Strona: Działalność / Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Działalność

Działalność naukowo-badawcza Laboratorium RFID

rfid_1_lab.jpg

W Laboratorium RFID prowadzone są badania ukierunkowane na opracowywanie algorytmów syntezy układów zespołów antenowych: czytniki/programatory (Read/Write Device) – identyfikatory (transponders), których wykorzystanie pozwala na stosunkowo szybkie szacowanie efektywności działania pojedynczych i wielokrotnych systemów RFID, komplementarnie w obszarze ich uwarunkowań polowych, elektrycznych i komunikacyjnych. Efektem tego szacowania jest wyznaczanie trójwymiarowego obszaru poprawnej pracy (Interrogation Zone), w którym możliwe jest rozlokowywanie wielu identyfikatorów, odpowiednio lub dowolnie zorientowanych na obiektach przewidzianych do znakowania, w zależności od realizacji statycznych lub dynamicznych procesów ich automatycznej identyfikacji. Mając na uwadze uzyskiwanie jak największej odległości pomiędzy układami nadawczymi i odbiorczymi, dla systemów pracujących w polu dalekim RFID, określane są metody weryfikacji zgodności anten układów RWD z ograniczeniami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Na tej podstawie dokonywane jest szacowanie sprawności układu zespołów antenowych w odniesieniu do obowiązujących unormowań w zakresie EMC.

rfid_1_system.jpg

Dla realizacji wymienionych prac, w KSEiT PRz opracowano i wykonano unikalne stanowiska, które umożliwiają prowadzenie badań eksperymentalnych i obejmują wszechstronną analizę systemów RFID. Konstrukcja stanowisk umożliwia realizację niezależnie: doboru elektronicznych identyfikatorów oraz czytników/programatorów i ich anten do dowolnie zadanego procesu automatycznej identyfikacji, w pełnym zakresie częstotliwości indukcyjnie sprzężonych i propagacyjnych systemów RFID bliskiego i dalekiego zasięgu. Możliwa jest także realizacja badań w zakresie działania układów zespołów antenowych i całych systemów w stanach statycznych i dynamicznych. Takie podejście, już przy obecnym wyposażeniu stanowisk, umożliwia ich wykorzystanie do prac, które ukierunkowane są na realizację komercyjnych procesów automatycznej identyfikacji obiektów, a zasadniczym ich celem jest wyznaczanie obszaru poprawnej pracy dowolnego systemu RFID, przy wykorzystaniu symulatora opartego na metodzie Monte Carlo.

rfid_1_aio.jpg

Prowadzone w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych prace o charakterze teoretycznym i doświadczalnym, dobrze wpisują się w tendencje, które prowadzą do pokonywania barier wdrożeniowych, bezpośrednio wynikających z praktycznych problemów aplikacyjnych. Wybrane z nich są realizowane z partnerami biznesowymi, z którymi – już na obecnym etapie – prowadzona jest aktywna współpraca naukowo-rozwojowa (m.in. podpisane umowy o współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., HBPO GmbH - Niemcy, współpraca z Mokate S.A., PKP CARGO S.A., ELMAK Sp. z o.o. i in.).

Potencjał intelektualny członków zespołu laboratorium RFID Politechniki Rzeszowskiej gwarantuje dynamiczny postęp naukowy, polegający na podejmowaniu nowych kierunków badań w dziedzinach: nanotechnologii, mikroelektroniki, telekomunikacji i in., natomiast posiadany potencjał technologiczny i stale rozwijane zaplecze pozwalają na sprawną realizację zaplanowanych zadań badawczo-rozwojowych i umożliwiają podejmowanie wyzwań w warunkach globalizacji. Dalszy rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w omawianej dziedzinie, pozwoli na skuteczne wsparcie sektora przedsiębiorstw, m.in. poprzez dotąd nie realizowaną w skali światowej, wieloaspektową analizę problemów w dziedzinie techniki RFID.

Oferta współpracy - Zapraszamy do nawiązania współpracy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję