Strona: EMC / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

EMC

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC

KONTAKT:

dr inż. Wiesław Sabat

wsabat@prz.edu.pl

https://wsabat.v.prz.edu.pl/

Historyczny moment akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, postawił nowe wyzwania związane z wymogiem dostosowania struktur organizacyjno-prawnych naszego Kraju do szeregu uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej. Jednym z nich jest kwestia dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z wymogami znowelizowanej dyrektywy EMC dotyczącej nowego podejścia 2004/108/WE Wspólnoty Europejskiej, każdy z producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wprowadzający urządzenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, musi posiadać deklarację zgodności wyrobu z wymogami EMC, zawartymi w normach przedmiotowych.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej – jako jedyna placówka w południowo-wschodniej Polsce od kilku lat konsekwentnie rozbudowuje i poszerza bazę sprzętową organizowanego od podstaw Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Specyfika Laboratorium oraz czynnik finansowy zdeterminowały konieczność wieloetapowego procesu jego organizacji. Przyznana dotacja z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na rozbudowę laboratorium w wysokości 2 mln. zł to duży sukces naszego zespołu. Pozytywnie rozpatrzona i oceniona przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji koncepcja organizacji Laboratorium, poparta zarówno przez władze Uczelni, jak i władze lokalne (Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski), oraz regionalnych producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dała podstawę do utworzenia profesjonalnego laboratorium, umożliwiającego kompleksowe badania w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu elektronicznego i elektrycznego, szczególnie w zakresie analizy odporności urządzeń i systemów na znormalizowane rodzaje zaburzeń oraz emitowanych przez nie zaburzeń elektromagnetycznych, zgodnie z aktualnymi wymogami międzynarodowych standardów. 

Podjęta inicjatywa jest wynikiem konieczności prowadzenia badań w zakresie warunków zgodnej koegzystencji i funkcjonowania sprzętu elektronicznego i elektrycznego nowej generacji, zawierającego niejednokrotnie rozbudowane układy kontroli i regulacji, nadzorowane przez układy o małych poziomach wrażliwości na zaburzenia elektromagnetyczne, wymieniającego informacje przy wykorzystaniu nowych technologii przewodowych i bezprzewodowych, a zarazem będącego potencjalnym źródłem zaburzeń elektromagnetycznych. Dodatkowym impulsem do organizacji takiej placówki są wyraźne sygnały wynikające z potrzeb regionalnego rynku. Z tego też względu, budowa Laboratorium została włączona do opracowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, co pozwoliło na dalszy jego rozwoju przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych.

Istotnym zamierzeniem w organizacji Laboratorium jest nadanie mu charakteru jednostki naukowo – badawczej, a zarazem laboratorium środowiskowego, świadczącego usługi dla podmiotów gospodarczych regionu, posiadającego uprawnienia do certyfikacji wyrobów w branży elektrycznej i elektronicznej, zgodnie z wymogami dyrektywy EMC. Bliskość laboratorium akredytowanego dla podmiotów gospodarczych jest elementem, który pozwoli wydatnie skrócić fazę opracowywania i weryfikacji produktu, jak i jego wprowadzenie na rynek. 

Koncepcja rozbudowy Laboratorium EMC w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych została w pełni powiązana z tematyką prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz z potrzebami reprezentatywnych podmiotów gospodarczych regionu podkarpackiego. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję