOGY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, z.3 Typ: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%
 30. Kalita W.: Tytuł naukowy profesora 2014 Typ: , Zasięg: , Liczba punktów: 0.00, Udziały: 100.00%
 31. Potencki J., Węglarski M., Tomaszewski G., Ryczek A.: Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej s.211-216, 2014 WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.9 Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 10.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%
 32. Kuryło K., Sabat W., Klepacki D.: Wyższe harmoniczne prądu generowane przez kompaktowe fluorescencyjne źródła światła zasilane napięciem sinusoidalnym i odkształconym t.60, s.622-625, 2014 WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.8 Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%


2013

 1. Błąd G., Pilecki M., Potencki J., Tomaszewski G.: Direct current method of supercapacitors parameters identification 2013
  Konferencja: 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%.
 2. Jankowski-Mihułowicz P., Lichoń W., Pitera G., Węglarski M.: Impedance Matching Between Antenna and Chip in RFID Transponder of UHF Band 2013 Konferencja: 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%.
 3. Wisz B.: Matematyczne modelowanie pojemności w warstwowych strukturach mikroukładów elektronicznych s.1-171, 2013 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Typ: 02.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 100.00%.
 4. Gotfryd M., Pawłowicz B.: Modeling of a Dynamic RFID system,2013 Konferencja: XVIII International Symposium on Computers and Communications, 7-10.07.2013, Split, Croatia Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 5. Błąd G., Pilecki M., Potencki J., Tomaszewski G.: Modeling of properties of multilayer inductances fabricated in different microelectronic technologies, 2013 Konferencja: 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%.
 6. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: Modelling and Design of HF RFID Passive Transponders with Additional Energy Harvester t.2013, s.10 stron, 2013 HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, International Journal of Antennas and Propagation
  Typ: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%.
 7. Gotfryd M., Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B., Węglarski M.: Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID [w:] Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, (pod red.) Pach A.R., Rau Z., Wągrowski Z. t.1, s.135-165, Warszawa, 2013 WOLTERS KLUWER POLSKA Typ: 02.04, Zasięg: , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%, 20.00%.
 8. Janeczek K., Jakubowska M., Kozioł G., Jankowski-Mihułowicz P.: Passive UHF RFID-Enabled Sensor System for Detection of Product Exposure to Elevated Temperature t.XX, s.591-600, 2013 POLISH ACADEMY OF SCIENCE COMMITTEE ON METROLOGY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, z.4
  Typ: 01.01, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%.
 9. Kalita W., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.: Per-unit-lenght parameters calculations for cable harness, 2013
  Konferencja: 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 25.00%, 25.00%, 25.00%, 25.00%.
 10. Węglarski M., Tomaszewski G., Jankowski-Mihułowicz P.: RFID Technique in Remote Control System, 2013
  Konferencja: 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków Typ: 08.05, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 11. Hotra Z.: Strukturi ta parametri mikroelektronnich galvamagnitnich sensoriv magnitnogo pola s.1-414, 2013
  NACJONALNIJ UNIVERSITET "LVIVSKA POLITECHNIKA" Typ: 02.06, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%.
 12. Jankowski-Mihułowicz P., Kawalec D.: Synteza anteny czytnika/programatora pasma UHF jako etap procesu wyznaczania obszaru poprawnej pracy w systemach RFID s.1077-1084, 2013 SIGMA NOT WYD. CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, z.8-9 Typ: 01.03, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 13. Jankowski-Mihułowicz P., Kawalec D.: Synteza mikropaskowej anteny czytnika/programatora RFID pasma UHF s.133-146, 2013 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, z.23 Typ: 01.07, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 14. Proszak-Miąsik D., Skoczylas M.: Właściwości mikroelektronicznego optycznego czynnika pH s.-, 2013
  Konferencja: XVI Naukowo - Techniczna Konferencja Instytutu Telekomunikacji, Radioelektroniki, Techniki Elektronicznej, Lwów, 2 - 4 kwietni Typ: 08.08, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 0.00, Udziały: 50.00%, 50.00%
   

2012

 1.  Hotra Z., Pavlov S., Holyaka R., Wójcik W., Osadczuk O., Kulenko S., Mikroelektronni signalni peretvoruvaczi teplovih sensoriv potoku, Vinnicia, VNTU, 2012.
 2. Andrushchak A., Hotra Z., Kushnir O., Prikladna elektrodinamika informacijnych sistiem, Vidavnictvo Lvivskoj politehniki, Lviv, 2012.
 3. Sabat W., Klepacki D., Kalita W., Kamuda K., Niedźwiedź T., 27. Immunity of Non-Transformer AC/DC Supply on Standard Electromagnetic Disturbances; Microelectronic Materials and Technologies, Monograph No. 232, ISSN 0239 – 7129, Koszalin Technical University Monograph Series, Vol. 2, pp. 327-342.
 4. Sabat W., Klepacki D., 29. Mechanism Analysis of Generation And Propagation of Electromagnetic Interferences (Emi) in Unmanned Aerial Vehicle; Microelectronic Materials and Technologies, Monograph No. 232, ISSN 0239–7129, Koszalin Technical University Monograph Series, pp. 353-360.
 5. Janeczek K., Jankowski-Mihułowicz P., Jakubowska M., Kozioł G., Młożniak A., Futera K., Stęplewski W.: Performance Characterization of UHF RFID Antennas Manufactured with Screen Printing Technique on Flexible Substrates, Microelectronic Materials and Technologies, ISSN 0239-7129, Mon. No. 232, Vol. 2, 2012, pp. 61-74.
 6. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: „Synthesis of Read/Write Device Antenna for HF Proximity Range RFID Systems with Inductive Coupling”, Przegląd Elektrotechniczny, No. 3a, pp. 70-73, 2012.
 7. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: „Determination of 3-Dimentional Interrogation Zone in Anticollision RFID Systems with Inductive Coupling by Using Monte Carlo Method”, Acta Physica Polonica A, Vol. 121, No. 4, 2012, pp. 936-940.
 8. Wisz B.: Application of integral equations for the capacitance calculation in the hybrid microcircuit conductive paths system, Przegląd Elektrotechniczny, z.12b, 2012 , pp. 83-87.
 9. Holyaka R, Hotra Z., Węglarski M., Marusenkova T.: Field Characteristic Of Magnetic Sensors On The Split Hall Structures; SIGMA-NOT, Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, vol. 5, 2012, pp. 50-55.
 10. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M. - Wyznaczanie czułości chipu identyfikatora przeznaczonego do pracy w propagacyjnych systemach RFID pasma UHF, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 58, No. 11, 2012, s. 956-958.
 11. Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Analysis of Electromagnetic Couplings in Hybrid Circuit Made on Austenitic Metal Substrate, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, Nr 1/2012, s. 61-64.
 12. Sabat W., Klepacki D., Kalita W., Slosarcik S., Jurcisin M., Cabuk P.: EMC Aspects in Microelectronic Structures Made in LTCC Technology, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, Nr 1/2012, s. 65-67.
 13. Slosarčík S., Cabúk P., Sabat W., Jurčišin M., Technology of 3D Integration Based on Heterostructure in System of Module Assembly, Transactions of the University of Košice, 1/2012, pp. 1-6.
 14. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Volynyuk D., Voznyak L., Tsizh B., Effect of thickness of a CuI hole injection laher on the properties of organic light emitting diodes, Photonics Letters of Poland, Vol. 4 (1), 2012, pp. 35-37.
 15. Klepacki D., Labs and Research in Micro and Nanoelectronics at Rzeszów University of Technology, 36th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2012, Kołobrzeg 26-29.09.2012.
 16. Wisz B., Zastosowanie równań całkowych do obliczania pojemności w systemie ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego, XXII Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce", PTZE, Sandomierz, 09-12 września 2012.
 17. Jankowski-Mihułowicz P., Wyznaczanie czułości chipu identyfikatora przeznaczonego do pracy w propagacyjnych systemach RFID pasma UHF”, XVIII Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych, Rzeszów-Lwów, 25-28 września 2012.
 18. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Skoczylas M, Węglarski M., Wireless pressure sensor with RFID interface powered by RF energy, XII Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, Karpacz, 24-27 czerwca 2012.

 2011

 1. Grazulevicius J., Hotra Z., Cherpak V., Stakhira P., Volynuk D., Simokaitiene J., Tomkeviciene A., Bucinskas A., Yashchuk V., Kukhta A., Kukhta I., Kosach V.: 3,6-di-(9-carbazolyl)-9-(2-ethylhexyl)carbozole based single -layer blue organic light emitting diodes, ELSEVIER SCIENCE SA, SYNTHETIC METALS, t.161, s.1343-1346, 2011
 2. Hotra Z., Cherpak V., Stakhira P., Khomyak S., Volynuk D., Voznyak Y., Dovbeshko G., Fesenko O., Sorokin U., Rybalochka A., Oliynyk O.: Properties of 2,6-di-tert.-buttyl-4-(2,5-diphenyl-3,4-dihydro-2H-pyrazol-3-yl)-phenol as hole-transport material for life extension of organic light emitting diodes, ELSEVIER SCIENCE BV, OPTICAL MATERIALS, t.33, s.1727-1731, 2011
 3. Kuntyi O., Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Bilan O., Okhremchuk Y., Voznyak Y., Kostiv N., Kulyk B.: Electrochemical depositions of palladium on indium tin oxide coated glass and their possible application in organic electronics technology, INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IET), MICRO & NANO LETTERS t.6, s.592-595, , 2011
 4. Bartman J., Koziorowska A., Kuryło K., Malska W.: Analiza rzeczywistych parametrów sygnałów elektrycznych zasilających układy napędowe pomp wodociągowych, SIGMA-NOT, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8, s.8-11, 2011
 5. Hotra Z., Mykytyuk Z., Hotra O., Fechan A., Sushynsky O., Yasynowska O., Kotsun V.: New method of the threshold voltages determination of a cholesteric- nematic transition, TAYLOR & FRANCIS LTD, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, t.535, s.225-232, 2011
 6. Wisz B.: Pojemności sprzęgające w dwustronnych strukturach mikroukładu z warstwą dielektryka, SIGMA-NOT, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.12a, s.204-207, 2011
 7. Hotra Z., Mikitiuk Z., Hotra O., Fechan A., Sushynsky O., Yasynowska O., Kotsun V.: The Cholesteric-Nematic Transition in Thin Layers of Nematic-Cholesteric Mixtures, TAYLOR & FRANCIS LTD, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, z.1, t.534, s.32-40, 2011
 8. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Węglarski M., Jamróz T.: Stanowisko pomiarowe parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznej zmiany lokalizacji obiektu w przestrzeniu, PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.12, t.57, s.1473-1476, 2011
 9. Jankowski-Mihułowicz P., Węglarski M.: Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy systemów RFID pracujących w pasmie UHF, PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.12, t.57, s.1469-1472, 2011
 10. Błąd G., Szlachta A.: Zastosowanie układów MEMS w pomiarach położenia oraz parametrów ruchu liniowego, PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.12, t.57, s.1558-1560, 2011
 11. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Application of Monte Carlo Method for Determining the Interrogation Zone in Anticollision Radio Frequency Identification Systems [w:] Current Trends and Challengesin RFID, (pod red.) Cornel Turcu, INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA, s.335-356, Croatia, 2011
 12. Sabat W., Klepacki D., Kalita W., Kamuda K.: Deterministic Coefficient of Electronic System Strenght on Electromagnetic Disturbances, SIGMA-NOT, PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE, z.2-3, t.84, s.91-95, 2011
 13. Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: Robot Navigation System Based on RFID Transponders Integrated with Sensors, 11th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics, KTTO 2011, June 22-24, 2011, Szczyrk, Poland, s.138-142, 2011
 14. Slosarczyk S., Cabuk P., Kalita W., Bauer R., Sabat W., Kardos S.: The design concept of system integration based on heterostructure, 34th International Spring Seminar on Electronic Technology, 11-15 May 2011, Tatranska Lomnica, Slovakia, 2011

 2010

 1. Kuryło K.: Analysis of Higher Harmonics Contents in Supply Voltages in Big Trade Building, 9-th International Symposium on EMC "EMC EUROPE 2010", Wrocław 15-17 09.2010, s.350-355, 2010
 2. Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: Application of RFID Transponders Integrated with Sensors in Navigation System of Autonomous Object, 33rd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice-Pszczyna, 21-24 September 2009, s.201, 2010
  Hotra Z., Mykytyuk Z., Fechan A., Sushynsky O., Kostun V., Yasynowska O., Levieniec V., Kalita W., Błąd G.: Application possibilities of nanoparticles for modification of parameters of liquid crystal materials, SIGMA-NOT ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.125-128, 2010
 3. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Ivastchyschyn F., Volynuk D., Ivanytsky V., Tataryn V., Łuka G.: Characteristics of organic light emitting diodes with copper iodide as injection layer, ELSEVIER THIN SOLID FILMS, t.518, z.23, s.7016-7018, 2010
 4. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Volynuk D., Voznyak Y., Kostiv N.: Combination of inorganic hole injection layer and organic hole transport layer in OLED technology, 17th International Display Workshops, Fukuoka, Japan, 3.12.2010, s.1171-1172, 2010
 5. Kalita W., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.: Deterministic Coefficient of Electronic System Strength on Electromagnetic Disturbances, 9-th International Symposium on EMC "EMC EUROPE 2010", Wrocław 15-17 09.2010, s.427-433, 2010
 6. Węglarski M.: Dynamiczna metoda wyznaczania właściwości cieplnych materiałów mikroelektronicznych strukturach hybrydowych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.94-100, 2010
 7. Błąd G., Klepacki D., Potencki J., Wałach T.: Dyskretny model wymiany ciepła w wielowarstwowych mikroelektronicznych strukturach hybrydowych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.115-120, 2010
 8. Jankowski-Mihułowicz P.: Field Conditions of Interrogation Zone in Anticollision Radio Frequency Identification Systems with Inductive Coupling, INTECH, CROATIA
  s.1-26, 2010
 9. Gotfryd M.: Filtr Gaussa - właściwości, realizowalność, zastosowanie, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.4, s.88-92, 2010
 10. Sabat W., Wisz B., Klepacki D.: Frequency Domain Analysis of Electromagnetic Couplings in Hybrid Circuit Made on Metal Substrate, 33rd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice-Pszczyna, 21-24 September 2009, s.221, 2010
 11. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Volynuk D., Belukh V., Aksimentyeva O., Tsizh B., Monostyrskyi L.: Growth and properties of conducting polyaniline thin films obtained by means of ionic sputtering in crossed elecrical and magnetic fields, ADVANCED NONLINEAR STUDIES REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, t.23, z.2, s.180-184, 2010
 12. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Skoczylas M.: Identyfikator RFID jako sensor w systemie nawigacji autonomicznych obiektów, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6, s.150-153, 2010
 13. Gotfryd M.: Kanał radiowy w systemie RFID UHF, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.85-89, 2010
 14. Jankowski-Mihułowicz P.: Kierunki badań w zakresie zwiększania możliwości aplikacyjnego wykorzystania systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.63-66, 2010
 15. Abanov A., Lorenc H., Łokaj K., Pawłowicz B., Trojnar B.: Koło Naukowe przy Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.20-21, 2010
 16. Kalita W., Klepacki D., Błąd G., Różak F., Węglarski M.: Kształtowanie pola temperatury o zróżnicowanych poziomach w strukturach grubowarstwowych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.111-115, 2010
 17. Hotra Z., Stakhira P., Grygiel T., Cherpak V., Ivastchyschyn F., Volynuk D., Łuka G., Godlewski M., Guziewicz E., Pakhomov G.: Long time stability of ITO/NiPc/ZnO/Al devices with ZnO buffer layer formed by atomic layer deposition technique-impedance spectroscopy analysis, ELSEVIER MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, z.B172, s.272-275, 2010
 18. Wisz B.: Matematyczny dwuwymiarowy model pojemności sprzęgających w warstwowych strukturach mikroelektronicznych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.45-51, 2010
 19. Kalita W.: Mikroelektroniczna technika hybrydowa - kreowanie badań i rozwoju w lokalnej skali, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.11-19, 2010
 20. Kuryło K., Wilkin J.: Modelowanie równoległego filtru aktywnego 5. harmonicznej prądu w programie PSIM, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.33-39, 2010
 21. Potencki J.: Modelowanie właściwości superkondensatorów, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.89-93, 2010
 22. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Obszar poprawnej pracy - podstawowy parametr aplikacyjny systemów RFID, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.67-72, 2010
 23. Hotra Z., Stakhira P., Vertsimakha Y., Veljkovic M., Cherpak V., Volynuk D., Voznyak Y.: Organic light emitting diodes with copper iodide as injection layer, 8-the International Conference - Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials, Ukraine,17-22.05.2010, s.265, 2010
 24. Hotra Z., Stakhira P., Pakhomov G., Cherpak V., Volynuk D., Godlewski M., Guziewicz E., Łuka G.: Photovoltaic cells based on nickel phthalocyanine and zinc oxide formed by atomic layer deposition, SPRINGER, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, z.8(5), s.798-803, 2010
 25. Gotfryd M.: Podstawy telekomunikacji. Pytania, zadania, problemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-24, 2010
 26. Gotfryd M.: Podstawy telekomunikacji. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-208, 2010
 27. Slosarczyk S., Kalita W., Potencki J., Sabat W., Velgan R., Jurek J., Cabrera F.: Possibilities of LTCC technology in sensor applications, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.120-125, 2010
 28. Gotfryd M., Pawłowicz B.: Problematyka identyfikacji obiektów ruchomych z wykorzystaniem protokołu EPC Gen2, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.77-81, 2010
 29. Kamuda K., Sabat W., Kalita W.: Proces projektowania warstwy fizycznej magistrali CAN wspomagany programem CANCAN, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.58-62, 2010
 30. Hotra Z., Mykytyuk Z., Sushynsky O., Hotra O., Yasynowska O., Kisiel A.: Sensor systems with optical channel of information transferring, SIGMA-NOT, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.10, s.21-23, 2010
 31. Sabat W., Kalita W., Slosarczyk S., Jurek J., Cabrera J.: Signal Integrity in LTCC Hybrid Structures, 33rd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice-Pszczyna, 21-24 September 2009, s.220, 2010
 32. Hotra Z., Golyaka R., Marusenkova T., Potencki J.: Signal transducers of capacitive microelectronic sensors, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.129-132, 2010
 33. Wisz B., Schwarz U.: Small capacitance measurements, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.5257, 2010
 34. Andrushchak A., Chernyhivskyi E., Hotra Z., Kityk A., Kaidan M., Andrushak N., Maksymuk T., Mytsyk B., Schranz W.: Spatial anisotropy of the acousto-optical efficiency in lithium niobate crystals, AMER INST PHYSICS, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, t.108, z.10, s.103118-1 - 103118-5, 2010
 35. Sabat W., Slosarczyk S., Jurek J., Cabrera F.: Sprzężenia elektromagnetyczne w mikroelektronicznych układach hybrydowych zrealizowanych w technologii LTCC, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.22-27, 2010,
 36. Kalita W., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.: Strength of electronic systems on normalised disturbance signals, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.40-45, 2010
 37. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Symulacja pola temperatury w grubowarstwowych strukturach czujników gazu, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.105-110, 2010
 38. Jankowski-Mihułowicz P.: Synteza anteny czytnika/programatora indukcyjnie sprzężonego systemu RFID dalekiego zasięgu funkcjonujacego w pasmie HF, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.73-77, 2010
 39. Kalita W., Skoczylas M.: System nawigacji autonomicznych obiektów mobilnych z wykorzystaniem techniki RFID, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.81-85, 2010
 40. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Volynuk D., Skoczylas M.: Technology development of organic photosensitive structures and study of their electrophysical properties, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.133-136, 2010
 41. Łuka G., Stakhira P., Cherpak V., Volynuk D., Hotra Z., Godlewski M., Guziewicz E., Witkowski B., Paszkowicz W., Kostruba A.: The properties of tris (8-hydroxyquinoline) aluminum organic light emitting diode with undoped zinc oxide anode layer, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, t.108, s.064518-1 do 064518-4, 2010
 42. Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Kalita W.: Typical wires vs. wires applied in CAN-buses, 33rd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice-Pszczyna, 21-24 September 2009, s.203, 2010
 43. Sabat W., Kalita W., Wisz B., Kamuda K.: Uwarunkowania propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w strukturachi rozproszonych systemach mikroelektronicznych ukladow hybrydowych, 2010
 44. Błąd G., Wałach T.: Wpływ otoczenia na pomiary emisyjności układów mikroelektronicznych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.100-105, 2010
 45. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Skoczylas M., Węglarski M.: Wpływ struktury przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów-czujników RFID na jakość procesu sterowania autonomicznych obiektów, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6, s.154-157, 2010
 46. Sabat W., Kalita W., Klepacki D.: Zagadnienia EMC w mikroelektronicznych układach hybrydowych wykonanych na podłożach metalowych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.8, s.28-33, 2010

2009

 1. Apanasewicz S., Wisz B.: Application of Integral Equations for Capacitance Calculations in Hybrid Microcircuits with Mesh Structure of Conductive Paths, XIV International Symposium on Electromagnetic Fields, 10-12 September, Arras, Francja, t.1, s. 19-20, 2009
 2. Kalita W., Skoczylas M.: Application of RFID Technique for Object Location on Plane Area, 33rd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice - Pszczyna, 21-24 September, s. 396-400, 2009
 3. Wisz B.: Coupling Capacitances in Film Structures of Hybrid Microcircuits, XIV International Symposium on Electromagnetic Fields, 10-12 September, Arras, Francja, t.1, s.21-22, 2009
 4. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Efficiency of TAG Antenna Unit in Anticollision Radio Frequency Identification Systems with Inductive Coupling, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, Acta Electrotechica et Informatica, t.9, z.2, s. 3-7, 2009
 5. Gotfryd M., Kalita W., Pawłowicz B.: Issue of Identification Time in Dynamic RFID System, 32nd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Gliwice - Pszczyna, 21-24 September, t.1, s. 142-146, 2009
 6. Błąd G., Wałach T.: Wybór zakresu spektralnego kamery termowizyjnej do badań mikroukładów elektronicznych, VIII Krajowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń, Jaszowiec,22-24 października, s. 83-84, 2009
 7. Błąd G., Wałach T.: Zakres spektralny kamery termowizyjnej do badań w mikroelektronice, PAK, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, t.55, z.11, s.878-881, 2009

2008

 1.  Błąd G., Szlachta A.: System do wyznaczania charakterystyki kierunkowości przetworników elektroakustycznych, PAK POMIARY, AUTOMATYKA, KONTROLA, t.54, z.12, s.874-876, 2008
 2. Hotra Z., Stakhira P., Shan Y., Cherpak V., Kremer I., Volynuk D., Skoczylas M.: Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossed electromagnetic field, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6, s.184-185, 2008
 3. Hotra Z., Mykytyuk Z., Fedele R., Yantowski E., Skoczylas M.: Initial Transducer of the Harmful Substances Sensors on the Basis of DFB-Lasers, 32nd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Warszawa - Pułtusk, 21-24 September 2008, s.44, 2008
 4. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Kremer I., Volynuk D., Skoczylas M.: Optical Properties of Vacuum Deposited Poly(o-toludine) Films in integral and fibre optical to use, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6, s.235-236, 2008
 5. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynuk D., Bordun I.: Properties of flexible heterojunction based on ITO/poly(3,4-ethylenedioxythiopene) :poly(styrenesulfonate) / pentacene/Al, ELSEVIER SCIENCE BV JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, z.354, s.4491-4493, 2008
 6. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynuk D., Bordun I.: Vacuum-deposited poty(o-methoxyaniline) thin films: Structure and electronic properties, ELSEVIER SCIENCE BV JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, z.354, s.4282-4286, 2008
 7. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Efficiency of Tag Antenna Unit in Anticollision Radio Frequency Identification Systems with Inductive Coupling, 32nd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Warszawa - Pułtusk, 21-24 September 2008, s.47, 2008
 8. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B.: Problem of dynamic change of tags location in anticollision RFID systems, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  MICROELECTRONICS RELIABILITY, t.48, z.6, s.911-918, 2008
 9. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Problem of Interrogation Zone Synthesis in Anticollision Radio Frequency Identification Systems, 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, Budapest , Hungary, 7-11 May 2008, s.300-301, 2008
 10. Jankowski-Mihułowicz P.: Usługi w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania taborem kolejowym i drużynami trakcyjnymi - umowa II 2008
 11. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Zdefiniowanie obszarów najbardziej prorozwojowych dla Podlasia - Laboratorium RFID, "POLITECHNIKA" NARODOWEGO TECHNICZNEGO UNIWERSYTETU UKRAINY - KIJÓW
  s.85-96, 2008
 12. Kalita W., Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Application of Operational Method in Analysis of Electromagnetic Couplings in Mutual Coupled Path Systems of Planar Structures, 2nd Electronics System-Integration Technology Conference ESTC 2008, 1-4 September 2008, Greenwich, London, UK, s.1107-1110, 2008
 13. Kalita W., Różak F., Węglarski M.: High Energy Pulse Generator in Research of Mosaic Heater System, 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, Budapest, Hungary, 7-11 May 2008, s.86-87, 2008
 14. Kalita W., Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Influence of Geometrical Parameters of Mutual parallel Paths on Process of Disturbances Propagation, 2nd Electronics System-Integration Technology Conference ESTC 2008, 1-4 September 2008, Greenwich, London, UK, s.1091-1095, 2008
 15. Kalita W., Hotra Z., Skoczylas M.: Powłokowe struktury optyczno-aktywnych materiałów w czujnikach światłowodowych do zastosowań w systemach ekologicznych, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6, s.38-40, 2008
 16. Kalita W., Klepacki D., Węglarski M.: Simulation of transient thermal states in layered electronic microstructures, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD MICROELECTRONICS RELIABILITY, t.48, s.1021-1026, 2008
 17. Potencki J.: Consequence of Bologna Process on Engineering Education in Poland, 32nd International IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference, Warszawa - Pułtusk, 21-24 September 2008, s.15, 2008
 18. Wałach T.: Emissivity measurements on electronic microcircuits, ELSEVIER SCI LTD
  MEASUREMENT, z.41, s.503-515, 2008
 19. Wałach T.: Uncertainty in Temperature Infrared Measurements in Electronic Microcircuits, Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2008, 19-21 June 2008, Poznań, Poland, t.1, s.359-363, 2008
 20. Węglarski M.: Thermal Diffusivity and Thermal Conductivity Measurement in Thick-Film Microsytems, 31st International Spring Seminar on Electronics Technology, Budapest , Hungary, 7-11 May 2008, s.84-85, 2008
 21. Wisz B.: Capacitance Calculation for Deflected Conductive Path System in Hybrid Microcircuit, 2nd Symposium on Applied Electromagnetics, SAEM 2008 Zamość, Poland, 1-4 June 2008, s.195-198, 2008
 22. Wisz B.: Capacitance Calculation for Deflected Conductive Path System in Hybrid Microcircuit, SIGMA-NOT PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.12, s.259-262, 2008
 23. Wisz B.: Coupling Capacitances in the Planar Cunductive Path System of the Hybrid Circuit with Dielectric Layer, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  MICROELECTRONICS RELIABILITY, t.48, z.5, s.724-733, 2008
 24. Fajfar P., Shymchyshyn M., Levieniec V., Skoczylas M.: Modeling of the light scattering process in a planar waveguide with liquid crystal core, SIGMA-NOT, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, z.6, s.171-172, 2008
 25. Woźniak L., Ziółkowski B., Dziedzic S., Wyrwa D., Cebulak T., Cierpiał-Wolan M., Drozd K., Kud K., Kalita W., Kluska J., Łunarski J., Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., Tomczyk A., Wałajtys - Rode E., Woźniak M.: Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, pod red. L. Woźniaka, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ s.1-365, 2008
 26. Woźniak L., Woźniak M., Bembenek B., Stec-Rusiecka J., Sobkowiak A., Ziółkowski B., Wyrwa D., Dziedzic S., Cierpiał-Wolan M., Cebulak T., Drozd K., Kalita W., Kluska J., Kud K., Łunarski J., Sobkowiak A., Tomczyk A., Wałajtys - Rode E.: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego
  2008

2007

 1. ДOCЛIДЖEHHЯ OПТИЧНИX BЛACTИBOCTEЙ BAКУУМНО HAПИЛЕНИX ПЛIBOК ПОЛI(O-TOЛУЇДИНУ) З МЕТОЮ ЇX ЗACTOCУВАHHЯ B IHTEГPAЛЬНІЙ TA BOЛOКOHHIЙ OПТИЦІ, Гoтpa З., Cтаxipa П., Чepпaк B., Кpeмеp I., Boлинюк Д., Скочиляс M., TEХHIЧHI ВICTI, Review of the Ukrainian Engineering Society In Lviv, 2007/1(25), 2(26), s.116.
 2. FOPMУBAHHЯ TOHКИX ПЛIBOК ПOЛIAHIЛIHУ METOДOM IOHHOГO POЗПИЛEHHЯ В СХPEЩEHOMУ EЛEКTPOMAГHITHOMУ ПOЛI, Гoтpa З., Cтаxipa П., Шaндpa З., Чepпaк B., Boлинюк Д., Кpeмеp I., Польовий Д., Скочиляс M., TEХHIЧHI ВICTI, Review of the Ukrainian Engineering Society In Lviv, 2007/1(25), 2(26), s.124.
 3. Wisz B.: Capacitance calculation for conductive path – screen layer system in hybrid circuit, Elektronika, z.12, 2007 (w druku).
 4. Wisz B.: Matematyczny model pojemności sprzęgających w dwustronnej, dwuwymiarowej strukturze ścieżek przewodzących w elektronicznych układach warstwowych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.12, 2007 (w druku).
 5. Wisz B.: Matematyczny model pojemności sprzęgających w dwustronnej, dwuwymiarowej strukturze ścieżek przewodzących w elektronicznych układach warstwowych. Konferencja: XVII Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce", PTZE, Rydzyna, 18-20 czerwca, s.153-155, 2007.
 6. Węglarski M.: Determination of thermal properties of thick-film microelectronic components on the basis of identification of non-stationary temperature field changes with electric pulse excitation, International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Elelctronics, MicroTherm, 25-27 czerwca, Łódź, pp. 187 – 193, 2007.
 7. Potencki J., Węglarski M., Andonova A., Kavadarova N.: Thermal Design of Electronic Assembly by CFD Method Simulations, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, pp. 511-514, 2007.
 8. Brański A., Szela S.: On the quasi optimal distribution of PZTs in active reduction of the triangular plate vibration, Archives of Control Sciences, 17, 4, pp. 357–367, 2007.
 9. Brański A., Szela S.: The quasi optimal distribution of PZTs in active reduction of triangular plate vibration, 8th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Kraków-Krasiczyn, pp. 211-215, 2007.
 10. Brański A., Szela S.: Evaluation of the active plate vibration reduction via the parameter of the acoustic field, LIV Otwarte Seminarium z Akustyki, Rzeszów-Przemyśl, pp. 1-8, 2007.
 11. Brański A., Borkowski M.: Estimate of the effectiveness of the circular element in BEM and FEM , Engineering Analysis with Boundary Elements (w druku).
 12. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: Discrete RC model of non-stationary boundary problem of heat exchange in multilayer thick-film microelectronic structures, International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Elelctronics, MicroTherm, 25-27 czerwca, Łódź, pp. 195-200, 2007.
 13. Kalita W., Klepacki D.: Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu; ELEKTRONIKA Nr 2/2007, ss. 51-54.
 14. Wałach T., Emissivity measurements on electronic microcircuits, Measurements (2007), doi:10.1016/j.measurement.2007.07.001.
 15. Wałach T., Evaluation of Uncertainty in Infrared Thermographic Measurements of Microcircuits, Elektronika, 12/2007 (w druku).
 16. Pawłowicz B., Lipiński G. - Utilization of Virtual Machines in Laboratory Stands on Example of Sip Express Router Application, XII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2007, Poznań, 06-07.12.2007.
 17. Gotfryd M., Pawłowicz B. - Communication Algorithms in Contactless Objects’ Identification Systems Operating without and with Changes of Objects Localizations, XII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2007, Poznań, 06-07.12.2007.
 18. Jankowski-Mihułowicz P.: Uwarunkowania efektywności układów antenowych w wielokrotnych systemach bezstykowej identyfikacji obiektów ze sprzężeniem indukcyjnym, rozprawa doktorska, AGH, Kraków, 2007.
 19. Cherpak V., Stakhira P., Akimov A., Hotra Z., Tunia A., Volynuk D., Bortel E.: Vacuum deposited poly(o-methoxyaniline)thin film :its structure and electronic properties, 4th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 1-6 September 2007, Gdańsk and Hel Peninsula, Poland s.104, 2007.
 20. Slosarczyk S., Vehec I., Kalita W., Bauer R., Sabat W.: 3D-tvarovany modul s integrovanym senzorom tlaku, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, AAPS Journal, s.228-230, 2007.
 21. Stakhira P., Cherpak V., Hotra Z., Tunia A., Volynuk D., Bortel E.: The Properties of a Heterojunction Based on ITO Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):Poly(Styrenesulfonate)/Pentacene/Al, 4th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials , 1-6 September 2007, Gdańsk and Hel Peninsula, Poland, s. 189, 2007.
 22. Cherpak V., Stakhira P., Hotra Z., Volynuk D., Kris N.: Investigation of electroptical properties of polyaniline derivatives thin films prepared by thermovacuum deposition, 4th European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena, Varenna, 1-4 October, s. P41, 2007.
 23. Wisz B.: Mathematical Model of Coupling Capacitance in Microstrip Line Systems, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.451-456.
 24. Wałach T.: Uncertainty in Emmisivity Measurements of Electronic Microcircuits, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.423-428.
 25. Wałach T.: Influence of Surroundings on Emissivity Measurements in Electronic Microcircuits, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.417-422.
 26. Potencki J., Węglarski M., Anderberg C., Kazanowski P.: Transient Thermal Investigations of Thick-Film Structures, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.499-502.
 27. Potencki J., Klepacki D., Kolek A., Bednarczyk A., Błąd G., Jankowski-Mihułowicz P., Mleczko K.: Organizacja konferencji międzynarodowej, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007.
 28. Kalita W., Kamuda K.: Selected design aspects in CAN-bus system connected with signal propagation in real transmission lines, Emerald Group Publishing Limited, Microelectronics International, t.24, z.2, s.19-22, 2007.
 29. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Wyznaczenie obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonych systemów RFID, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, T.LXXXIII, z.1, s.122-125, 2007.
 30. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B.: Uwarunkowania funkcjonowania systemów bezstykowej identyfikacji obiektów RFID w obszarze transportu i ruchu drogowego, Materiały III Międzynarodowej Konferencji Prawno- Ekonomiczne i Techniczne Aspekty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Rzeszów-Krasiczyn 27-30.05.2007, Wyd. RS DRUK Rzeszów, s.145-152, 2007.
 31. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Determination of Interrogation Zone of Anticollision Radio Frequency Identification Systems with Inductive Coupling, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.119-126.
 32. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B.: Communication Phases in Anticollision RFID Systems with Dynamic Change in Tags Location, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.339-342.
 33. Hotra Z., Cherpak V., Hlushyk L., Volynuk D.: Thin film technology of conductive polymer for optical fiber sensor application, SPIE - The International Society For Optical Engineering, Proceedings of SPIE, t.6608, s.5, 2007.
 34. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Hlushyk L., Volynuk D.: Technologiczne osoblivosti formuvania fotoczutlivych organicznihgeterohodiv metodom vakuumnogo napilenia, Eastern European Journal of Enterprise Technologies, z.4, s.7, 2007.
 35. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Hlushyk L., Volynuk D.: Investigation of Structure and Optical Characteristics of Thermovacuum Deposited Codnuctive Polymer (Poly(O-Toluidine)) Thin Films, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.383-386.
 36. Hotra Z., Cherpak V., Hlushyk L., Stakhira P., Volynuk D.: Influence of thickness on optical parameters and structures of a polyaniline films for active elements of optical fiber sensor, PROCEEDINGS OF SPIE,, t.6608, s.4, 2007.
 37. Hotra Z., Cherpak V., Hlushyk L., Stakhira P., Volynuk D.: Electro-optical Characteristics of Active Elements of Integral and Fiber Optical Devices on the Base of Conductive Polymer, PROCEEDINGS OF SPIE, T.6608, s.3, 2007.
 38. Hotra Z., Skoczylas M., Cherpak V., Sulima A.: Elaboration of Sensing Element for Fibre-Optical Sensors, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn,23-26 September 2007, s.465-468.
 39. Hotra Z., Golyaka R., Hlushyk L.: Development of secondary converters for improvement of jamming resistance of sensor devices, DOC SCIENCE PUBLICATIONS, ELEKTROINFORM, z.3, s.11-13, 2007.
 40. Hotra Z., Cherpak V., Hlushyk L., Volynuk D., Gladoun M., Skoczylas M.: Amplitude Frequency Characteristics of Fiber Optic Sensors Based on Conductive Polymers, 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition, Rzeszów-Krasiczyn, 23-26 September 2007, s.379-382, 2007.
 41. MOДEЛЮBAHHЯ ПPOЦECУ POЗCIЮBAHHЯ CBITЛA B ПЛAHAPHИX CBITЛOBOДAX З PIДКОКРИCTAЛIЧHOЮ CEPЦEBИHOЮ, Фeчaн A., Шимчишин M., Лeвeнeць B., Скочиляс M., TEХHIЧHI ВICTI, Review of the Ukrainian Engineering Society In Lviv, 2007/1(25), 2(26), s.130.
 42. Błąd G., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Reliability of Operation of Single Chip Microprocessor with Watchdog in Thermal Stress Conditions, 30th International Spring Seminar on Electronics Technology, s.197-202, 2007.
 43. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: High Energy Pulse Generator in Reliability Researchesof Thick-Film Structures, 30 th International Spring Seminar on Electronics Technology, 10-14.05.2006, s.487-492, 2007.

2006

 1. Z.Yu. Hotra, V.V. Cherpak, I.P. Hlushyk, P.Y. Stakhira, D.M. Volynyuk. Electro-optical Characteristics of Active Elements of Integral and Fiber Optical Devices on the Base of Conductive Polymer, Konferencja: X Konferencja “SWIATLOWODY I ICH ZASTOSOWANIA”, Krasnobrod, 4-7.10.- Tom II, s.-316-320, 2006.
 2. Kamuda K., Kalita W., Kołodziejski J.F. " CANCAN-Program for Determination of Configuration Parameters of CAN- Bus Controller" , Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569 P. 88-95, 2006.
 3. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M. "Dynamic Temperature States in Thick – Film Microelectronics Elements", Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569, s. 82-88, 2006.
 4. Wisz B., Sabat W., Kalita W., Gelzynsky I. " Capacitative Couplings in Multilayer Circuits", Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569, s. 45-49, 2006.
 5. Hotra Z.Yu., Golyaka R.L., Gladun M.R., Erashok V.E., Gelzhynskyy I.I. “Controler of smart capacitor sensors”, Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569, s. 35-41, 2006.
 6. Hotra Z., Skoczylas M. "Optical Waveguide Temperature Sensor with Liquid Crystal", Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569. s. 26-29, 2006.
 7. Hotra Z., Cherpak V.., Hlushyk I., Stakhira P., Volunjuk D., Fomenko V. Optical properties of vacuum evaporated polyaniline films in different pH value”, Visnik Nacionalnogo Universiteta Lvivska Politechnika, “Elements of Theory and Devices of Electronics”, vol. 569. s.3-6, 2006.
 8. Wałach T.: Influence of Multiplicative Distortions on Accuracy of IR Thermographic Measurements on Electronic Microcircuits; Konferencja: XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September, s.389-394, 2006.
 9. Wałach T.: Errors in Surface-Temperature Measurements on Electronic Devices Due to Limited Spatial Resolution of IR Camera; Konferencja: XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September, s.385-388, 2006.
 10. Kalita W., Kamuda K.: Selected design aspects in CAN-bus system connected with signal propagation in real transmissiom lines; Konferencja: XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September, s.497-500, 2006.
 11. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Orientation of Passive Radio-Frequency Identification Tag Working in Magnetic Field of Read Write Device Antenna Loop Konferencja: XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September, s.311-314, 2006.
 12. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B.: Communication Algorithm in Anticollision RFID Systems with Inductive Coupling; Konferencja: XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September 2006, s.493-496.
 13. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: Complex simulation of thick-film microcircuits using electr-thermal analogy, ELEKTRONIKA, z.12, s.250-254????, 2006.
 14. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: Complex Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Electro-Thermal Analogy, Konferencja: XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27.09.2006 s.139-142.
 15. Wisz B., Sabat W., Kalita W., Hotra Z.: The Analysis of Capacity in Conducting Path Systems with Screen Layer in Hybrid Microcircuit; TRANSACTIONS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, z.3, s.66-72, 2006.
 16. Wisz B.: Obliczenia pojemności dla dwuwymiarowego układu ścieżek przewodzących w hybrydowych układach warstwowych, Sympozjum "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce", PTZE, Wisła, 25-27.09.2006, s.223-225.
 17. Wisz B.: Obliczenia pojemności dla dwuwymiarowego układu ścieżek przewodzących w hybrydowych układach warstwowych; PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY,, z.12, s.119-122, 2006.
 18. Wisz B.: Mathematical model of coupling capacitances in two-layer hybrid structures Konferencja: 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, St. Marienthal, Niemcy, 10-14.05.2006, s.254-259, 2006.
 19. Wisz B.: Coupling capacitances in planar structure of conductive layers in hybrid microcircuit; PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.12, s.115-118, 2006.
 20. Wisz B.: Coupling capacitances in planar structure of conductive layers in hybrid microcircuit Konferencja: Sympozjum "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce", PTZE, Wisła, 25-27.09.2006, t.1, s.221-222, 2006.
 21. Kamuda K.: Wyznaczanie parametrów konfiguracyjnych kontrolera magistrali CAN na podstawie analizy propagacji sygnałów w wieloprzewodowych liniach transmisyjnych (rozprawa doktorska) s.1-150, 2006.
 22. Kamuda K., Kalita W., Kołodziejski J.: Analysis of Signal Propagation in Transmission Lines in Configuration Process of CAN-bus Controller; Konferencja: Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, 5-7.09.2006, t.1, s.684-689, 2006.
 23. 23. Kalita W., Klepacki D.: Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu Konferencja: IX Konferencja „Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne” Kraków- Zakopane, 19-22.06. t.1, s.219-222, 2006.
 24. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Pawłowicz B.: Zagadnienie wielodostępu do kanału radiowego w wielokrotnych systemach RFID ze sprzężeniem indukcyjnym Konferencja: III Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 12-14.06, t.1, s.45-50, 2006.
 25. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonych systemów RFID, Konferencja: VIII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Częstochowa, 15-17.10. s.53-56, 2006.
 26. Jankowski-Mihułowicz P.: Ograniczenia polowe w wyznaczaniu obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonych systemów RFID Konferencja: III Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 12-14.06. t.1, s.39-44, 2006.
 27. Hotra Z., Czerpak W., Huber G., Volodin P.: Thinfilm technology of conductive polymer for a fibre-optic sensor application, Konferencja: X Konferencja „Światłowody i ich zastosowania”’ Krasnobrod, 2006, s.553-558,
 28.  Hotra Z., Cherpak V., Stakhira P., Huber G., Volodin P.: The thickness influence on optical parameters and structure of a polyaniline films for a fiber optic sensors application, Konferencja: X Konferencja „Światłowody i ich zastosowania”’ Krasnobrod, 2006, s.559-564
 29. Hotra Z., Sulima S., Shevelya V.: Diffraction gratings for fiber-optical sensors; Konferencja: X Konferencja „Światłowody i ich zastosowania”’ Krasnobrod, 2006, s.565-566.
 30. Gotfryd M., Pawłowicz B., Skoczylas M.: Koncepcja zintegrowanego laboratorium systemów telekomunikacyjnych Konferencja: XI Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2006, Poznań, 7-8 grudnia 2006, s.13-16, 2006.
 31. Brański A., Szela S.: Zastosowanie metody Trefftza w sformułowaniu najmniejszych kwadratów do zagadnienia promieniowania dźwięku Konferencja: 53 Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane, 11-15 września 2006, t.1, s.139-144, 2006.
 32. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Wyznaczanie ciepła właściwego materiałów składowych warstwowych struktur mikroelektronicznych WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ t.2, s.289-294, 2006.
 33. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Węglarski M.: Three dimensional RC model of heat transfer in thick-film multilayer structure Konferencja: 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, St. Marienthal, Niemcy, 10-14.05.2006, s.244-247, 2006.
 34. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits Using Electro-Thermal Analogy; Konferencja: Electronics Systemintegration Technology Conference, Dresden, 5-7.09.2006, t.2, s.1261-1265, 2006.
 35. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M., Smusz R.: Modelling of dynamic temeperature states in layer microelectronics systems, Konferencja: 29th International Spring Seminar on Electronics Technology, St. Marienthal, Niemcy, 10-14.05.2006, s.248-253, 2006.
 36. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Generator impulsowy w badaniach mikroelektronicznych struktur warstwowych, WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ, t.1, s.57-62, 2006.
 37. Błąd G.: Dyskretny model RC niestacjonarnego zagadnienia brzegowego wymiany ciepła w wielowarstwowych mikroelektronicznych strukturach grubowarstwowych (rozprawa doktorska), POLITECHNIKA RZESZOWSKA, s.1-157, 2006

2005

 1. Węglarski M.: Wyznaczanie cieplnych własności komponentow mikroukladu grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury POLITECHNIKA RZESZOWSKA s.1-138, 2005
 2. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Uwarunkowania efektywności układu zespołów antenowych w systemach bezstykowej identyfikacji obiektów wykonanych z metalu WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: IV Krajowa Konferencja Elektroniki, Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, Darłowo,12-15.06. , t.1/2, s.275-280, 2005
 3. Skoczylas M., Szydełko W.: Układ monitorowania oświetlenia ulicznego WYDAWNICTWO SIGMA NOT WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, t.LXXIII, z.10, s.29-33, 2005
 4. Szydełko W., Skoczylas M.: Transmisja danych przez sieć niskiego napięcia AC WYDAWNICTWO SIGMA NOT WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, z.06, s.36-41, 2005
 5. Kamuda K., Kalita W., Kołodziejski J.: The analysis of signals propagation in transmission lines in the configuration of CAN-bus controller CAN IN AUTOMATION Konferencja: 10th international CAN Conference, CAN in Automation GmbH, Rome (Italy), 8-10 March, s.02/1 - 2/9, 2005
 6. Fitowski K., Stankiewicz J., Jankowski H., Szczurkowski M., Jankowski-Mihułowicz P., Warzecha M., Krzak L., Worek C., Meder A.: RFID collection system of mining equipment in underground environment POLITECHNIKA LUBELSKA
 7. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Temperature Field Simulation of Thick-Film Microcircuits using Finite Element Method VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Konferencja: 28th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2005, Vienna Univ. of Technology, Wiener Neustadt, May 18-22, s.124-127, 2005
 8. Pawłowicz B., Gotfryd M.: Prezentacja skuteczności wybranych metod zabezpieczania danych w systemach telekomunikacyjnych WYDAWNICTWO SIGMA NOT ELEKTRONIKA, z.10, s.21-26, 2005
 9. Wisz B.: Pojemnosci sprzegajce w dwustronnej strukturze sciezek przewodzacych mikroukladu hybrydowego CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konferencja: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Polskie Towarzystwo Zastosowan Elektromagnetyzmu, Ciechocinek, 1-3 wrzesnia, s.195-197, 2005
 10. Gotfryd M.: Podstawy Telekomunikacji OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ s.1-142, 2005
 11. Brański A.: Numeryczne metody rozwizywania akustycznych zagadnien brzegowych POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE Konferencja: 52 Otwarte Seminarium z Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Poznan-Wagrowiec, 11-15 wrzesnia, s.13-20, 2005
 12. Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: Nonlinear Discrete Elements in Electro-Thermal Model of Thick-Film Structure VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Konferencja: 28th International Spring Seminar on Electronic Technology ISSE 2005, Vienna Univ. of Technology, Wiener Neustadt, May 18-22, s.231-236, 2005
 13. Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: Nonlinear discrete elements in electro-thermal model of thick=film multilayer structure WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA" VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", z.542, s.75-79, 2005
 14. Kalita W., Różak F., Węglarski M.: Niezawodność pracy systemu mikroprocesorowego z wbudowanym licznikiem czuwającym w warunkach stresu termicznego WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: IV Krajowa Konferencja Elektroniki, Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, Darłowo, 12-15.06., t.1/2, s.225-230, 200
 15. Wójcik W., Hotra Z., Hotra O., Grigoriev W., Kalita W., Melnyk O., Potencki J., Czepil T.: Mikroelektronni sensori fizicznich veliczin WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA" t.3, s.1-200, 2005
 16. Kamuda K., Kalita W., Sabat W.: Magistrala CAN- charakterystyka systemu w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Konferencja: V Krajowe Warsztaty Kompatybilnosci Elektromagnetycznej, Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 29.06-1.07., s.1-10, 2005
 17. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: EQ Term - Temperature Field Simulator of Thick-Film Microcircuits POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Konferencja: XXIX Int. Conference of Int. Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Darłówko, 18-21 September, t.1, s.159-162, 2005
 18. Sabat W., Kalita W., Kamuda K.: EMC sieci pokladowej pojazdow samochodowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Konferencja: V Krajowe Warsztaty Kompatybilnosci Elektromagnetycznej, Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 29.06-1.07., s.1-16, 2005
 19. Gotfryd M.: Educational Modelling of Noise and Its Impact on Communications Circuits POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Konferencja: XV Int. Conference on Electromagnetic Disturbances 2005, Bialystok Technical University, Biaystok, 21-23 September, s.8.2-1 - 8.2-4, 2005
 20. Wisz B.: Coupling capacitances in planar structure of conductive layers in hybrid microcircuit IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC Konferencja: XII International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Eng., Baiona, Spain, September ,15-17, s.1-6, 2005
 21. Wisz B.: Capacitive couplings in parallel conducting path systems in hybrid microcircuit WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA" VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", z.542, s.30-34, 2005
 22. Kamuda K., Kalita W., Kołodziejski J.: Aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w systemach transmisji danych z magistralą CAN POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE- ELEKTRYKA, t.962, z.103, s.189-196, 2005
 23. Kalita W., Kamuda K., Kołodziejski J.: Analiza propagacji sygnałów w liniach transmisyjnych magistrali CAN WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: IV Krajowa Konferencja Elektroniki,WydziałElektroniki Politechniki Koszalińskiej, Darłowo, 12-15.06., t.1/2, s.97-102, 2005
 24. Hotra Z., Skoczylas M.: Amplitude optical fibre sensor WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA" VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", z.542, s.64-70, 2005

2004

 1. Kalita W., Kamuda K., Sabat W., Wisz B.: "PRZEWODY" program for capacitance and inductance determination of CAN-bus transmission lines LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY Konferencja: 8 th Int. Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems". Politechnika Lwowska, Lwów, 14-16.10., z.510, s.13-16, 2004
 2. Kamuda K., Skoczylas M., Kalita W.: Analiza możliwości programowej implementacji protokołu CAN w lokalnych, inteligentnych sieciach sensorowych Konferencja: VIII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE, Wydz. Elektroniki i Mikrosystemów Pwr., Wrocław, 27-30.06., s.255-258, 2004
 3. Brański A.: Analiza rozwiązania akustycznego zagadnienia brzegowego wyprowadzonego metodą BEM Konferencja: 51 Otwarte Seminarium Akustyki Gdańsk-Sobieszewo 6-10.09, t.1, 2004
 4. Gotfryd M.: Analiza teoretyczna jednofazowych układów do korekcji współczynnika mocy -praca habilitacyjna, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny 2004
 5. Cież M., Grzesiak W., Witek K., Koprowski J., Potencki J.: Application of AIN Substrates in Thick-Film Power Circuits INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY POLAND CHAPTER Konferencja: XXVIII Intern. Conference IMAPS, Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław Univ.of Technology, 2Wrocław, 26-29.September, s.10--18, 2004
 6. Błąd G., Klepacki D., Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: Badania niezawodnościowe rezystorów grubowarstwowych pracujących w reżimie impulsowym POLITECHNIKA WARSZAWSKA Konferencja: VIII Krajowa Konferencja Technologii Elektronowej Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, Stare Jabłonki, 19-22.04., 2004
 7. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Calculating the Maximum Working Distance of Passive RFID Systems in Three-Dimensional Coordinates INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY POLAND CHAPTER Konferencja: XXVIII Intern. Conference IMAPS, Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław Univ.of Technology, 2Wrocław, 26-29.September, s.265-268, 2004
 8. Skoczylas M., Szydełko W.: Concept of street light control system using the PLC technology LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY Konferencja: 8 th Int. Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems". Politechnika Lwowska, Lwów, 14-16.10., z.510, s.114-118, 2004
 9. Błąd G., Hotra Z., Kalita W., Klepacki D., Różak F., Węglarski M.: Creation of temperature field using resistive thick-film heater systems LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY Konferencja: 8 th Int. Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems". Politechnika Lwowska, Lwów, 14-16.10., z.510, s.26-29, 2004
 10. Kalita W., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: Identyfikacja dynamicznych stanów temperatury w mikroukładach grubowarstwowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Konferencja: VIII Krajowa Konferencja Technologii Elektronowej Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, Stare Jabłonki, 19-22.04., 2004
 11. Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J., Wolańczyk F.: identyfikacja własności cieplnych rezystorów grubowarstwowych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Konferencja: XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 15-18.06., t.2, s.721-731, 2004
 12. Gotfryd M.: Komputerowa demonstracja wybranych zagadnień elektroniki i telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA IX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Politechnika Poznańska, Poznań, 9-10.12., s.21-23, 2004
 13. Węglarski M., Kalita W., Szewczyk M., Różak F.: Koncepcja systemu wielopunktowego pomiaru temperatury Konferencja: VIII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE, Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr., Wrocław, 27-30.06., s.263-266, 2004
 14. Klepacki D.: Konstrukcyjno-technologiczne uwarunkowania pól temperatury w grubowarstwowych czujnikach gazu- praca doktorska, Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki 2004
 15. Kalita W., Kamuda K., Kołodziejski J.: Magistrala CAN. Struktura, właściwości i zastosowania. Cz. I. Ogólna charakterystyka WYDAWNICTWO SIGMA NOT ELEKTRONIKA, z.6, s.4-9, 2004
 16. Kołodziejski J., Kalita W., Kamuda K.: Magistrala CAN. Struktura, właściwości i zastosowania. Cz. II. Protokół CAN. WYDAWNICTWO SIGMA NOT ELEKTRONIKA, z.7, s.6-11, 2004
 17. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Modelowanie układu sprzężonych zespołów antenowych wielokrotnego systemu bezstykowej identyfikacji obiektów WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: III Krajowa Konferencja Elektroniki, Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, Kołobrzeg, 15-18.06., t.2, s.617-622, 2004
 18. Węglarska D., Węglarski M., Niedbała Z.: Modułowe kursy na temat nowoczesnych sensorów WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Konferencja: VIII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE, Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr., Wrocław, 27-30.06., s.393-396, 2004
 19. Kalita W., Jakubowska M., Kalenik J.: Molybdenum resistors - economic alternative for thick film technology LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY Konferencja: 8 th Int. Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems". Politechnika Lwowska, Lwów, 14-16.10., z.512, s.14-18, 2004
 20. Węglarska D., Węglarski M., Niedbała Z.: Nowoczesne sensory 0moduły edukacyjne WYDAWNICTWO SIGMA NOT ELEKTRONIKA, z.2, s.33-37, 2004
 21. Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: Odpowiedź temperaturowa układu grubowarstwowego na wymuszenie impulsowe AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Konferencja: XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 15-18.06., t.2, s.787-794, 2004
 22. Błąd G., Klepacki D., Różak F., Smusz R., Węglarski M., Wilk J.: Pole temperatury na powierzchni czujnika gazu z grzejnikami zasilanymi impulsowo POLITECHNIKA WARSZAWSKA Konferencja: VIII Krajowa Konferencja Technologii Elektronowej Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, Stare Jabłonki, 19-22.04., 2004
 23. Slosarczyk S., Petrikova A., Urbaniak A., Kalita W., Bauer R.: Properties and Utilization of 3D Bent - Multilayer Hybrid Structures TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA Konferencja: 27th International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE 2004, Techn. Univ. of Sofia, Sofia, 13-16.05., s.291-295, 2004
 24. Kamuda K., Kalita W., Węglarski M.: Stanowisko badawczo-dydaktyczne do transmisji sygnałów magistralą CAN w obecności zaburzeń zewnętrznych WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: III Krajowa Konferencja Elektroniki, Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, Kołobrzeg, 15-18.06., t.2, s.605-610, 2004
 25. Kalita W., Sabat W., Slosarczyk S., Sperling D.: Strength of thick-film resistors on disturbance signals LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY Konferencja: 8 th Int. Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems". Politechnika Lwowska, Lwów, 14-16.10., z.512, s.18-23, 2004
 26. Różak F., Błąd G., Węglarski M., Kalita W., Klepacki D.: Systemy grzejne w grubowarstwowych strukturach sensorowych Konferencja: VIII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE, Wydz. Elektroniki i Mikrosystemów PWr., Wrocław, 27-30.06., s.535-538, 2004
 27. Kalita W., Różak F., Węglarski M., Smusz R., Wilk J.: Wyznaczanie energii impulsów mikrosekundowych w badaniach dynamicznych stanów temperatury w mikroukładach grubowarstwowych WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: III Krajowa Konferencja Elektroniki, Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, Kołobrzeg, 15-18.06., t.2, s.571-576, 2004
 28. Kalita W., Różak F., Węglarski M., Smusz R., Wilk J.: Wyznaczanie iloczynu p*cp warstwy rezystywnej rezystora grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ Konferencja: III Krajowa Konferencja Elektroniki, Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, Kołobrzeg, 15-18.06., t.2, s.467-472, 2004
 29. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Zasilanie pasywnych identyfikatorów pracujących w systemach bezstykowej identyfikacji radiowej WYDAWNICTWO SIGMA NOT ELEKTRONIKA, z.1, s.26-30, 2004
 30. Kalita W., Kamuda K., Kołodziejski J.: Magistrala CAN. Struktura, właściwości i zastosowania. Cz. III. Wykorzystanie magistrali CAN w praktyce. WYDAWNICTWO SIGMA NOT ELEKTRONIKA, z.10, s. 44-49, 2004

2003

 1. Hotra Z., Jakubowska M., Primowicz M., Zwierkowska E., Achmatowicz S.: New Series Of Resistive Pastes Based On ZnO.B2O3.MoO3.Bi2O3 Al2O3 Glass, NACIONALNYJ UNIWERSYTET „LVIVSKA POLITEHNIKA”, Visnyk Nacionalnogo Uniwersytetu “Lvivska Politehnika”, Elementy theoriji i pryklady tverdotiloji elektroniky, No. 493, s. 64-69, 2003
 2. Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: Simulation of temperature distribution in thick-film multilayer structures, NACIONALNYJ UNIWERSYTET „LVIVSKA POLITEHNIKA”, Visnyk Nacionalogo Uniwersytetu “Lvivska Politehnika”, Elementy theoriji i prylady tverdotiloji elektroniky, No. 493, s. 48-53, 2003
 3. Jakubowska M., Kalita W., Lozbin V.: Thermal Properties Of Thick Film Structures Resistor în Dielectric, NACIONALNYJ UNIWERSYTET „LVIVSKA POLITEHNIKA”, Visnyk Nacionalogo Uniwersytetu “Lvivska Politehnika”, Elementy theoriji i prylady tverdotiloji elektroniky, No. 493, s. 30-37, 2003
 4. Wójcik W., Hotra Z., Grigoriev W., Kalita W., Melnyk O., Potencki J. (red. Hotra Z.): Mikroelektronni sensory fizicznych veliczin, LIGA-PRES, LVIV Tom 2, s.1-595, 2002
 5. Kalita W., Sabat W.: Wytrzymałość elementów elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne, WYDAWNICTWA SIGMA NOT, ELEKTRONIZACJA, Z. 7-8, S. 21-25, 2003
 6. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Analiza impedancji zespołu antenowego czytnika RFID w procesie identyfikacji pojedynczej, WYDAWNICTWO SIGMA NOT, ELEKTRONIZACJA, z.12, s.17-20, 2003
 7. Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J., Węglarski M.: Heat transfer analysis thick-film multilayer systems using electro-thermal analogy, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Konferencja: 27-th International Conference and Exhibition IMAPS-Poland 2003, IMAPS Poland-Chapter, Silesian University of Technology, Gliwice, 16-19 September, s.114-117, 2003
 8. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Condition of passive tag supply in RFID systems, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Konferencja: 27-th International Conference and Exhibition IMAPS-Poland 2003, IMAPS Poland-Chapter, Silesian University of Technology, Gliwice, 16-19 September, s.181-184, 2003
 9. Hotra Z., Golyaka R., Gladoun M., Humenjuk I.: The analysis of ion-selective field effect transistor operation in chemical sensors, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5124, s.104-107, 2003
 10. Kalita W., Trybus M.: TGS single crystals doped with lysine: new material for IR detectors, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5124, s.87-91, 2003
 11. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Sperling D., Koerber B.: Strength of Electronic Elements on Disturbance Signals, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, Konferencja: 7th Int. Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, TU of Sofia, Sofia-Sozopol, 22-26.09., z.1, s.91-96, 2003
 12. Kalita W., Potencki J.: Sensor techniques in Rzeszow research center, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5124, s.1-8, 2003
 13. Kalita W., Trybus M., Proszak W.: Optical method of TGSL10 single crystals preselection. Method uncertainty, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Konferencja: 27-th International Conference and Exhibition IMAPS-Poland 2003, IMAPS Poland-Chapter, Silesian University of Technology, Gliwice, 16-19 September, s.193-195, 2003
 14. Gotfryd M.: Operation of a Boost DICM PF Corrector Over a Wide Range of AC Line Voltage, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, Konferencja: 16th European Conference on Circuit Theory and Design, AGH UST, Kraków, 1-4 September, t.II, s.289-292, 2003
 15. Kalita W., Potencki J.: Multimedia Support in Teaching of Some Electronics Based Courses, UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOSZYCACH, Konferencja: 26 Intern. Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE2003, Technical Univ. of Kosice, High Tatras, May 08-11, s.466-470, 2003
 16. Hotra Z., Hotra O., Grigoriev W., Melnyk O., Proszak D.: Microelectronic humidity RC-sensors on the basis of composite material, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5124, s.22-25, 2003
 17. Hotra Z., Golyaka R., Gladoun M.: Magnetodiode equivalent circuits for simulation of magnetic field sensors, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5124, s.333-337, 2003
 18. Gotfryd M.: Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Border-Line Mode, IEEE Power Electronics Society, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, t.18, z.6, s.1330-1335, 2003
 19. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: Equivalent Thermal Models of Thick-Film Components based on RC Elements, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, Konferencja: 7th Int. Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, TU of Sofia, Sofia-Sozopol, 22-26.09., z.1, s.97-102, 2003
 20. Slosarczyk S., Petrikova A., Kalita W., Potencki J., Sabat W., Lipecki T.: Bent multilayer LTCC modules for sensor applications, SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5124, s.149-153, 2003
 21. Slosarczyk S., Kalita W., Petrikova A., Dovica M., Sabat W.: Bent Multi-layer LTCC Modules, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, Konferencja: 7th Int. Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, TU of Sofia, Sofia-Sozopol, 22-26.09., z.1, s.27-32, 2003 

 2002

 1. Gotfryd M.: Zmniejszanie wpływu nieliniowych odbiorników energii na sieć zasilającą, Konferencja: III Warsztaty SEMC-2002 "Kompatybilność elektromagnetyczna w praktyce", Schneider Electric, Warszawa, 3-4.12.2002, s.32-39, 2002
 2. Cież M., Grzesiak W., Maj T., Początek J., Kalita W.: Wybrane zastosowania mikroprocesorów w układach przetwarzania energii elektrycznej w urządzeniach małej i średniej mocy, WYDAWNICTWO SIGMA NOT, ELEKTRONIZACJA, z.3, s.2-6, 2002
 3. Sabat W.: Uwarunkowania propagacji zakłóceń przewodzonych w hybrydowych strukturach mikroelektronicznych, praca doktorska, PRz, Wydz. Elektrotechniki i Informatyki, s.1-179, 2002
 4. Sabat W., Kalita W., Wisz B., Sperling D.: Using of moment method for parasitic parameters of printed circuits in planar structures, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.276-282, 2002
 5. Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: Transient temperature field in thick-film multilayer structures, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.256-261, 2002
 6. Jakubowska M., Golański D., Kaliński D., Hotra Z.: Thermal residual stresses in thick film structures resistor on dielectric-FEM analysis, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.32-37, 2002
 7. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.: Thermal modelling of thick-film microcircuits, Konferencja: 8-th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Cluj-Napoca, Rumunia,19-22.09., s.162-164, 2002
 8. Cież M., Grzesiak W., Początek J., Zaraska W., Kalita W., Koprowski J.: Testing of High Value Resistors R vs. V Characteristics - Comparative Study, Konferencja: XXVI Int. Conf. of International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS), IMAPS Poland Chapter,Warsaw 25-27 September, s.57-60, 2002
 9. Hotra O., Kalita W., Slosarczyk S., Petrikova A., Saliga J.: Termosensitive IC for Relative Temperature Determination, CZECH AND SLOVAK TECHNICAL UNIVERSITIES RADIOENGINEERING, t.11, z.2, s.31-34, 2002
 10. Kalita W., Potencki J.: Technika sensorowa w ośrodku rzeszowskim, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: VII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06., t.1, s.13-19, 2002
 11. Błąd G., Klepacki D., Potencki J.: Simulation of temperature distribution in thick-film sensors, Konferencja: 8-th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Cluj-Napoca, Rumunia,19-22.09., s.34-37, 2002
 12. Grzesiak W., Maj T., Cież M., Zaraska W., Kalita W., Sabat W.: Selected problems of one-chip microcomputers applications in DC/AC converting circuits, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.13-19, 2002
 13. Trybus M., Kalita W., Proszak W.: Relation between domain structure distortion and coercive field in L-lysine doped TGS single crystals, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.188-193, 2002
 14. Wałach T.: Properties of some hybrid microcircuit components in aspect of temperature measurements by infrared thermography, Konferencja: XXVI International Conference of IMAPS, IMAPS Poland Chapter, Warszawa 25-27 September, s.225-230, 2002
 15. Kalita W., Potencki J., Wisz B., Bednarczyk A., Jankowski-Mihułowicz P., Klepacki D., Sabat W.: Organizacja VII Konferencja Krajowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06. 2002
 16. Hotra Z., Jakubowska M., Szczepański Z.: New Thick Film Materials for Piezoresistive Ceramic Pressure Sensor, POLITECHNIKA LWOWSKA, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", z.443, s.250-255, 2002
 17. Wójcik W., Komada P., Kotyra A., Smolarz A., Hotra Z., Golec T.: Neural network controller for indyvidual pulverised coal burner, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.44-51, 2002
 18. Kalita W., Trybus M.: Monokryształy TGS domieszkowane lizyną - nowy materiał na czujniki promieniowania podczerwonego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: VII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06., t.2, s.137-142, 2002
 19. Błąd G., Klepacki D.: Modelowanie pól temperatury w grubowarstwowych strukturach sensorowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06., t.2, s.387-392, 2002
 20. Błąd G., Klepacki D.: Modelowanie pól temperatury w grubowarstwowych strukturach sensorowych, WYDAWNICTWO SIGMA NOT, ELEKTRONIZACJA, z.7-8, s.39-42, 2002
 21. Błąd G., Hotra Z., Klepacki D., Potencki J.: Modelling of temperarure field distribution in thick-film sensor structures, Konferencja: XXVI International Conference of IMAPS, IMAPS Poland Chapter, Warszawa 25-27 September, s.109-112, 2002
 22. Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W.: Modelling of antenna unit total impedance of RFID system reader, Konferencja: XXVI International Conference of IMAPS, IMAPS Poland Chapter, Warszawa 25-27 September, s.154-157, 2002
 23. Wójcik W., Hotra Z., Grigoriev W., Kalita W., Melnyk O., Potencki J.: Mikroelektronni sensory fizicznych veliczin, LIGA-PRES, LVIV Tom 1, s.1-474, 2002
 24. Hotra Z., Hotra O., Grigoriev W., Melnyk O., Proszak D.: Microelectronic Humidity RC-Sensors on the Basis of Composite Material, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: VII Konferencja naukowa Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COIE 2002, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 5-8 czerwca, t.II, s.25-28, 2002
 25. Cież M., Grzesiak W., Początek J., Maj T., Kalita W., Sabat W.: Microcomputer equipped sine- and trapezoidal output wave DC/AC inverters - comparison and features, Konferencja: XXVI International Conference of IMAPS, IMAPS Poland Chapter, Warszawa 25-27 September, s.130-133, 2002
 26. Gąska D., Kalita W., Zając K.: Limitation of third harmonic of supply network current in phase control systems of commutator motors, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.272-275, 2002
 27. Chamerski A., Schwarz U., Wisz B., Zając K.: Laboratory circuit to measure small capacity, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.132-137, 2002
 28. Hotra Z., Wisz B., Kalita W., Sabat W.: Inductive couplings in hybrid microcircuit structures, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ, z.454, s.47-52, 2002
 29. Cież M., Gandurska J., Grzesiak W., Początek J., Witek K., Kalita W., Węglarski M., Koprowski J.: High loaded thick-film resistors on steel substrates, Konferencja: XXVI International Conference of IMAPS, IMAPS Poland Chapter, Warszawa 25-27 September, s.126-129, 2002
 30. Wisz B., Kalita W., Sabat W.: Generation Interference During Transmission of Digital Signals in Hybrid Microcircuit, POLITECHNIKA LWOWSKA VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", z.443, s.246-249, 2002
 31. Wójcik W., Hotra Z., Kalita W., Lopatinsky I., Petrikova A., Slosarczyk S., Petrovich I., Potencki J., Mikitiuk Z., Svasta P.: Fiziczni osnovy elektronnoj techniki, WYDAWNICTWO NARODOWEGO UNIWERSYTETU "LWOWSKA POLITECHNIKA" s.1-636, 2002
 32. Kalita W.: Effects of Dynamic Load of Layer Resistors Forecasted in Hybrid Microcircuit Designing Procedure, Konferencja: XXVI Int. Conf. of International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS), IMAPS Poland Chapter, Warsaw 25-27 September, s.24-29, 2002
 33. Hotra Z., Proszak D., Melnyk O., Woś B.: Dynamic properties of humidity sensor with active layer based on composite material: PVA+Sn, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.194-197, 2002
 34. Hotra Z., Proszak D., Woś B.: Czujnik wilgotności oparty na strukturze PVA modyfikowanej koloidalną cyną, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.22, s.89-91, 2002
 35. Hotra Z., Wisz B., Sabat W.: Coupling capacities of parallel conducting path in film microcircuit, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI LWOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LWOWSKIEJ, z.455, s.64-69, 2002
 36. Slosarczyk S., Petrikova A., Kalita W., Potencki J., Sabat W., Lopatinsky I.: Bent Multi-Layer LTCC Modules for Sensor Applications, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: VII Konferencja Naukowa CZUJNIKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE COE2002, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 5-8.06., t.2, s.153-158, 2002
 37. Hotra Z., Kalita W., Petrikova A., Slosarczyk S.: Bent laminated modules based on LTCC, UKRAIŃSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERSKIE WE LWOWIE TECHNICAL NEWS, z.1(14), 2(15), s.51-55, 2002
 38. Hotra Z., Kalita W., Petrikova A., Slosarczyk S.: Bent Laminated Modules Based on LTCC, POLITECHNIKA LWOWSKA VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", z.443, s.240-245, 2002
 39. Cież M., Grzesiak W., Początek J., Kalita W., Koprowski J.: Behaviour of High Value Resistors Under Static and Dynamic High Voltage Load, Konferencja: XXVI Int. Conf. of International Microelectronics and Packaging Society (IMAPS), IMAPS Poland Chapter,Warsaw 25-27 September, s.53-56, 2002
 40. Koerber B., Sperling D., Kalita W., Sabat W.: Aspects of EMC -evaluation of LIN transceivers LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Konferencja: 6th International Symposium "Microelectronics Technologies and Microsystems", Lvov, Ukraina, 20-22.11, z.458, s.286-289, 2002 

2001

 1. Bonchyk O., Kiyak S., Pokhmurska A., Savitski G., Hotra Z., Proszak W.: Surface Modification of Semiconductors by the Action of Laser Radiation GORDON AND BREACH SCIENCE PUBLISHERS LASERS IN ENGINEERING, t.11, s.125-131, 2001 Typ: 1.a., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 9, Udziały: 16.7%, 16.7%, 16.7%, 16.7%, 16.7%, 16.7%
 2. Proszak W., Bonchyk O., Kiyak S., Hotra Z.: CO2 laser doping of Si layers with use of B2O3 as an effective procedure for increasing the sensitivity of detectors in security systems. SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING Proceedings of SPIE, t.4535, s.168-171, 2001 Typ: 1.b.6., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 5, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 3. Dorosh N., Kuchmiy H., Klepacki D., Gotra O.: Microelectronic Sensors for Medical-Biological Researches University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.46-49, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 4. Cież M., Grzesiak W., Kalita W., Maj T., Poczatek J.: Selected Applications of Microcomputers in Electric Energy Transformations in Low and Medium Power Devices University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.78-83, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%
 5. Proszak W., Trybus M., Kalita W.: Modelling of Domain Structure and Pyroelectric Effect in TGS Single Crystals Doped with Lysine University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.135-140, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 6. Bojko O., Gotra O., Kalita W.: Aktivnyj imitator zrazkovogo oporu z czaso-impulsnym peretvoreniam v gibridno-plivkovomu vikonani LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY z.58, s.113-116, 2001 Typ: 1.b.1., Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 7. Mykytyuk Z., Kalita W., Gotra O., Dalanbayar B., Cherpak V.: Waveguide Spectral Selector on Base of Liquid Crystal POLITECHNIKA LWOWSKA Konferencja: International Conference on Modelling & Simulation AMSE MS'2001, Politechnika Lwowska, 23-26 May, Lviv, s.174-175, 2001 Typ: 1.c.2., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 1, Udziały: 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%
 8. Mykytyuk Z., Kalita W., Gotra O., Ivanytsky V., Sushynsky O.: Mode Selector Based on the Controlled Refraction POLITECHNIKA LWOWSKA Konferencja: International Conference on Modelling & Simulation, AMSE MS'2001, Politechnika Lwowska, 23-26 May, Lviv, s.172-173, 2001 Typ: 1.c.2., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 1, Udziały: 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%
 9. Gotra Z., Kalita W., Petrikova A., Slosarczyk S.: Potentiality of LTCC for Sensor Applications POLITECHNIKA LWOWSKA z.427, s.14-21, 2001 Typ: 1.b.2., Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 1, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 10. Kozuchar A., Hotra Z., Smerklo L.: Physical Modelling of Electrical Fields Near Microemiters of the Discharge Radiated Source Electrodes for Photoinform Therapy University of Pitesti, Romania Konferencja: Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.62-65, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 11. Jakubowska M., Hotra Z., Klepacki D.: Modelling of Thermal Properties of Thick-Film Resistor on Dielectric Multilayer Substrate Konferencja: AMSE-Conference MS'2001, ??, Lviv, 23-26 May, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 12. Wisz B., Kalita W.: Capacitance Calculations for System of Finite Conducting Paths POLITECHNIKA LWOWSKA z.427, s.87-96, 2001 Typ: 1.b.2., Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 1, Udziały: 50.0%, 50.0%
 13. Sabat W., Kalita W., Wisz B., Sperling D.: Analysis of Disturbing Signal Propagation in Path System by Real Input Function with Use of FDTD Method OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów University of Technology, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.325-328, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 14. Sabat W., Kalita W., Sperling D., Wisz B.: Analysis of Propagation of Burst Disturbance in Path System with Use of FDTD Method University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.56-61, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 15. Potencki J., Kalita W.: Activity of the Rzeszów Centre in the Field of Microelectronics and Packaging - Investigations and Production OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.13-20, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 50.0%, 50.0%
 16. Klepacki D.: Modelling of Temperature Distribution in Thick-Film Heater Systems OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów University of Technology, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.317-320, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 100.0%
 17. Klepacki D., Hotra Z.: Thick-Film Gas Sensor as Object of Thermal Analysis University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.87-90, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 50.0%, 50.0%
 18. Klepacki D.: Constructions and Materials for Heater Systems of Thick-Film Gas Sensor POLITECHNIKA LWOWSKA z.427, s.97-100, 2001 Typ: 1.b.2., Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 1, Udziały: 100.0%
 19. Kalita W., Wałach T.: Errors in Thermal Imaging of Hybrid Microcircuits Due to Limited Depth of Infrared Camera Focus POLITECHNIKA ŁÓDZKA Konferencja: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Poltechnika Łódzka, Zakopane ,21-23 June, s.241-244, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 50.0%, 50.0%
 20. Kalita W., Węglarski M., Slosarczyk S.: Convection Mechanism of Heat Transfer in Layer Microelectronic Components University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.50-55, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 21. Kalita W., Potencki J., Wałach T., Trybus M., Węglarski M.: Non-Conventional Measurement of Thermal Properties of Selected Microelectronic Components University Politechnike Bucharest, Electronics and Telecommunications Departments oraz IEEE Konferencja: 7-th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules,Politehnica University of Bucharest, Bucharest, 20-23 September, s.100-105, 2001 Typ: 1.c.2., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 1, Udziały: 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%, 20.0%
 22. Kalita W., Węglarski M.: Dynamic states of temperature in pulse loaded thick-film resistors s.22-25, 2001 Typ: 1.b.1., Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3, Udziały: 50.0%, 50.0%
 23. Kalita W., Gotra O., Sushynsky O., Ivanytskiy V.: The Multifunctional Sensor with an Analog Indicator SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING Konferencja: International Conference on Optoelectronic Information Technologies, SPIE Ukraine Chapter, Vinnytsia, Ukraine, 2-6 October, t.4425, s.465-471, 2001 Typ: 1.c.2., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 1, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 24. Kalita W., Proszak W., Trybus M.: Correlation of Domain Structure and Selected Electric Properties of TGS Single Crystals, Doped with Lusine University Politechnike Bucharest, Electronics and Telecommunications Departments oraz IEEE Konferencja: 7-th International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules,Politehnica University of Bucharest, Bucharest, 20-23 September, s.8-14, 2001 Typ: 1.c.2., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 1, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 25. Kalita W., Wałach T., Węglarski M., Piotrowski J., Rzeczkowski M., Paliwoda R., Brudnowski M.: Ultrafast Measurement of Temperature Changes of Microcircuit Components OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów University of Technology, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.255-260, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 14.3%, 14.3%, 14.3%, 14.3%, 14.3%, 14.3%, 14.3%
 26. Kalita W., Węglarski M., Slosarczyk S.: Method of Measurement of Thermal Conductivity of Resistive Layers in Thick-Film Structure Slovak Univeristy of Technology, Faculty of Electrical Engineering t.52, z.11-12, s.372-375, 2001 Typ: 1.b.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 3, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 27. Hotra Z., Melnyk O., Proszak Danuta: Technology of Thin-Film Resistors with Wide Range of Values on Single Substrate University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.43-45, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 28. Hotra Z., Stadnyk B., Gladoun M.: Low-Resistance Thin-Film resistor Based on Re-Cu-Ni System OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.131-133, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 29. Hotra Z., Stakhira P., Tokarev I., Proszak W.: Formation of heterostructure of A3B6 semiconductor compounds by surface laser modification ELSEVIER Opticss and Lasers in Engineering, t.36, s.299-302, 2001 Typ: 1.a., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 9, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 30. Hotra Z., Proszak Danuta, Woś B.: Humidity Sensor Using Polivinyl Alcohol Doped with Metals in Colloid Phase University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.131-134, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 31. Hotra Z., Golyaka R., Humenjuk I., Kalita W.: Differential Secondary Transducer for Ion-Selective Field-Effect Transistors University of Pitesti, Romania Konferencja: 5-th International Symposium on Microelectronic Technologies and Microsystems, University of Bucharest, Pitesti, 7-9 June, s.13-18, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 25.0%, 25.0%, 25.0%, 25.0%
 32. Hotra Z., Lopatynsky I., Kalita W.: Laser Trimming of Thin-Film Resistors: Increase and Decrease of Resistance Value OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów University of Technology, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.239-242, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 33.3%, 33.3%, 33.3%
 33. Gotfryd M.: Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Border Line Mode Konferencja: International Conference on SIGNALS AND ELECTRONIC SYSTEMS, ICSES 2001, Technical University of ŁódŸ, ŁódŸ, 18-21 September , s.279-284, 2001 Typ: 1.c.2., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 1, Udziały: 100.0%
 34. Błąd G.: Temperature Field in Thick-Film Multilayer Structure Affected by Local Laser Heating OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Konferencja: XXV International Conference IMAPS - Poland 2001, Rzeszów University of Technology, Rzeszów - Polańczyk, 26-29 September, s.321-324, 2001 Typ: 1.c.1., Zasięg: Zagraniczny, Liczba punktów: 2, Udziały: 100.0%

2000

 1. Bańczik J., Gotra Z., Proszak W.: Wielowarstwowe, wieloskładnikowe struktury półprzewodnikowe dla mikroelektroniki kształtowane z wykorzystaniem lasera i technologii cienkich warstw. VII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000 (plakat + materiały), str. 207-211, 2000.
 2. Gotra Z., Stakhira P., Tokarev I., Proszak W.: Kształtowanie heterostruktury półprzewodnika typu A3B6 przez powierzchniową modyfikację laserową. VII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000 (plakat + materiały), str. 171-174, 2000.
 3. Gotra Z., Gotra O., Klepacki D., Łopatyński I., Tokariew I.: Sensor gazu. Patent Nr 99063433, 18.06.1999, ogł. 04.10.2000, IPW, Ukraina.
 4. Goliaka R., Gotra O., Kalita W., Łopatyński I., Wójcik W. (red: Gotra Z.): Analogowe układy mikroelektroniczne do zastosowań w urządzeniach pomiarowych i czujnikach. Wyd. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin, 2000.
 5. Bolshakova I., Gladoun M., Golyaka R., Lopatynski I., Potencki J.: Microelectronic sensors of magnetic field. 4-th International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Zwickau, October 26-27, 2000, pp. 14-21
 6. Tokariev I., Sopilnik L., Klepacki D.: Mikroelektroniczny czujnik CO z wykorzystaniem struktur RC, VI Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000", Gliwice, 13-16 czerwca 2000 (poster+materiały), t.1, str. 11-14, 2000
 7. Kalita W., Węglarski M.: Model rezystora grubowarstwowego w badaniach dynamicznych stanów temperatury mikroukładów hybrydowych, VII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000 (plakat + materiały)
 8. Wałach T.: Uwarunkowania dokładności termowizyjnych badań mikroukładów hybrydowych, VII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22.09.2000 (plakat + materiały)
 9. Gotra Z.: Optoelectronic devices based on induced cholesterics, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 211-215, 2000
 10. Wisz B.: Capacitive couplings in two-dimensional conducting path system, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 173-178, 2000
 11. Błąd G., Potencki J.: Simulation method of laser power sensor response determinationeutic device, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 167-172, 2000
 12. Sabat W.: Analysis of couplings in path system with use of FDTD method, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 163-166, 2000
 13. Gotra Z., Melnyk O.: Control of humidity in microelectronic circuits, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 ,(poster+ materiały), str. 150-155, 2000
 14. Gotra Z., Smerklo L., Kuchmij G., Dorosh N.: Reactive ionic etching of substrates for acousto-electronic devices on reflecting lattice, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 144-149, 2000
 15. Mykytyuk Z., Gotra Z., Kozhuhar O., Kozhuhar G.,Tkachenko O.: Microelectrode system for an airionic gun of the electrotherapeutic device, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 138-143, 2000
 16. Bonchyk O., Gotra Z., Kiyak S., Lopatinsky I., Pokhmurska A.: Laser methods of dopant implantation in monolith technology, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 132-137, 2000
 17. Gotra Z., Melnyk O., Grigoriev V., Bednarczyk A.: Microelectronic humidity sensors on basis of composite materials, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (poster+ materiały), str. 121-126, 2000
 18. Petrovich I., Kalita W., Kenyo H.: A model of breakdown in field-effect transistors, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (referat+ materiały), str. 110-114, 2000
 19. Kalita W., Węglarski M., Slosarcik: Analysis of temperature dynamic states in thick-film resistor, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (referat+ materiały), str. 100-105, , 2000
 20. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Sperling D.: Charcteristics of inductive couplings in hybrid micricircuit structures, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (referat+ materiały), str. 66-71, 2000
 21. Slosarcik S., Bansky J., Kalita W., Bauer R., Kokula R.,Modransky M.: Sensor Structures ba.sed on LTCC ceramics, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (referat+ materiały), str. 27-34, 2000
 22. Klepacki D., Gotra Z.: Some aspects in modelling of physico-chemical properties of semiconductor gas sensors, 4-th International Symposium on Microelectronic Techologies and Microsystems, Zwickau, October, 26-27,2000 (referat+ materiały), str. 8-13, 2000
 23. Gotra O., Kalita W., Sushinsky O., Ivanytsky V.: The Multifunctional Sensor with an Analog Indication tion, International Conference on Optoelectronic Information Technologies "Photonics - ODS 2000", 2-5 October, 2000, Vinnytsia, Ukraine (poster+streszczenie), str. 170, 2000
 24. Gotra Z., Semenova J., Fechan A., Cherpak V.: Liquid crystal modulators of visible and infra-red laser radiation, International Conference on Optoelectronic Information Technologies "Photonics - ODS 2000", 2-5 October, 2000, Vinnytsia, Ukraine (poster+streszczenie), str. 170, 2000
 25. Kalita W., Potencki J.: Adjustment of Temperature Fields in Hybrid Multilayer System, 6-th International Symposium for Design and Technology for Electronic Modules, SIITME 2000, 21-24 September, Bucharest, Romania, str. 9-13, 2000
 26. Wałach T.: Test of Spatial Resolution of Infrared Camera Assigned for Thermal Measurement on Electronic Microcircuits, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 383-387, 2000
 27. Sabat W., Kalita W., Wisz B., Sperling D.: EMC Aspects in design of Thick-Film Wide-Band Amplifier of Small Signals, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 373-377, 2000
 28. Soziński J., Gotra Z., Kamuda K., Klepacki D.: Optical Method for Control of Thin Film Thickness During Evaporation, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 317-320, 2000
 29. Gotra Z., Klepacki D.: Influence of Heater Geometry and Basic Material on Temperature Field Distribution on Gas Sensor Surface, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 313-316, 2000
 30. Gotra Z., Stakhira P., Tokarev I., Proszak W.: Formation of Heterostructure of A3B6 Semiconductor Compounds by Surface Laser Modification, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 309-312, 2000
 31. Bonchyk O., Gotra Z., Kiyak S., Lopatynsky I., Proszak W.,Savicki G.: Surface Modification of Semiconductors Under the Action of Laser Radiation, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 287-290, 2000
 32. Błąd G., Potencki J.: Dynamic Properties of Thick-Film Laser Power Detector, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 281-286, 2000
 33. Sozinski J., Gotra Z., Klepacki D.: Some Applications of Metal-Dielectric-Metal Technology, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September (poster + materiały), str. 219-224, 2000
 34. Kalita W., Węglarski M., Slosarcik S.: Influence of Dynamic Temperature States on Degradation Processes in Thick-film Resistors, XXIV International Conference IMAPS-Poland, Rytro, 25-29 September, str. 187-192, 2000
 35. Kalita W., Jankowski P.: Systemy ochrony i kontroli dostępu do pomieszczeń, Elektronizacja, nr 9/2000, str. 11-14, 2000
 36. 36. Gotra O., Kalita W.: Visokoczutlivi peretvorjuvaczi dla odnokristalnich termosensornich integralnich schem, Visnik Derzavnogo yniversitetu "Lvivska politechnika" Elementy teori ta prikladi tverditiloj elektroniki, No 393Lviv, 2000, z. 393, str. 91-96, 2000
 37. Kalita W., Potencki J.: Prospects in development of volume microelectronics structures, Visnik Derzavnogo yniversitetu "Lvivska politechnika" Elementy teori ta prikladi tverditiloj elektroniki, No 393Lviv, 2000, z. 393, str. 78-85, 2000
 38. Gotra Z., Stakhira P., Tokarev I.: Optoelectronic sensor on the base of InSe semiconductor for mechanical travel controlling, VI Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000", Gliwice, 13-16 czerwca 2000 (poster+materiały), t.2, str. 185-188, 2000
 39. Potencki J., Błąd G.: Koncepcja grubowarstwowego czujnika do pomiaru mocy lasera, VI Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000", Gliwice, 13-16 czerwca 2000 (poster+materiały), t.2, str. 179-184, 2000
 40. Gotra Z., Vlokh R., Andrushchak A., Mus O., Kaydan M.: Współczynniki załamania i efekt piezooptyczny w kryształach typu Ca2Pb(C2H5CO2)6, VI Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000", Gliwice, 13-16 czerwca 2000 (poster+materiały), t.2, str. 155-158, 2000
 41. Gotra Z., Pietrowicz I., Volodin P.: Light sensor based on porous silicon, VI Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000", Gliwice, 13-16 czerwca 2000 (poster+materiały), t.2, str. 103-107, 2000
 42. Gotra Z., Kamuda K.: Badania mikroelektronicznego czujnika wilgotności z kompozytowym materiałem czynnym, VI Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 2000", Gliwice, 13-16 czerwca 2000 (poster+materiały), t.2, str. 71-74, 2000
 43. Jankowski P., Kalita W., Wisz B.: Komputerowy system rejestracji czasu pracy, Elektronizacja, nr 4/2000, str. 2-6, 2000
 44. Gotfryd M.: Output Voltage and Power Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Discontinuous Inductor Current Mode, IEEE Transactions on Power Electronics, nr 1/2000, t.15, z. 1, str. 51-57, 2000
 45. Kalita W., Węglarski M., Zając K.: Zastosowanie programowalnych układów logicznych w systemach zdaln. sterow. zespołami napędowymi w sprzęcie gosp. domowego, Elektronizacja, nr 1/2000, str. 10-13, 2000

1999

 1. Slosarcik S., Kalita W., Potencki J., Bansky J.: Integrated Converter of Pressure/Vacuum to Frequency Based on LTCC Technology, Journal of Electrical Engineering, Bratislava, 7-8, str. 233-236, 1999
 2. Potencki J., Petrikova A.: Possibilities of temperature fields shaping in multilayer thick-film heating systems, Proceedings of SPIE, International Society for Optical Engineering, Bellingham, USA, Optoelectronic and Electronic Sensors III, volume 3730, t.3730, str. 130-138, 1999
 3. Gotra Z., Kozhuhar O., Kalita W.: Lightguide medical devices with a controlled radiation, VII Konferencja "światłowody i ich zastosowania", Krasnobród, 14-16 paŸdziernika 1999 (referat + materiały), t.2, str. 450-452, 1999
 4. Gotra Z., Gotra O., Mikityuk Z., Zayats R., Standyc B.: Fibre-Optic Sensors on the Base of Liquid Crystals, VII Konferencja "światłowody i ich zastosowania", Krasnobród, 14-16 paśdziernika 1999 (referat + materiały), t.2, str. 310-316, 1999
 5. Vujcik V., Golyaka R., Kalita W., Lopatinski I., Nevmerzicka O., Gotra Z.: Analogova mikroschemotechnika vimirovalnych ta sensornych pristroiv, Wydawnictwo Derśavnogo universitetu " Lvivska politechnika", Lviv, 1999, str. 1-364, 1999
 6. Gotfryd M.: Output Voltage Stabilisation in Power Factor Correctors - General Problems, Proc. of the XXII National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks, Warszawa-Stare Jabłonki, October, 20-23, 1999 (referat + materiały), t.1, str. 221-226, 1999
 7. Gotra Z., Senyuk B.: Thin-film layers on the basis of Ta2O5 for display devices, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 363-366, 1999
 8. Mikityuk Z., Zajats R., Gotra O., Kamuda K., Maślanka P.: Liquid crystal materials for multifunctional optoelectronic sensors, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 359-362, 1999
 9. Gotra Z., Senyuk B., Kamuda K., Maślanka P.: Hybrid technology of liquid crystal measuring devices, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October 1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 355-358, 1999
 10. Gotfryd M., Kołodziejski J.: Aktywne korektory współczynnika mocy, Elektronik - magazyn elektroniki profesjonalnej, Nr 9, str. 1-42, 1999
 11. Sabat W., Kalita W., Wisz B.: Zagadnienia EMC w projektowaniu mikroelektronicznych układów hybrydowych, Krajowe Sympozjum "Kompatybilno׏ elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice EMC'99", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej (referat + materiały), z. 818, str. 197-206, 1999
 12. Kalita W., Potencki J.: Third dimension in strategy of microelectronics structure development, Elektrotechnika a informatika na prahu 3 tisicrocia, Konferencja, 22.9.1999, Kosice, Słowacja (referat+ materiały), str. 33-38, 1999
 13. Kalita W., Potencki J.: Reliability aspect of dynamic electric power load of resistor in thick-film structures, 5-th International Symposium for Designand Technology of Electronic Modules, SIITME'99, September, 23-26, Bucharest, Romania (referat+ materiały), str. 152-157, 1999
 14. Gotra Z., Klepacki D., Dzvinnyk V., Sopilnyk L., Tokarev I.: Microelectronic SnO2-based carbon monoxide sensor, 5-th International Symposium for Designand Technology of Electronic Modules, SIITME'99, September, 23-26, Bucharest, Romania (referat+ materiały), str. 142-145, 1999
 15. Gotra Z., Kamuda K., Potencki J.: Highly sensitive microelectronics sensors for measurement of physical quantities with increased response dynamics, 5-th International Symposium for Designand Technology of Electronic Modules, SIITME'99, September, 23-26, Bucharest, Romania(referat+ materiały), str. 57-61, 1999
 16. Kalita W., Klepacki D., Wygoda L., Zajćc K.: Modelling of operating properties of hybrid rotation stabiliser for universal series motor, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 381-385, 1999
 17. Wałach T.: Effect of non-uniform heating-up of hybrid microcircuit on accuracy of emissivity measurement, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 351-355, 1999
 18. Potencki J., Błćd G.: Distributed RC networks in laser power detection, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 341-346, 1999
 19. Kalita W., Węglarski M., Slosarcik S.: Influence of substrate dimensions on differentiation of temperature field in hybrid microcircuits, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 331-336, 1999
 20. Gotra O., Potencki J.: Method of temperature measurement with signal conversion in differential block, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 325-329, 1999
 21. Gotra Z., Kamuda K., Potencki J.: Novel microelectronics hmidity sensor solution, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 267-270, 1999
 22. Gotra Z., Klepacki D., Potencki J.: Constructions and materials for heater systems of thick-film gas sensors, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 263-266, 1999
 23. Wisz B.: Capacitance calculations for two-dimensional conducting path system in film microcircuits, XXIII IMAPS Conference, Kołobrzeg, 21-23 September 1999 (poster + materiały), str. 237-242, 1999
 24. Wisz B., Sabat W.: Reliability analysis of car direction indicator interrupter, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 339-342, 1999
 25. Potencki J., Wygoda L.: Microprocessor system for measurement of linear displacement with thick-film sensors, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 279-282, 1999
 26. Kalita W., Sabat W., Sperling D., Wisz B.: Frequency analysis of capacitive couplings in paralell systems of conductive paths, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October 1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 199-202, 1999
 27. Gotra O., Stadnyk B., Golyaka R., Potencki J.: Thermosensitive IC for relative temperature determination, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 175-178, 1999
 28. Golyaka R., Gotra O., Kalita W.: Verification of temperature model of transistors for "SPICE", 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 171-174, 1999
 29. Golyaka R., Gotra O., Kalita W.: Optimization of thermosensitive IC functioning, 22-nd Conference of IMAPS Poland, Zakopane, October,1-3, 1998 (opublikowano w 1999 r.) (referat + materiały), str. 167-170, 1999
 30. Kalita W.: Pokraszczenia charakteristik (metrologicznych ta ekspluatacijno-techn.) teploliczilnikiv dla vodjanich mereśteplopostaczania, Praca doktorska autorstwa Kireev Valerij Oleksinovicz - obrona dn 28.05.99, Lvov, Ukraina, 1999
 31. Potencki J., Pietrikova A., Podprocky T.: Temperature fields of thick film heaters, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (poster+materiały), str. 138-142, 1999
 32. Sperling D., Korber B., Kalita W., Wisz B.: EMC prediction in vehicle electronics, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat+materiały), str. 33-37, 1999
 33. Gotra Z., Mikityuk Z., Zayats R., Sopilnyk L., Sushynskiy O.: Multifunctional liquid crystal sensor, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat+materiały), str. 89-93, 1999
 34. Petrovych I., Kalita W., Volodin P., Lychkovsky E., Gotra O.: Mathematical simulation of voltage measurement device on liquid crystal, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999, (referat+materiały), str. 82-88, 1999
 35. Gotra Z., Nastishin Y., Smalyukh I., Gotra O., Batbayar D.: Liquid-crystaline temperature sensor, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat+materiały), str.94-98, 1999
 36. Gotra Z., Stakhira P., Tokarev., Lopatinsky I.: Infrared detectors and emittersbased on diluted semiconductor Hg1-x-yCdxMnyTe, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat), 1999
 37. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Gladoun M.: Study and applications of integrated dual-collector lateral magnetotransistors, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat), 1999
 38. Gotra Z., Kamuda K., Potencki J.: Analysis of development of modern microelectronic humidity sensors, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat+materiały), str. 21-27, 1999
 39. Gotra Z., Klepacki D.: Conception of construction of new hybrid gas sensor based on SnO2, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (poster+materiały), str. 17-20, 1999
 40. Wisz B., Sabat W., Sperling D.: Analysis of capacity in conducting path system with screen plane in hybrid microcircuits, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999, (referat+materiały), str. 11-16, 1999
 41. Kalita W., Wygoda L., Gąska D.: Low cost controller of DC motor with permanent magnet, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (poster+materiały), str. 7-10, 1999.
 42. Kalita W., Klepacki D., Wygoda L.: Analysis of properties of in-system programmable structures for use in intelligent microelectronic sensors, 3-nd International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Kosice, June 3-5, 1999 (referat+materiały), str. 1-6, 1999

1998

 1. Kireev V., Kalita W.: Metodiczeskie pogresznosti izmerenia koliczestva teploty v teplosczotczikach, VI Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Poltechnika Rzeszowska, Politechnika Lwowska, 17-19.06 i 26-28.10.1998 (referat + materiały), str. 188-194, 1998.
 2. Kireev V., Kalita W.: Kriterij vybora datczikov neelektriczeskich veliczin, VI Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Poltechnika Rzeszowska, Politechnika Lwowska, 17-19.06 i 26-28.10.1998 (referat + materiały), str. 184-187, 1998.
 3. Gotra Z., Yavorsky B.: Analogue-discrete liquid crystal display, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 252-256, 1998.
 4. Gotra Z., Lopatinsky I., Yavorsky B.: The electrooptical effect in defective nematic, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 149-152, 1998.
 5. Kalita W., Błąd G., Slosarcik S., Bansky J., Gmiterko A.: Analysis of stationary temperature fields in multilayer LTCC structures, Journal of Elecrical Engineering (Bratislava, Slovakia), t.49, z. 9-10, str. 267-269, 1998.
 6. Kalita W., Potencki J.: Analysis of Stationary and Non-Stationary Temperature Fields in Hybrid Microcircuits, "Annual School. Lectures", The 20-th International Spring Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies, Sozopol, Bulgaria, Sept. 25-28, 1998 (referat + materiały), t.20, z. 1, str. 110-115, 1998
 7. Kalita W., Potencki J.: Family of thick film transducer with distributed RC networks, 4-th International Symposium for Informatics and Technology in Electronic Modules Domain, September 22-24, 1998, Bucharest,Romania (referat + materiały), t.1, z. 2, str. 147-152, 1998.
 8. Wisz B., Zając K., Błąd G., Sabat W.: Functional correction of hybrid comparision control structures, Proceedings of the 21-st Conference of IHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 281-284, 1998.
 9. Wisz B.: Capacitive couplings in assymetrical parallel structures of conducting paths, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 277-280, 1998.
 10. Potencki J., Tomaszewska A., Pietrikova A.: Application of multilayer structures for heaters, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 241-244, 1998.
 11. Mikityuk Z., Gotra Z., Gotra O., Węglarski M.: Hybrid sensors of electromagnetic field on the base of liquid crystals, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 213-216, 1998.
 12. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Gladoun M.: Microelectronic sensor with frequency output, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 145-148, 1998.
 13. Bansky J., Kalita W., Potencki J., Slosarcik S.: Integrated converter of pressure/vacuum into frequency based on LTCC technology, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 73-76, 1998.
 14. Bansky J., Kalita W., Potencki J., Slosarcik S.: Integrated converter of pressure/vacuum into frequency based on LTCC technology, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 73-76, 1998.
 15. Bansky J., Kalita W., Potencki J., Slosarcik S.: Integrated converter of pressure/vacuum into frequency based on LTCC technology, Proceedings of the 21-st Conference of ISHM Poland, Ustroń, October 5-8, 1997 (opublikowano w 1998 r.), str. 73-76, 1998.
 16. Mikityuk Z., Zayats R., Kalita W.: The Cholesteric Nematic Transition Bistability in an Electric Field, 18-th International Display Research Conference & Exhibition ASIA DISPLAY'98, Seoul, Korea, Sept.28 - Oct.1, 1998 (posterP86 + streszczenie), str. 93, 1998.
 17. Kalita W.: Uwarunkowania termowizyjnych badań mikroelektronicznych struktur hybrydowych (rozprawa doktorska T.Wałacha), Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki AGH, Kraków, 1998, 1998.
 18. Wałach T.: Uwarunkowania termowizyjnych badań mikroelektronicznych struktur hybrydowych (rozprawa doktorska), Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki AGH, Kraków, 1998, 1998.
 19. Sabat W., Kalita W., Wisz B.: EMV- Aspekte von Digitalsignaluebertragung in Hybridschaltungen, 43 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau (Niemcy), 21-24.09.1998, (referat + materiały), Band 2, str. 180-185, 1998.
 20. Kalita W., Sperling D., Wisz B., Sabat W.: Spectral chracteristics of crosstalk in hybrid microcircuit structures, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 207-212, 1998.
 21. Stadnyk B., Lychkowsky E., Kalita W., Zayatz R., Gotra O.: Pressure sensors based on electrooptical effects in liquid crystals, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-27, 1998 (referat + materiały), str. 204-206, 1998.
 22. Bednarczyk A., Klepacki D., Potencki J, Schmitte F.: Electrical properties of lanthanum doped SnO2, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 194-199, 1998.
 23. Kirejev W., Wygoda L., Kalita W.: Microprocessor system for measurement of heat energy, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 145-148, 1998.
 24. Wisz B.: Capacitive couplings of parallel conducting path sytems in hybrid microcircuit, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 139-144, 1998.
 25. Gotra Z., Batbayarin D., Stakhira P.: New analog liquid crystal display device, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 133-138, 1998.
 26. Wygoda L., Błąd G., Kalita W.: Temperature monitoring microprocessor system, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 128-132, 1998.
 27. Sperling D., Kalita W., Sabat W., Wisz B.: EMC problems in automotive on-board networks, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 94-101, 1998.
 28. Gotra Z., Golyaka R., Gladoun M., Kalita W.: Linearisation process of transduction characteristic in magnetosensitive IC, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały), str. 19-22, 1998.
 29. Potencki J.: Intelligent system for temperature control, 2-d International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Lviv, June 15-17, 1998 (referat + materiały),, str. 13-18, 1998.
 30. Kalita W., Mikitiuk Z., Semenova J., Gotra O.: Czujniki ciśnienia z wykorzystaniem efektów elektrooptycznych w ciekłych kryształach, V Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne i Elektryczne", Jurata, 10-13 maja 1998 (referat + materiały konferencyjne), t.2, str. 625-628, 1998.
 31. Potencki J., Pietrikova A.: Możliwości kształtowania rozkładów pól temperatury w wielowarstwowych grubowarstwowych systemach grzejnych, V Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne i Elektryczne", Jurata, 10-13 maja 1998 ( referat + materiały konferencyjne), t.2, str. 543-546, 1998.
 32. Kalita W., Petrikova A.: Zintegrowane czujniki temperatury w mikroukładach hybrydowych, V Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne i Elektryczne", Jurata, 10-13 maja 1998 (referat + materiały konferencyjne), t.2, str. 533-536, 1998.
 33. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Khalavka A.: Mikroelektroniczne czujniki przepływu z wyjściem częstotliwościowym, V Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne i Elektryczne", Jurata, 10-13 maja 1998 ( referat + materiały konferencyjne), t.2, str. 579-582, 1998.
 34. Gotra Z., Gotra O., Petrovitch I., Volodin F.: Grubowarstwowe potencjometryczne bioczujniki enzymatyczne, V Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne i Elektryczne", Jurata, 10-13 maja 1998 (referat + materiały konferencyjne), t.1, str. 293-296, 1998.

1997

 1. Gotra Z., Golyaka R., Gladoun M., Martinov D., Kalita W., Bansky J., Slosarcik S., Dovica M.: Controlled Voltage Source with Relative Temperature Scale, International Journal of Microcircuits & Electronic Packaging (USA), t.20, z. 3, str. 447-452, 1997.
 2. Bansky J., Gotra Z., Golyaka R., Khalavka A., Kalita W.: Application of the heat-transfer process to monolitic low-frequency IC design, Journal of Electrical Engineering, vol.48, nr 11-12, 1997, Faculty of Electrical Engineering and Information echnology of the Slovak University of Technology, Bratislava, t.48, z. 11-12, str. 307-311, 1997.
 3. Gotra Z., Batbayarin D., Nevmerzhytska., Senyuk B.: Analog display devices on electrooptic effects in liquid crystals, European Conference on Liquid Crystals, Kościelisko, Zakopane, 3-8 March 1997, (poster + streszczenie), str. 331, 1997.
 4. Gotra Z., Nastishin J., Smalynk I., Sosnovski T.: Optical rotation in the supercooled blue phase, European Conference on Liquid Crystals, Kościelisko, Zakopane, 3-8 March 1997 (poster + streszczenie), str. 293, 1997.
 5. Kalembkiewicz J., Sitarz-Palczak E., Potencki J.: Synteza proszku cyny (IV) do wytwarzania grubowarstwowych czujników gazowych, III International Symposium, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska 14-16.04.1997 (poster + streszczenie), str. 69, 1997.
 6. Kalita W., Wisz B., Sabat W.: Kapazitive Kopplungen in Mehrschichtschaltungen, 5 Zwickauer Automatisierungsforum, Zwickau, 23-24 Oktober 1997(referat + materiały), str. 98-101, 1997.
 7. Kalita W., Wisz B., Sabat W., Sperling D.: Elektromagnetische Kopplungen in parallelen Leiterbahnen von gedruckten Schaltungen bei der Digitalsignalubertragung, 5 Zwickauer Automatisierungsforum, Zwickau, 23-24 Oktober 1997 (referat + materiały), str. 88-92, 1997.
 8. Wisz B., Wygoda L., Sabat W.: EMC aspects in propagation of digital signals in hybrid microcircuits, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 287-290, 1997.
 9. Petrikova A., Potencki J., Bansky J., Maślanka P.: On possibilities of manufacturing distributed RC networks with using LTCC technique, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 235-238, 1997.
 10. Klepacki D., Potencki J., Schmitte F-J.: Simulation methods in design of thiock-film heaters with given temperature field distribution, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 177-180, 1997
 11. Kalita W., Sperling D., Wisz B., Sabat W.: Electromagnetic couplings in parallel conductive layers of thick-film microcircuit, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 165-168, 1997.
 12. Kalita W., Błąd G., Bansky J., Gmiterko A., Slosarcik S.: Analysis of stationary temperature fields in multilayer LTCC Structures, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 161-164, 1997.
 13. Gotra Z., Wygoda L., Grigoriev V., Smerklo L.: Automatization of design of control program in resistor laser trimming process, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 149-152, 1997.
 14. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Khalavka A.: Normalisation of DC transmission factor in filters on heat transfer basis, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 145-148, 1997.
 15. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Morozov Y.,Zabarylo A.: Complex function dependencies synthesiser on the base of analogue integrated circuits, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 141-144, 1997.
 16. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Marinov D.: Integrated temperature controlled voltage source, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 137-140, 1997.
 17. Gotra Z., Gotra O., Batbayaryn D.: Display devices on the basis of thin film technology, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), str. 133-136, 1997.
 18. Błąd G., Kalita W., Klepacki D.: Analysis of immunity of hybrid microcircuit in relation to induced and conducted interferences, Proceedings of 20-th Conference of the ISHM Poland Chapter, Jurata, September 15-18, 1996 (opublikowano w 1997 r.), 1997.
 19. Wisz B.: Capacitive couplings in assymetrical parallel structures of conducting paths, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 108, 1997.
 20. Sabat W., Wisz B., Zając K.: Functional laser correction of hybrid comparision-control structures, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 98, 1997.
 21. Potencki J.,Tomaszewska A., Petrikova A.: Application of multilayer structures for heaters construction, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 96, 1997.
 22. Petrowicz I., Gotra O., Wygoda L.: Structure and parameters of biosensors based on field effect transistor, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 92, 1997.
 23. Mikityuk Z., Gotra Z., Gotra O., Węglarski M.: Hybrid sensor of electromagnetic field on the basis of liquid crystals, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 87, 1997.
 24. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Sperling D.: Mathematical model of electromagnetic couplings in parallel conducting structures of hybrid microcircuits, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 75, 1997.
 25. Kalita W., Potencki J., Bansky J., Slosarcik S.: Converter of pressure/frequency based on hybrid LTCC structure, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 74, 1997.
 26. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Gladoun M.: Microelectronics sensor with frequency output, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 62, 1997.
 27. Gotra Z., Golyaka U., Klepacki D.: Stabiliser of supply modes for microelectronics sensor devices, XXI ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Ustroń, 5-8 October 1997 (poster + streszczenie), str. 61, 1997.
 28. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Gladoun M.: Thermocompensator of integrated magneto-sensitive circuits, EUROSENSORS XI, 11th European Conference on Solid-State Transducers, Warsaw, Poland, September 21-24, 1997 (poster + materiały), t.2, str. 667-670, 1997.
 29. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Khalavka A.: Application of the heat-transfer process in sensor devices and information processing systems, EUROSENSORS XI, 11th European Conference on Solid-State Transducers, Warsaw, Poland, September 21-24, 1997 (poster + materiały), t.2, str. 1005-1008, 1997.
 30. Kalita W., Potencki J.: International co-operation in rationalisation of education in microelectronics, 2-th International Spring seminar on Electronic Technology - ISSSE 97, June 8-11, 1997, Szklarska Poręba, Poland (referat +materiały), str. 34-38, 1997.
 31. Błąd G., Gotra Z., Kalita W., Klepacki D., Potencki J.,Wisz B.: 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (organizacja sympozjum), 1997.
 32. Bansky J., Błąd G., Kalita W., Potencki J.: Analysis of temperature fields in hybrid LTCC multilayer systems, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 135-140, 1997.
 33. Kamuda K., Maślanka P., Gotfryd M.: Spread spectrum signals in transmission of digital information between the electronic microsysyems, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 131-134, 1997.
 34. Gotra Z., Jaworski B., Nevmerzhytska O., Senyuk B.: Analogue and analogue-discrete displays, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 125-130, 1997
 35. Kalita W., Malita D., Slosarcik S.: Integrated converter of pressure/vacuum into frequency based on LTCC technology, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 119-124, 1997.
 36. Mikityuk Z., Gotra Z., Fechan A., Semenova J.: Liquid crystal materials for opto-electronic devices, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 58-63, 1997.
 37. Kalita W., Sabat W., Wygoda L.: The analysis of the coefficient of couplings in parallel structures of the hybrid system, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 97-100, 1997.
 38. Gotra Z., Golyaka R., Khalavka A.: Push-pull regime of integrated devices on the basis of the heat-transfer process, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 101-105, 1997.
 39. Wisz B.: Numerical calculation method of coupling capacities in hybrid microcircuit, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 91-96, 1997.
 40. Petrovicz I., Gotra Z., Nevmerzhytska O.: Biosensors on the basis of ion-sensitive field transistors, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 87-90, 1997.
 41. Pilch G., Kalita W., Schultze M.: Digital controller of three phase induction motor, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 82-86, 1997.
 42. Potencki J., Tomaszewska A., Lucanska A., Petrikova A.: Modelling of temperature field distribution in multilayer structures of heaters, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 76-81, 1997.
 43. Gotra Z., Golyaka R., Gladoun M.: Methods of ensuring of the precision of solid-state sensor devces, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 70-75, 1997.
 44. Klepacki D., Sitarz-Palczak E.: Preliminary investigations of electrical properties of La-doped Sn02 thick-films, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 64-69, 1997.
 45. Miktyuk Z., Gotra Z., Nevmerzhytska O., Zayatz R.: Liquid crystal optical elements for fibre lightguides, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 58-63, 1997.
 46. Gotra Z., Golyaka R., Gladoun M.: Magnetotransistors in the integrated sensor devices, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 21-26, 1997.
 47. Kalita W., Potencki J.: Role of international co-operation in integration processes in science and education, 1-st International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems, Rzeszów, May 27-28, 1997 (referat + materiały), str. 7-12, 1997.
 48. Stakhira P., Stakhira R., Pavlishin O., Błąd G., Klepacki D.: Czujniki natężenia oświetlenia na bazie kryształów warstwowych, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6- 9.05. 1997 (referat + materiały), t.2, str. 760-763, 1997.
 49. Potencki J.: Bezindukcyjny przetwornik przesunięcia liniowego na częstotliwość, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6.05- 9.05.1997 (referat + materiały), t.2, str. 748-751, 1997.
 50. Kalita W., Petrikova A.: Zintegrowane termoelementy w strukturach LTCC, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6.05- 9.05.1997 (referat + materiały), t.2, str. 689-693, 1997.
 51. Kalita W., Potencki J., Slosarcik S.: Zintegrowany przetwornik ciśnienia na częstotliwość w technologii LTCC, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6- 9.05.1997 (referat + materiały), t.2, str. 597-601, 1997.
 52. Gotra Z., Stakhira P., Stakhira R., Pavlishin O., Kalita W.: Zjawiska termo-fotorezystywne w elementach optoelektronicznych, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6 - 9.05.1997 (referat + materiały), t.2, str. 82-85, 1997.
 53. Wisz B., Zając K.: Grubowarstwowy bezpiecznik termiczny regulatora silnika nawiewu powietrza, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6- 9.05.1997 (referat + materiały), t.1, str. 694-699, 1997.
 54. Gotra Z., Khalavka A., Kalita W., Błąd G.: Struktury elementów układu scalonego z wykorzystaniem międzyelementowych sprzężeń termicznych, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6- 9.05.1997 (referat + materiały), t.1, str. 496-500, 1997.
 55. Gotra Z., Golyaka R., Potencki J., Khalavka A., Klepacki D.: Niskoczęstotliwościowe przetwarzanie sygnałów w strukturach układów scalonych ze sprzęženiami termicznymi, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6- 9.05.1997 (referat + materiały), t.1, str. 490-495, 1997.
 56. Klepacki D., Potencki J.: Ocena stabilności czasowej rezystywnych grzejników hybrydowych, VI Konferencja Naukowa "Technologia Elektronowa" ELTE 97, Krynica, 6.05- 9.05.1997 (referat + materiały), t.1, str. 197-200, 1997.
 57. Kalita W., Wygoda L., Dębiec R.: Mikroprocesorowy analizator parametrów eksploatacyjnch pojazdów z napedem elektrycznym, Elektronizacja, nr 4/97, z. 4, str. 2-4, 1997.

1996

 1. Klepacki D., Potencki J.,Schmitte F.J: Optymalizacja elementów grzejnych w grubowarstwowych czujnikach gazu na bazie SnO2, IV Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne I Elektroniczne COE 96", Szczyrk, 13-16 maja 1996 (referat + materiały), t.1, str. 231-234, 1996
 2. Potencki J.: Grubowarstwowe czujniki przesunięcia liniowego z liniami RC o parametrach rozĺožonych, IV Konferencja Naukowa "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 96" Szczyrk, 13-16 maja 1996 (referat + materiały), t.1, str. 176-179, 1996
 3. Gotra Z., Golyaka R., Kalita W.: Schemotechnika integralnich analogovich sensornich pristroiv Tematicznij zbirnik statej, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej (redakcja książki) 1996.
 4. Gotra Z., Gladoun M., Kalita W.: Piervinnyij pieretvoriuvacz dla skanera magnitogo pola, Mižnarodna naukovo-techniczna konferencja avtomatizovannoj rozrobki i virobnictva radioelektronnich zasobiv ta pidgotovki inženernich kadriv, Lwów, 27.02-03.03.1996 (komunikat), str. 98, 1996.
 5. Sperling D., Flach S., Fickel B., Sabat W.: Time domain analysis of lossy multi-conductor transmission line systems under EMC-aspects, Asia-Pacific Microwave Conference, New Delhi, India, 17-20 December 1996 (referat + materiały), str. 121-124, 1996.
 6. Gotra Z., Stachira Z., Stachira D., Pavliszin I.: Modeljuvania termorezistnogo efektu v napivprovodnikach, II Ukrainsko-polski seminar z pitan fiziki ta chimi materialiv, Lwów, 1996 (komunikat + materiały), str. 15, 1996.
 7. Gotra Z., Stachira A., Stachira Z., Pavlichin D.: Thermorezistive effect in semiconductors, 1-st International Modelling School, Krym-Rzeszów, 1996 (komunikat+ materiały), str. 21, 1996.
 8. Gotra Z., Halavka A., Martinov D.: "ThermoSPICE" - programa zmiszanogo teploelekticznogo modeljuvania IC, 1-st International Modelling School, Krym-Rzeszów, 1996 (komunikat + materiały), str. 29, 1996.
 9. Golyaka R., Gotra Z., Halavka A., Martinov D.: Vimirjuvania mikrotovszczin za dopomogoju nematicznich ridkich kristalov, 1-st International Modelling School, Krym-Rzeszów, 1996 (komunikat + materiały), str. 17, 1996.
 10. Golyaka R., Gotra Z., Halavka A., Martinov D.: Modeljuvania anomalnogo povertania ploszczin polarizacii cholestericznimi ridkimi kristalami v peredperechidnij oblasti izot, 1-st International Modelling School, Krym- Rzeszów, 1996 (komunikat + materiały), str. 28, 1996.
 11. Golyaka R., Gotra Z., Halavka A., Martinov D.: Modeljuvania IC z teplovim gisterezisom, 1-st International Modelling School Krym-Rzeszów, 1996 (komunikat + materiały), str. 27, 1996.
 12. Golyaka R., Gotra Z., Halavka A., Morozov J.: Oczikuvalnij pežim roboty biolarnich sensornich IC bagatokanalnich informacijno-vimirjuvalnich sistem, Visnik DU "Lvivska politechnika", 1996, z. 313, str. 131-136, 1996.
 13. Halavka A., Golyaka R., Gotra Z., Kalita W.: Modeljuvanna teploelektricznich režimiv integralnich schem pri dopomozi paketu PSpice, Visnik DU "Lvivska politechnika", 1996, z. 313, str. 104-110, 1996.
 14. Gotra Z., Naotiszin R., Smaluch A., Senuk V: Avtomatizacia vimirjuvannia kuta povertania ploszczin polarizacii svitla, Visnik DU "Lvivska politechnika", z. 305, str. 82-87, 1996.
 15. Golyaka R., Gotra Z., Halavka A., Kalita W.: Sistema ARP z teploelektricznim zvorotnim zvjazkom, Visnik DU "Lvivska politechnika", z. 305, str. 75-78, 1996.
 16. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Martynov D., Morozov J., Nievzorov V., Smerklo L., Zabarylo A.: Schemotechnika integralnich analogovich sensornich pristroiv. Tematicznij zbirnik statej, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 1996, str. 1-156, 1996.
 17. Gotfryd M.: General Analysis of a Lossy Circuit For Power Factor Correction, 19th National Conference Circuit Theory and Electronics Networks, Kraków- Krynica, 23-26.10. 1996 (referat + materiały), t.1/2, str. 145-150, 1996.
 18. Klepacki D., Potencki J.: Modelling of temperature dependences of thick-film resistive elements in PSPICE, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka-Kozubnik, September 17-20, 1995 (opublikowano w 1996 r.), str. 205-208, 1996.
 19. Kalita W., Sperling D., Wisz B.: Inter-element capacity couplings in hybrid microcircuit, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka-Kozubnik, September 17-20, 1995 (opublikowano w 1996 r.), str. 201-204, 1996.
 20. Golyaka R., Gotra Z., Pavlishin O., Morozov Y., Potencki J.: Single-chip secondary transducer of sensor devices, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka-Kozubnik, September 17-20, 1995 (opublikowano w 1996 r.), str. 197-200, 1996.
 21. Berdnik M., Golyaka R., Gotra Z., Potencki J., Marinov D.: Thermostable integrated transducers, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka_Kozubnik, 17-20 September 1995 (opublikowano w 1996 r.), str. 193-196, 1996.
 22. Golyaka R., Gotra Z., Kalita W., Khalavka A., Newmergitcka A.: Thermal-controlled operational amplifier, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka-Kozubnik, September 17-20, 1995 (opublikowano w 1996 r.), str. 189-192, 1996.
 23. Gladoun M., Golyaka R., Gotra Z., Kalita W., Zabaryło A.: Magnetic field scanner, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka-Kozubnik, September 17-20, 1995 (opublikowano w 1996 r.), str. 185-188, 1996.
 24. Błąd G., Kalita W., Klepacki D.: Analysis of tolerance of hybrid microcircuits in wide range of temperature changes, Proceedings of the 19-th Conference of ISHM Poland, Porąbka-Kozubik, September 17-20, 1995 (opublikowano w 1996 r.) , str. 181-184, 1996.
 25. Sabat W., Wisz B., Wygoda L.: EMC aspects in propagation of digital signals in hybrid microcircuits, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 96, 1996.
 26. Maślanka P., Pietrikova A., Potencki J.: On possibilities of manufacturing distributed RC networks with using LTCC technique, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 89, 1996.
 27. Klepacki D., Potencki J., Schmitte F-J.: Simulation methods in design of thick-film heaters with given temperature field distribution, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 66, 1996.
 28. Kalita W., Sabat W., Sperling D., Wisz B.: Electromagnetic couplings in system of parallel conductive layers of thick-film microcircuit, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 63, 1996.
 29. Błąd G., Kalita W., Slosarcik S.: Analysis of stationary temperature fields in multilayer LTCC structures, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 62, 1996.
 30. Gotra Z., Grigoriev V., Smerkło L., Wygoda L.: Automatization of design of control program in resistor laser trimming process, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 56, 1996
 31. Batbayaryn D., Gotra Z., Gotra O., Petriv O.: Display devices on the basis of thin film technology, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 55, 1996
 32. Gladoun M., Golyaka R., Kalita W., Morozov J., Zabaryło A.: Complex function dependences synthesiser on the basis of analogue integrated circuits, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 53.
 33. Gladoun M., Golyaka R., Gotra Z., Kalita W., Martinov D.: Integrated temperature controlled voltage sources, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 52.
 34. Błąd G., Kalita W., Klepacki D.: Analysis of immunity of hybrid microcircuit in relation to induced and conducted interferences, XX ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Jurata, 15-18 September 1996 (poster + streszczenie), str. 41, 1996.
 35. Gotfryd M., Maślanka P., Wałach R.: Mikroprocesorowy system do procesu wytwarzania rur z tworzyw sztucznych, Elektronizacja, nr 7/96, str. 6-8, 1996.
 36. Kalita W., Wisz B., Apanasewicz S.: Kapazitive Interelementkopplungen in Analyse der Stoerfestigkeit von Hybridschaltungen, 5 Int. Fachmesse und Kongress fuer Elektromagnetische Vertraeglichkeit, Karlsruhe, 10-12 Februar 1996 (referat + materiały), t.1, str. 439-446, 1996
 37. Gotfryd M.: Ogólna analiza pracy układu impulsowego do korekcji współczynnika mocy, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, t.42, z. 1, str. 47-58, 1996.

1995

 1. Kalita W., Sabat W., Sprzężenia międzyelementowe w analizie odporności zakłóceniowej mikroukładu hybrydowego, Materiały Krajowego Sympozjum Telekomunikacji 95, 6-8 września 1995, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, t. E, str. 435-442, 1995
 2. Bajorek J., Kalita W., Masłowski G., Wisz B., Aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w dydaktyce projektowania systemów elektronicznych i elektrycznych. II Sympozjum "Ochrona Środowiska w Dydaktyce Wydziałów Elektrycznych Szkół Wyższych, Warszawa, 6-8.12. 1995 (referat).
 3. Kalita W., Sabat W., Sperling D., Fickel B., Kopplungen und Stoersignaluebertragung in parallelen Strukturen von Dickschichtmikroschaltungen, 4 Zwickauer AUTOMATISIERUNGSFORUM, Vortragsveranstaltung mit Firmenpraesentation, 26-27 Oktober 1995, str. 157-160, 1995.
 4. Kalita W., Sabat W., Sperling D., Fickel B., Kopplungen und Stoersignaluebertragung in parallelen Strukturen von Dickschichtmikroschaltungen, 4 Zwickauer AUTOMATISIERUNGSFORUM, 26-27 Oktober 1995 (referat), 1995.
 5. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Sperling D., Induktive Koppelelemente bei der Stoerfestigkeitsanalyse von Hybridschaltungen, 4 Zwickauer AUTOMATISIERUNGSFORUM, Vortragsveranstaltung mit Firmenpraesentation, 26-27 Oktober 1995, Zwickau, str. 167-170, 1995.
 6. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Sperling D., Induktive Koppelelemente bei der Stoerfestigkeitsanalyse von Hybridschaltungen, 4 Zwickauer AUTOMATISIERUNGSFORUM, 26-27 Oktober 1995 (referat), 1995.
 7. Gotfryd M., Ways of Operation of Pulse Circuit for Power Factor Correction, Proceedings of the XVIII-th National Conference Circuit Theory and Electronic Circuits, Polana Zgorzelisko, October 25-27, 1995, t.1 of 2, str. 115-119, 1995.
 8. Gotfryd M., Ways of Operation of Pulse Circuit for Power Factor Correction, XVIII-th National Conference CIRCUIT THEORY AND ELECTRONIC NETWORKS, Polana Zgorzelisko, Poland, October, 25-28, 1995 (referat), 1995.
 9. Wisz B., Life of Hybrid Electronic Starter for Fluorescent Lamps, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 60,1995.
 10. Potencki J., Schmitte F., Comparative Tests of Electrical Properties of Thick-Film SnO2Based Gas Sensors, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 55, 1995.
 11. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Pavlishin O., Morozov Y., Single-Chip Secondary Transducer of Sensor Devices, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 43, 1995.
 12. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Zabarylo A., Magnetic Field Scanner, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 42, 1995.
 13. Klepacki D., Potencki J., Modelling of Temperature Dependencies of Thick-Film ResistiveElements in PSPICE, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 30, 1995.
 14. Kalita W., Sperling D., Wisz B., Inter-Element Capacity Couplings in Hybrid Microcircuit, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 29, 1995.
 15. Gotra Z., Potencki J., Golyaka R., Berdnik M., Martinov D., Thermostable Integrated Transducers, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 23, 1995.
 16. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Khalavka A., Nevmerghytska A., Thermal-Controlled Operating Amplifier, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Porąbka-Kozubnik, 17-20 September 1995 (streszczenie), str. 22, 1995.
 17. Błąd G., Kalita W., Klepacki D., Analysis of Tolerance of Hybrid Microcircuits in Wide Range Changes of Temperature, 19-th ISHM-Poland Chapter Annual Conference and Exhibition, Po rąbka-Kozubnik, 17-20 September, 1995 (streszczenie), str. 16,1995.
 18. Wałach T., Thermal effect of interdiffusion in soldered joints of thick-film circuits, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 209-212, 1995.
 19. Wałach T., Infrared examination of ultracompression bonds in thick-film circuits, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, september 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 205-208, 1995.
 20. Wałach T., Changes of temperature distribution in trimmed thick-film resistors, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 201-204, 1995.
 21. Potencki J., Ungeheuer C., Linearisation of characteristics of temperature transducer with distributed RC networks (DRC), Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 185-188, 1995.
 22. Kalita W., Sabat W., Sperling D., EMC aspects in designing of hybrid microcircuit, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 149-152, 1995.
 23. Kalita W., Sabat W., Inductive inter-element couplings in hybrid microcircuit, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September, 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 145-148, 1995.
 24. Golyaka R., Gotra Z., Nevmerghytska A., Kalita W., Energy independent microelectronic thermometer based on liquid crystal indicator, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September, 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 129-132, 1995.
 25. Glodoun M., Golyaka R., Gotra Z., Kalita W., Principles of high-sensitive magneto-controlled integrated circuit creation, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 125-128, 1995.
 26. Gotra Z., Golyaka R., Khalavka A., Potencki J., Simple model of integrated gas flow sensor, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 121-124, 1995.
 27. Gotra Z., Golyaka R., Khalavka A., Berdnik M., Potencki J., Functional completed temperature sensitive microcircuit, Proceedings of the 18-th Conference of ISHM Poland, Warsaw, September 14-16, 1994 (opublikowano w 1995 r.), str. 117-120, 1995.
 28. Gotfryd M., Kalita W., Mikroelektroniczne układu hybrydowe w osprzęcie lotniczym, I Krajowa Konferencja Awioniki, Rzeszów-Jawor, 11-13.09.1995 (referat), str. 207-214, 1995.
 29. Gotfryd M., Kalita W., Mikroelektroniczne układu hybrydowe w osprzęcie lotniczym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z.45, Awionika cz.2, Rzeszów 1995, str. 207-214, 1995.
 30. Potencki J., Film RC-structures with distributed parameters for microelectronic converters, Praca habilitacyjna, 1995.
 31. Wisz B., EMV-Problemme im Entwurf von Hybridschaltungen, Seminar in Fachhochschule Soest, Niemcy, 22 czerwca 1995.
 32. Potencki J., Thick-Film RC Networks With Distributed Parameters In SensorsTechnique, Seminar in Fachhochschule Soest, Niemcy, 20 czerwca 1995.
 33. De Mey G., Kalita W., Potencki J., Thermal Design, Basics and Hybrid Specific, Proffesional Advancement Courses, Proc. of the 10th European Microelectronics Conference, Copenhagen, 14-17, May, 1995, str. 1-45, 1995.
 34. Kalita W., Potencki J., Thermal Couplings in Thick-Film Circuits, Wirtschaft, Berlin, str. 75-85, 1995.
 35. Potencki J., New Looks at Possibilities of distributed RC Networks Application, Proc. of the USA/Poland Microelectronics Sympossium, Wrocław,11 May, 1995, str. 111-121.
 36. Potencki J., New Looks at Possibilities of distributed RC Networks Application, Proc. of USA/Poland Microelectronics Sympossium, Wrocław,11 May, 1995, (referat zaproszony).
 37. Potencki J., New Looks at Possibilities of Distributed RC Networks Application, Proc. of the 10th European Microelectronics Conference, Copenhagen,14-17 May, 1995, str. 301-312, 1995.
 38. Potencki J., New Looks at Possibilities of Distributed RNetworksApplication,Proc.the10th European Microelectronics Conference, Copenhagen,14-17 May, 1995, (referat zaproszony).

1994

 1. Gotfryd M., Kalita W., Zasilacz sieciowy, Patent 161257, 1994.
 2. Gotfryd M., Kalita W., Zasilacz sieciowy, Patent 161256, 1994.
 3. Gotra Z., Stahira P., Pavliszin O., Stahira R., Vikoristania PMON-fotoczutlivogo peretvorjuvacza dla obrobki opticznoj informacii, Międzynarodowa konferencja "Suczasni problemi avtomatizovanojrozrobki i virobnictva radioelektronnich zasobyv dla pidgotovki inżenernych kadriv. Lvov, 21-27.02.1994, str. 154-159, 1994.
 4. Gotra Z., Up-to-date technology of information processing liquid crystal materials, International school "Advanced display technologies", Lwów, Ukraina, 28.08-4.09.1994 (komunikat - streszczenie), str. 193, 1994.
 5. Kalita W., Gotfryd M., Zając K., Buczek K., Układ zabezpieczający odbiorniki trójfazowe przed skutkami pracy niepełnofazowej, Patent 161716, 1994.
 6. Gotfryd M., Kalita W., Zając K., Wałach T., Turek T., Układ elektroniczny przetwornicy, Patent 161916, 1994.
 7. Potencki J., Tolstoplenocznye RC struktury s raspredelennymi parametrami imikroelektronnye preobrazovateli na ich osnove, Gosudarstvennyj uiversitet "Lvivska Politechnika", Lvov, 1994 (autoreferat rozprawy habilitacyjnej), str. 1-47, 1994.
 8. Kalita W., Mleczko K., Zając K., Żak D., Thick-film starting system with changeable Q-factor circuit for sodium discharge lamps, Proceedings 17th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, Rzeszów-Solina, September 15-18, 1993 (opublikowano w 1994r.), str. 93-96, 1994.
 9. Wałach T., Thermal effects of interdiffusion in soldered joints of thick-film circuits, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 10. Kalita W., Potencki J., Thermal couplings in thick-film circuits, Tagungsband Seminar "Hybridmikroelektronik und Mikrosystemtechnik", Berlin 3-4 Maerz 1994 (referat), 1994.
 11. Kalita W., Potencki J., Thermal couplings in thick-film circuits. Tagungsband Seminar "Hybridmikroelectronik und Mikrosystemtechnik", Berlin, 3-4 Maerz 1994 (materiały konferencyjne), str. 75-85, 1994.
 12. Kalita W., Potencki J., Thermal couplings in thick-film circuits. Seminar "Hybridmikroelektronik und Mikrosystemtechnik" Berlin 3-4.04.1994 (komunikat - streszczenie), str. 12, 1994.
 13. Kalita W., Wałach T., Thermal conditions of thick-film resistor work in power microcircuits, Proceedings 17th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, Rzeszów-Solina, September 15-18, 1993 (opublikowano w 1994r.), str. 97-100, 1994.
 14. Savitsky V., Monsurow L., Kalita W., The use of RF mercury glow discharge in microelectronic technology, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa 14-16 September, 1994 (poster), 1994.
 15. Gotra Z., Golyaka R., Khalavka A., Berdnik M., Potencki J., The functional-completed temperature sensitive microblock, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 16. Gotra Z., Vernikova L., Zaremba R., The elastic constants of induced cholesteric-nematic cristals, 15th International Liquid Crystal Conference Budapest, Hungary ,1994 (poster), 1994.
 17. Kalita W., Recenzja pracy doktorskiej mgr inż Marka Florkowskiego "System diagnostyczny oceny układów elektronicznych wysokiego napięcia, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Kraków, 1994.
 18. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Principles of high-sensitive magnetocontrolled integrated circuit creation, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 19. Gotra Z., Stahira P., Priemnye elementy optronnoj pary, Optoelektronika i poluprovodnikova technika. Moskwa, tom 29, 1994, t.29, str. 24-27, 1994.
 20. Potencki J., Modelling of thick-film elements and circuits with using PSPICE, Proceedings 17th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, Rzeszów-Solina, September 15-18, 1993 (opublikowano w 1994r.), str. 151-154, 1994.
 21. Potencki J., Ungeheuer C., Miniaturised temperature-frequency transducers, Proceedings 17th Conference of the International Society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, Rzeszów-Solina, September 15-18, 1993 (opublikowano w 1994r.), str. 155-158, 1994.
 22. Potencki J., Ungeheuer C., Linearisation of characteristics of temperature transducer with distributed RC networks, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 23. Kalita W., Klose J., Potencki J., Inter-element couplings in EMC design of thick-film hybrid microcircuit, Seminar "Hybridmikroelektronik und Mikrosystemtechnik" Berlin3-4 Maerz 1994 (poster), 1994.
 24. Kalita W., Klose J., Potencki J., Inter-element couplings in EMC design of thick-film hybrid microcircuit, Seminar "Hybridmikroelektronik und Mikrosystemtechnik" Berlin 3-4.04.1994 (streszczenie), str. 24, 1994.
 25. Wałach T., Infrared examination of ultracompression bonds in thick-film circuits, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 26. Kalita W., Sabat W., Wisz B., Induktive Kopplungen von Dickschichtschaltungen im mittleren Frequenzbereich, Kolloqium, HTW-Zwickau (Niemcy), 24-28.10.94, 1994.
 27. Kalita W., Sabat W., Inductive inter-element couplings in hybrid microcircuits, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 28. Potencki J., Grubowarstwowe czujniki temperatury z liniami RC o parametrach rozłożonych, III Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne", Zegrze 22-25 Maj 1994 (referat), 1994.
 29. Potencki J., Grubowarstwowe czujniki temperatury z liniami RC o parametrach rozłożonych, Konferencja "Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne" Zegrze k. Warszawy 22-25.05.1994, t.1,str. 180-183, 1994.
 30. Gotra Z., Kalita W., Golyaka R., Nevmergycka O., Energy independent microelectronic thermometer based on liquidcrystal indicator, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 31. Kalita W., Golyaka R., Gladoun M., Nevmerzhytska O., Energy independent microelectronic sensors based on liquid crystal indicator, International school "Advanced display technologies" Lwów, Ukraina 28.08-4.09.1994 (komunikat - streszczenie), str. 150, 1994.
 32. Kalita W., Sabat W., Sperling D., EMC aspects in design of hybrid microcircuits, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 33. Potencki J., Distributed RC networks in sensor technique, Proceedings 17th Conference of the International society for Hybrid Microelectronics Poland Chapter, Rzeszów-Solina, September 15-18, 1993 (opublikowano w 1994r.), str. 29-34, 1994.
 34. Gotra Z., Golyaka R., Halavka A., Detektor goroizontalnovo polozenia v integralnomu vykonani, Informacionnyj listok pro naukovo-technicne dosjagnenia, Lwów, CNTEI, n.009-94, 1994,z. 009, 1994.
 35. Levin G., Kalashnik L., Kalita W., Yavoriv B., Complex silicides and borosilicides for thin- and thick-film technologies,18th Conference of the ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16 September, 1994 (poster), 1994.
 36. Potencki J., Gotra Z., Klose J., Characteristic of electrical and thermal couplings in multilayer structures, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 37. Wałach T., Changes of temperature distribution in trimmed thick-film resistors, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.
 38. Kalita W., Wisz B., Sabat W., Aspekty elektromagnetycznej kompatybilności w syntezie mikroelektronicznych układów hybrydowych., IV Sympozjum Środowiskowe nt." Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i technologiach" Łańcut 30.05-01.06.1994 (streszczenie), str. 39-40, 1994.
 39. Kalita W., Wisz B., Sabat W., Aspekty elektromagnetycznej kompatybilności w syntezie mikroelektronicznych układow hybrydowych., IV Sympozjum Środowiskowe nt."Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i technologiach", Łańcut 30.05-01.06.1994 (referat zaproszony).
 40. Potencki J., Application of multilayer structures with resistors in sensor manufacturing, Proceedings of International Conference on Elecronics Technologies, Windsor, England, 6-8 June 1994, str. 249-256, 1994.
 41. Potencki J., Application of multilayer structures with resistors in sensormanufacturing, Konferencja ISHM United Kingdom, Windsor, 5-8 June 1994 (referat zaproszony), 1994.
 42. Gotra Z., Golyaka R., Khalavka A., Potencki J., A simple model of integrated gas flow sensor, 18th Conference of ISHM Poland Chapter, Warszawa, 14-16.09.1994 (poster), 1994.

1993

 1. Kalita W., Mleczko K., Zając K., Żak D., Thick-film starting system with changeable Q-factor circuitfor sodium discharge lamps, 17th Conference & Exhibition of the ISHM - Poland Chapter,Rzeszów - Solina, 15 - 18 September, 1993.
 2. Potencki J., Sabat W., Zając R., Microprocesor system for temperature control with thick-filmDRC networks, Proceedings of 16-th Conference of ISHM Poland Cracow, September 28-29, 1992,str. 91-96, 1993.
 3. Wałach T., Thermal effects accompanying defects of thick-film resistors, International Society for Hybrid Microelectronics, Poland Chapter, Institute of Electronics A.M.M., Czarnowiejska 78, 30-054 Kraków, 1993 (Proc.of 16-th Conf.of ISHM-Poland Chapter), str. 121-124, 1993.
 4. Sabat W., Zając R., Microprocessor system for temperature control with using thick-film sensor with distribut parameters., 9-th European Hybrid Micro Electronics Conference, 2-4 June 1993, Nice, France, 1993.
 5. Potencki J., Sabat W., Wygoda L.: Multichannel microprocessor system for temperature control with using thick-film DRC tranducers., 17-th Conference ISHM-Poland Chapter, Rzeszów-Solina, 15-18.09, 1993.
 6. Potencki J., Modelling of thick-film elements and circuits with using PSPICE., 17-th Conference ISHM-Poland Chapter, Rzeszów-Solina, 15-18.09, 1993.
 7. Potencki J., Ungeheuer C., Miniaturised temperature frequency transducers., 17-th Conference ISHM-Poland Chapter, Rzeszów-Solina, 15-18.09, 1993.
 8. Potencki J., Distributed RC networks in sensor technique., 17-th Conference ISHM-Poland Chapter, Rzeszów-Solina, 15-18.09, 1993.
 9. Potencki J., Temperature transducer with thick-film distributed RC networks in notch filter configuration., Proc. of the 16-th International Spring Seminar on ElectronicTechnology, "Thick and thin film sensors", 25-28 April,1993, Szlarska Poręba, str. 40-43,1993.
 10. Potencki J., Thick-film oscilator with thermal feedback., Proc. of the 16-th Conference of ISHM-Poland Chapter, Kraków,26-28.09.1992, str. 87-92, 1993.
 11. Potencki J., Thick-film temperature transducer with DRC networkc., Proc. of 16-th Conference of ISHM-Poland Chapter, Kraków, 16-18.09.1992, str. 87-92, 1993.
 12. Gotfryd M., Analiza układu impulsowego do korekcji współczynnika mocy przy różnych sposobach pracy., VII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Gdańsk, 18-19 lutego, Politechnika Gdańska., str. 73-76, 1993.
 13. Gotfryd M., Praca układu impulsowego do zmniejszania zniekształceń prądu sieciowego ze zmienną częstotliwością kluczowania., Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, t.39, z. 2, str. 313-327, 1993.
 14. Kalita W., Sperling D.: EMV-Aspekte beim Entwurf von mikroelektronischen Hybridschaltungen der Kfz-Elektronik., 3 Zwickauer Automatisierungsforums, HTW Zwickau, 12 Okt., str. 7-13,1993.
 15. Kalita W., Mleczko K., Zając K., Żak D.: Thick-film starting system with changeable Q-factor circuit for sodium discharge lamps., 17-th ISHM-Poland Conf., Rzeszów-Solina, 15-18 Sept.,str. 32, 1993.
 16. Kalita W., Buczek K., Zając K.: Electronic thick-film system for protection of electric equipment against asymmetrical supply., 17-th ISHM-Poland Conf., Rzeszów-Solina, 15-18 Sept., str. 31, 1993.
 17. Kalita W., Wałach T.: Thermal conditions of work of thick-film resistors in power microcircuits, 17-th ISHM-Poland Conf. Rzeszów-Solina, 15-18 Sept., str. 30, 1993.
 18. Kalita W., Niedziałek T.: Analysis of stationary (by HYBTERM Program) and non-stationary temperature fields in hybrid microcircuits., 17-th ISHM-Poland Conf. Rzeszów-Solina, 15-18 Sept., str. 29, 1993.
 19. Kalita W., Potencki J.: On possibility of Realization of Trimmable Notch Filters with DRC Networks, Proc. of 16-th ISHM-Poland Chapter Conf., 28-29 Sept. 1992, publ. ISHM-Poland, Wrocław, str. 57-62, 1993.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję